Back

Anunt public decizie etapa de incadrare pentru proiectul “Reţea de canalizare pluvială pentru descărcarea canalelor colectoare HC1134 şi HC 762 din localitatea Miceşti, municipiul Alba Iulia în emisarul natural Ampoi”, propus a fi amplasat în UAT Alba Iulia, titular municipiul Alba Iulia

Agenţia pentru Protecţia Mediului ALBA anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare a proiectului “Reţea de canalizare pluvială pentru descărcarea canalelor colectoare HC1134 şi HC 762 din localitatea Miceşti, municipiul Alba Iulia în emisarul natural Ampoi”, propus a fi amplasat în UAT Alba Iulia, fără evaluarea impactului asupra mediului, titular municipiul Alba Iulia.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului ALBA din Alba Iulia str. Lalelelor nr. 7B, în zilele de luni-joi, intre orele 8-16 si vineri intre orele 8-14, precum şi la următoarea adresa de internet apmab.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare până la data de 26.02.2021.

Proiect decizie etapa de incadrare    [click detalii]