Back

Respingere Solicitari (respaz)

DECIZII RESPINGERE SOLICITARI DE ACORD DE MEDIU

PENTRU PROIECTE

2018

Nr. crt.

Titular proiect

Denumire proiect

Amplasament

Nr/data decizie

Motivatia deciziei

  1.  

DAN &CIP SRL

Construire spațiu alimentație publică

Jud. Brăila, com. Bărăganul, str. Doicești, nr. 7

1554/07.02.2018

în conformitate cu prevederile art. 49, alin (1) din Metodologia de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private aprobată prin Ord. MMP 135/2010, nedepunerea documentelor solicitate prin decizia etapei de evaluare initiala nr. 1245/01.02.2016

  1.  

CENTRUL REGIONAL DE COLECTARE CEREALE SRL

Amenajare ferma porci, comuna Gropeni, județul Brăila

Jud. Brăila, com. Gropeni, sat Gropeni, T486, 487, 488, 499, 500 P1

4199/04.04.2018

În vconformitate xcu prevederile art. 5 alin (1) din Metodologia de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private aprobată prin Ord. MMP 135/2010,  Evaluarea impactului asupra mediului nu poate fi efectuată după ce lucrările de investiție au fost demarate sau proiectele au fost realizate.

 

2017

Nr. crt.

Titular proiect

Denumire proiect

Amplasament

Nr/data decizie

Motivatia deciziei

  1.  

Comuna dudesti

Eficientizarea consumului de energie electrica la UAT Dudesti prin construirea unei centrale electrice eoliene 300 kw cu racord la Sistemul Energetic National

jud. Brăila, com. Dudesti, sat Dudesti, str. Mihai Eminescu

163/09.01.2017

în conformitate cu prevederile art. 49, alin (1) din Metodologia de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private aprobată prin Ord. MMP 135/2010, nedepunerea documentelor solicitate prin decizia etapei de evaluare initiala nr. 13251 din 19.12.2014

  1.  

sc greenflame pellets srl

Amplasare linie productie peleti

jud. Brăila, com. Vadeni, T125, P858, P859

2266/27.02.2017

în conformitate cu prevederile art. 49, alin (1) din Metodologia de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private aprobată prin Ord. MMP 135/2010, nedepunerea documentelor solicitate prin decizia etapei de evaluare initiala nr. 3583 din 07.04.2014

  1.  

rosu danut

Extindere si amenajare interioara a brutariei si produse de panificatie – constructie parter

jud. Brăila, com. Ciocile, sat Ciocile, str. Principala, cv 15, P 780

8855/17.07.2017

în conformitate cu prevederile art. 49, alin (1) din Metodologia de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private aprobată prin Ord. MMP 135/2010, nedepunerea documentelor solicitate prin decizia etapei de evaluare initiala nr. 7721 din 14.07.2015

  1.  

s.c. sitorom s.r.l.

Modernizare ferma vegetala in localitatea Scortaru Nou, judetul Braila

jud. Brăila, com. Scortaru Nou, sat Scortaru Nou, T 113, P 421

11216/11.09.2017

în conformitate cu prevederile art. 49, alin (1) din Metodologia de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private aprobată prin Ord. MMP 135/2010, nedepunerea documentelor solicitate prin decizia etapei de evaluare initiala nr. 9048 din 18.08.2015

  1.  

s.c. tinsecu farm s.r.l.

Modernizare ferma vaci de lapte la S.C. tinsecu Farm S.R.L. Braila

jud. Brăila, com. Surdila Greci, sat Surdila Greci, T 16, P 40/4

11255/12.09.2017

în conformitate cu prevederile art. 49, alin (1) din Metodologia de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private aprobată prin Ord. MMP 135/2010, nedepunerea documentelor solicitate prin decizia etapei de evaluare initiala nr. 8782 din 11.08.2015

  1.  

s.c. tinsecu farm s.r.l.

Modernizare ferma vaci de lapte la S.C. tinsecu Farm S.R.L. Braila – Centru procesare lapte

jud. Brăila, oras Faurei, str. Depozitelor, nr. 85, lot 2

11256/12.09.2017

în conformitate cu prevederile art. 49, alin (1) din Metodologia de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private aprobată prin Ord. MMP 135/2010, nedepunerea documentelor solicitate prin decizia etapei de evaluare initiala nr. 8810 din 11.08.2015

  1.  

s.c. gropeneanu com s.r.l.

Extindere maternitate G8 – ferma nr. 1 Lacu Sarat

jud. Brăila, com. Chiscani, sat Lacu Sarat, tarlaua 53, parcela 284 (incinta fermei nr. 1)

11878/26.09.2017

în conformitate cu prevederile art. 49, alin (1) din Metodologia de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private aprobată prin Ord. MMP 135/2010, nedepunerea documentelor solicitate prin decizia etapei de evaluare initiala nr. 10204 din 16.09.2015