Back

ACTE NECESARE PENTRU SOLICITAREA AUTORIZAȚIEI DE MEDIU PENTRU RECOLTAREA/CAPTURAREA/ACHIZIŢIA/COMERCIALIZAREA PLANTELOR ŞI ANIMALELOR DIN FLORA, RESPECTIV FAUNA SĂLBATICĂ

ACTE NECESARE PENTRU SOLICITAREA AUTORIZAȚIEI DE MEDIU PENTRU  RECOLTAREA/CAPTURAREA/ACHIZIŢIA/COMERCIALIZAREA PLANTELOR ŞI ANIMALELOR DIN FLORA, RESPECTIV FAUNA SĂLBATICĂ

 

Conform Ord. MMGA 410/2008 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a activitatilor de recoltare, capturare și/sau achiziție și/sau comercializare, pe teritoriul național sau la export, a florilor de mină, a fosilelor de plante și fosilelor de animale vertebrate și nevertebrate, precum și a plantelor și animalelor din flora și, respectiv, fauna salbatice și a importului acestora, cu modificările ulterioare, persoanele fizice sau juridice care recoltează plante sau capturează animale din flora, respectiv fauna sălbatică, solicită emiterea autorizaţiei de la Agenţia pentru Protecţia Mediului, de pe raza teritorială unde se desfăşoară activitatea de recoltare/capturare.

 

În acest scop solicitanţii depun următoarele documente:

 

Persoanele fizice:

 • cerere de autorizare conform anexei nr. 1 a Ord. MMGA 410/2008.
 • copie de pe documentul de plată a tarifului stabilit conform anexei nr. 11 a Ord. MMGA 410/2008 (50 lei). Tariful se plateste in contul Agentiei pentru Protectia Mediului Braila deschis la Trezoreria Braila: RO49TREZ1515032XXX000348, CIF:   5217796 (la oficiile Poștei Române)
 • copie de pe documentul de identitate;
 • acord al proprietarilor sau al administratorilor de terenuri/ape, pentru a avea acces şi a putea recolta/captura plante/animale. Acordul proprietarilor şi al administratorilor poate fi un contract, o convenţie sau orice fel de altă înţelegere scrisă între părţi. Pentru pescuit se depune autorizația emisă de Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură și permisul de pescuit
 • studiu de evaluare a stării resurselor biologice din flora şi fauna sălbatică elaborat de institute de cercetare ştiinţifică sau unităţi care au ca domeniu de activitate elaborarea de cercetari in stiinte biologice/naturale. Studiile se realizeaza anual, la comanda beneficiarilor si se expertizeaza tehnic de comisia de specialitate a Academiei Romane. Costurile elaborarii studiilor de evaluare se suporta de beneficiar;
 • copii de pe documentele de identitate ale membrilor familiei care efectueaza activitatile de recoltare/comercializare si care vor fi mentionati in autorizatia pentru recoltare/capturare si/sau achizitie si/sau comercializare;
 • avizul emis de Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate sau de administratorul ariei protejate în cazul în care activitățile de recoltare/capturare se vor desfășura în perimetrul ariilor naturale protejate. Avizul se solicită conform Ord. MM 1447/2017 privind aprobarea Metodologiei de atribuire în administrare si custodie a ariilor naturale protejate, art. 31 și anexa 10.
 • Declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru fiecare persoana menționată în cerere

 

Persoanele juridice :

 • cerere de autorizare, conform modelului prevazut in anexa nr. 3 a Ord. MMGA 410/2008;
 • declararea punctelor de achizitie si a centrelor de prelucrare; fiecare punct de achizitie trebuie sa fie amenajat minimum cu un cantar si un spatiu de depozitare; fiecare beneficiar trebuie sa faca dovada spatiului de depozitare organizat pentru fiecare punct de achizitie;
 • copie după autorizaţia de mediu a centrului de prelucrare;
 • copie de pe documentul de plata a tarifului stabilit conform anexei nr. 11 a Ord. MMGA 410/2008 (250 lei).Tariful se plateste in contul Agentiei pentru Protectia Mediului Braila deschis la Trezoreria Braila: RO49TREZ1515032XXX000348, CIF:   5217796 (la oficiile Poștei Române)
 • studiu de evaluare a starii resurselor biologice din flora si fauna salbatice, elaborat de unitati atestate in domeniu. Studiile se realizeaza anual, la comanda beneficiarilor, si se expertizeaza tehnic de către comisia de specialitate a Academiei Romane. Costurile elaborarii studiilor de evaluare se suporta de beneficiari;
 • certificatul unic de inregistrare cu codul CAEN declarat pentru activitatea pe care doreste sa o efectueze;
 • contract intre beneficiarul autorizatiei si proprietarul imobilului unde este organizat punctul de achizitie.
 • copie de pe documentul de identitate al proprietarului imobilului unde este organizat punctul de achizitie.
 • avizul emis de Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate sau de administratorul ariei protejate în cazul în care activitățile de recoltare/capturare se vor desfășura în perimetrul ariilor naturale protejate. Avizul se solicită conform Ord. MM 1447/2017 privind aprobarea Metodologiei de atribuire în administrare si custodie a ariilor naturale protejate, art. 31 și anexa 10.
 • Declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal

 

 

ACTE NECESARE PENTRU SOLICITAREA AUTORIZAȚIEI DE MEDIU PENTRU  VÂNĂTOARE

PENTRU FONDURILE CINEGETICE DIN JUDEȚUL BRĂILA

 

 • cerere de autorizare, conform modelului prevazut in anexa nr. 3 a Ord. MMGA 410/2008.
 • documentul din care rezulta cotele de vanatoare aprobate pentru sezonul de vanatoare;
 • certificat de înregistrare fiscală de la registrul Comerţului ;
 • copie de pe documentul de plata a tarifului stabilit potrivit anexei nr. 11 a Ord. MMGA 410/2008. (200 lei). Tariful se plateste in contul Agentiei pentru Protectia Mediului Braila deschis la Trezoreria Braila: RO49TREZ1515032XXX000348, CIF:   5217796 (la oficiile Poștei Române)
 • avizul emis de Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate sau de administratorul ariei protejate în cazul în care fondurile cinegetice pe care se vor desfășura activitățile de vânătoare sunt situate în perimetrul ariilor naturale protejate. Avizul se solicită conform Ord. MM 1447/2017 privind aprobarea Metodologiei de atribuire în administrare si custodie a ariilor naturale protejate, art. 31 și anexa 10.
 • Declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal

 

ACTE NECESARE PENTRU SOLICITAREA AUTORIZAȚIEI DE MEDIU PENTRU  PESCUIT PE FLUVIAL DUNĂREA PE SECTOARELE JUDEȚULUI BRĂILA

 

Persoanele fizice:

 • cerere de autorizare conform anexei nr. 1 a Ord. MMGA 410/2008. La sectiunea ”Solicit ca autorizaţia pentru recoltare/capturare/achiziţie/comercializare să se elibereze și pe numele următoarelor persoane:” se completeaza cu numele celorlalti  pescari care nu sunt titulari pe barca (mentionati in tabelul anexat autorizatiei de pescuit comercial emisa de ANPA).
 • copie de pe documentul de plată a tarifului stabilit conform anexei nr. 11 a Ord. MMGA 410/2008 (50 lei). Tariful se plateste in contul Agentiei pentru Protectia Mediului Braila deschis la Trezoreria Braila: RO49TREZ1515032XXX000348, CIF:   5217796 (la oficiile Poștei Române)
 • copie de pe documentul de identitate pentru toate persoanele menționate în cerere;
 • copie de pe autorizația de pescuit comercial (inclusiv de pe tabelul anexat) și de pe permisul de pescuit comercial emise de Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură (ANPA) pentru toate persoanele menționate în cerere
 • avizul emis de Administrația ariei naturale protejate Parcul Natural Balta Mică a Brăilei  pentru pescuit în amonte de km 175 pe Dunărea Navigabilă. Avizul se solicită conform Ord. MM 1447/2017 privind aprobarea Metodologiei de atribuire în administrare si custodie a ariilor naturale protejate, art. 31 și anexa 10.
 • Declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru fiecare persoana menționată în cerere

 

Persoanele juridice :

 • cerere de autorizare, conform modelului prevazut in anexa nr. 3 a Ord. MMGA 410/2008; La sectiunea ”Solicit ca autorizaţia pentru recoltare/capturare/achiziţie/comercializare să se elibereze și pe numele următoarelor persoane:” se completeaza cu  numele celorlalti  pescari care nu sunt titulari pe barca (mentionati in anexa la autorizatia emisa de ANPA).
 • copie de pe documentul de plata a tarifului stabilit conform anexei nr. 11 a Ord. MMGA 410/2008 (250 lei). Tariful se plateste in contul Agentiei pentru Protectia Mediului Braila deschis la Trezoreria Braila: RO49TREZ1515032XXX000348, CIF:   5217796 (la oficiile Poștei Române)
 • certificatul unic de inregistrare emis de Oficiul Registrului Comerțului cu codul CAEN declarat pentru activitatea de pescuit;
 • copie de pe autorizația de pescuit comercial (inclusiv de pe tabelul anexat) și de pe permisul de pescuit comercial emise de Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură (ANPA) pentru toate persoanele menționate în cerere
 • avizul emis de Administrația ariei naturale protejate Parcul Natural Balta Mică a Brăilei  pentru pescuit în amonte de km 175 pe Dunărea Navigabilă. Avizul se solicită conform Ord. MM 1447/2017 privind aprobarea Metodologiei de atribuire în administrare si custodie a ariilor naturale protejate, art. 31 și anexa 10.
 • Declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal