Back

Biroul de Presa

Activitatea de relaţii publice se desfăşoară în cadrul compartimentului Relatii Publice si Tehnologia Informatiei.

Principalele atribuţii în domeniul comunicării şi relaţiilor publice sunt:

·        diseminarea informaţiei de mediu, inclusiv prin site-ul institituţiei

·        asigurarea accesului publicului la informaţia de mediu

·        asigură legătura cu reprezentanţii mass-media

·        dezvoltă relaţii de parteneriat cu organizaţiile nonguvernamentale care activează în domeniul protecţiei mediului

·        iniţiaza şi sprijină acţiuni de educare şi informare a publicului.

Persoana responsabilă cu activitatea de relaţii publice şi purtător de cuvânt este consilier Dumitru Bâja.

Date de contact: telefon: 0339401835, int.123, 0746248707, e-mail: relatii.publice@apmbr.anpm.ro