Avizul de mediu

 

 

DOCUMENTE NECESARE LA DEPUNEREA NOTIFICARII

IN VEDEREA SOLICITARII AVIZULUI DE MEDIU CONFORM HG 1076/2004

 

1.      Notificare (conform modelului de mai jos).

2.      Anunt (textul conform modelului de mai jos) publicat in ziar de 2 ori la interval de 3 zile calendaristice, privind declansarea etapei de incadrare; Atentie ! se va prezenta pagina de ziar

3.      Documentatie (pe suport hartie si in format electronic) - Parte scrisa(Memoriu) si Piese desenate

4.      Certificatul de urbanism si alte avize eliberate de autoritatii de reglementare, daca exista;

5.      Dovada proprietatii

6.      500 RON – tarif pentru achitarea tarifului etapei de incadrare.

 

TITULAR

………………………….....................................

 

NOTIFICARE

 

...................................................................................................................., cu sediul in .................................................................... este titular al Planului PUD / PUZ/ -

................................................…....................................................................................

la adresa  ……….........................................................................................................

Prin prezenta va aducem la cunostinta ca s-a elaborat prima versiune a planului/programului sus-mentionat, pe care o transmitem atasat.

Va solicitam declansarea etapei de incadrare pentru a se decide daca planul/programul se supune procedurii evaluarii

 de mediu, conform HG 1076/2004.

Anexat va transmitem primul anunt publicat in mass-media, urmand ca dupa publicarea celui de-al doilea anunt sa

vi-l transmitem si pe acesta.

 

REPREZENTANT TITULAR,

................................................................

 

Domnului Director Executiv al APM Braila

 

 

 

ANUNT PUBLIC

 

Titularul ....................................................................................................................., cu sediul …..................................................................................................................., titular al Planului.........................................................................................................,

la adresa ……………………………………………………………………………………, anunta publicul interesat asupra depunerii primei versiuni a Planului in vederea obtinerii avizului de mediu pentru Planul mai sus mentionat.

Publicul interesat poate consulta propunerea de PUD/PUZ la sediul titularului si la sediul APM Braila, Bd. Independentei, bloc B5, intre orele 9-16.

Observatii comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul APM Braila, Bd. Independentei, bloc B5, in termen de:

18 zile calendaristice de la data publicarii primului anunt. –< la primul anunt>

15 zile calendaristice de la data publicarii celui de-al doilea anunt. - <la al doilea anunt>

 

                                                                                                                        

 

 

VALABILITATE

Avizul de mediu îsi pastreaza valabilitatea pe toata perioada punerii în aplicare a planului sau programului, respectiv proiectului.