În atenţia agenţilor economici

IMPORTANT ! Până, cel târziu, la data de 25 februarie 2012, Agen ţ ii economici din jude ţ ul Brăila trebuie s ă raporteze la AGEN Ţ IA PENTRU...

Ordinul nr. 927 din 6 octombrie 2005

ORDIN nr. 927 din 6 octombrie 2005 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje În temeiul prevederilor art. 18 din Hotărârea...

Formulare de raportare anuala ambalaje

ANEXA Nr. 1 CANTITĂŢILE de ambalaje introduse pe piaţa românească în anul ….. PRODUCĂTORI ŞI IMPORTATORI DE AMBALAJE Denumirea operatorului...