Instalatii mari de ardere

  1. Instalaţii mari de ardere (IMA)

 

Sectorul energetic reprezintăo sursăde poluare importantă, ca urmare a extracţiei, prelucrării şi arderii combustibililor fosili. Din arderea combustibililor pentru producerea de energie în instalaţiile mari de ardere rezultăîn principal următorii poluanţi în atmosferă: NOx, SO2 şi pulberi. În contextul aderării la Uniunea Europeană a fost transpusăîn legislaţia româneascăşi este în curs de implementare Directiva 2001/80/EC privind Instalaţiile Mari de Ardere.

 

Impactul sectorului energetic asupra mediului, care reprezintăo sursăimportantăde poluare, a fost evaluat iar operatorii economici au obţinut perioade de realizare a conformităţii la normele europene în domeniu-perioade de tranziţie pentru fiecare instalaţie mare de ardere.    

Pe teritoriul judeţului Brăila funcţioneazădoi operatori economici ce deţin instalaţii mari de ardere (SC CET SA Brăila-2 instalaţii mari de ardere  şi SC TERMOELECTRICA SA Bucureşti, Sucursala Electrocentrale Brăila -2 instalaţii mari de ardere).

SC CET SA Brăila a întocmit pentru douăinstalaţii mari de ardere Programe de reducere progresivăa emisiilor de SO2, NOx şi pulberi urmând ca pânăla sfârşitul perioadei de tranziţie 2010, respectiv 2011, societatea săfacălucrări de investiţii/ modernizare pentru reducerea acestor poluanţi şi încadrarea valorilor limităde emisie a acestora în limitele prevăzute de HG 541/2003 privind stabilirea unor măsuri pentru limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanţi proveniţi din instalaţii mari de arderecu modificările şi completările ulterioare. De altfel societatea SC CET SA Brăila a solicitat şi obţinut în anul 2007 acord de mediu pentru modernizarea  cazanului Kirov pentru reducerea sarcinii minime Dn=50-60 t/h, cu prevederea de arzătoare cu formare de NOx redus, lucrările fiind finalizate în anul 2007. IMA nr.4 are derogare conform art. 5 alin 2 din HG 541/2003 cu modificarile si completarile ulterioare dar incepand cu anul 2008 nu a mai functionat

 

SC TERMOELECTRICA SA Bucureşti, Sucursala Electrocentrale Brăila a întocmit un Program de reducere progresivăa emisiilor de SO2, NOx şi pulberi pentru instalaţia mare de ardere nr.1 compusădin blocurile energetice nr. 1,2 şi 3 urmând ca pânăla sfârşitul perioadei de tranziţie – 2013, societatea săfacălucrări de investiţii/ modernizare pentru reducerea acestor poluanţi şi încadrarea valorilor limităde emisie a acestora în limitele prevăzute de HG 541/2003. In prezent blocul energetic nr. 3 nu functioneaza figurand in autorizatia integrata de mediu ca instalatie nefunctionala. Blocul energetic nr.4 este o instalaţie mare de ardere distinctă(având coşdistinct) fiind în prezent indisponibil, funcţionarea acestuia fiind posibilădoar dupăefectuarea de lucrări de retehnologizare. Pentru blocul energetic nr. 4 APM Brăila a emis aviz pentru încetarea activităţii nr.2 din 01.02.2008.

 

Situaţia instalaţiilor mari de ardere din judeţul Brăila

 

Nr. crt

Numele societăţii/adresa amplasamentului

Activitatea principală

Număr instalaţii pe amplasament

Putere termicănominala (MWt)

Perioade de tranziţie

Autorizaţia integratăde mediu

1

SC TERMOELECTRICA SA Bucureşti, Sucursala Electrocentrale Brăila-comuna Chiscani

cod CAEN 3511-producţia de energie electrică

2

1584 MW pentru IMA funcţională

31.12.2013 pentru poluantii NOx si SO2

2/20.01.2006 revizuita la data de 22.07.2009 valabila pana la data de 20.01.2014

2

SC CET SA Brăila-Şoseaua Vizirului km. 10

cod CAEN 3530-Furnizarea de abur şi aer condiţionat; cod CAEN 3511-Producere energie electrică

6

2 x 110 MW pentru IMA 1; 2 x 110 MW pentru IMA 2; 73 MW pentru IMA 3;

73 MW pentru IMA 4;

73 MW pentru IMA 5;

300 MW pentru IMA 6

31.12.2011 pentru IMA 1 pentru poluantul Nox şi 31.12.2010 pentru IMA 2 pentru poluantul NOx

3/06.10.2005 revizuităla data de 03.03.2008 valabilăpânăla data de 31.12.2011