Acordul de mediu

ACORDUL DE MEDIU

 

 

 

ACORD DE MEDIU- acord de mediu - actul administrativ emis de autoritatea competenta pentru protectia mediului, prin care sunt stabilite conditiile si, dupa caz, masurile pentru protectia mediului, care trebuie respectate în cazul realizarii unui proiect;

 

PROCEDURA

Procedura de emitere a acordului de mediu se desfasoara in conformitate cu prevederile Ord. M.M.P. nr.135/2010 si a prevederilor HG nr.445 /2009 .

 

CIND SE SOLICITA ACORDUL DE MEDIU ?

Acordul de mediu se solicita pentru proiecte de investitii noi sau la modificarea celor existente, inclusiv pentru proiecte de dezafectare, aferente activitatilor si/sau instalatiilor cu impact asupra mediului.

 

       UNDE SE SOLICITA ACORDUL DE MEDIU ?

Toate solicitarile de acorduri de mediu, se depun la autoritatea publica pentru protectia mediului pe raza careia se afla amplasamentul ales al proiectului.

 

                        LEGISLATIE CURENTA

 

Ø      Ordonanta de urgenta nr.195/2005 privind protectia mediului aprobata cu modificari de Legea nr.265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare

Ø      HG 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului

Ø      Ordinul M.M.P. nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private.

Ø      Ordinut M.A.P.M. nr. 863/2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului.

 

           

ACTE NECESARE

  • Cerere tip        descarca aici
  • Notificare        descarca aici
  • certificat de urbanism 
  • plan de situatie anexa la certificatul de urbanism (copie)
  • plan de incadrare in zona (copie)
  • dovada platii tarifului  de evaluare initiala a solicitarii (prin ordin de plata sau mandat postal) conform prevederilor Ord. MMDD nr.1108/2007

                         Nota: plata se va efectua prin  O.P. cu  urmatoarele  precizari : Agentia  pentru  Protectia  Mediului   Braila ; cod  fiscal     5217796 ;  Trezoreria   Municipiului   Braila ;  cont   RO49TREZ1515032XXX000348 sau prin mandat postal.

·    

                                        TAXE SI TARIFE (conform prevederilor Ord. MMDD nr.1108/2007)

 

 

Tarifele se achita in avans, integral sau pe etape de procedura, atunci cand acestea sunt determinate cu certitudine. Pentru proiectele supuse etapei de incadrare, tarifele corespunzatoare etapelor de definire a domeniului sau de analiza calitatii raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului nu se percep inainte de incadrarea proiectului. Taxa pentru emiterea acordului de mediu se achita inainte de eliberarea acestuia, dar nu inainte de parcurgerea etapei de incadrare a proiectului.

Cuantumul tarifelor si taxelor:

Tarife:

·          etapa de evaluare initiala a solicitarii 100 lei

·          etapa de incadrare a proiectului -400 lei

·          Etapa de definire a domeniului evaluării şi de realizare a raportului evaluării impactului asupra mediului-1000 lei

·          Etapa de definire a domeniului evaluării şi de realizare a raportului evaluării impactului asupra mediului-2.000 lei

Taxa: pentru emiterea acordului de mediu: 150 lei, conform prevederilor HG 445/2009 

 

·           Pentru revizuirea/ actualizarea acordului de mediu : 500 lei conform prevederilor Ord. MMDD nr.1108/2007

 

 

 

            VALABILITATE

 

Acordul de mediu îsi pastreaza valabilitatea pe toata perioada punerii în aplicare a planului sau programului, respectiv proiectului