Back

Campania Națională de ecologizare Curățăm România

Campania Națională de ecologizare Curățăm România, desfășurată sub deviza „Vrem o țară fără deșeuri abandonate”, se derulează în perioada 4 aprilie - 4 mai 2022 și implică participarea activă a tuturor instituțiilor din subordinea ori coordonarea Ministerul Mediului - România, a unităților administrativ-teritoriale, a autorităților județene (Prefectură, Consiliu Județean, Inspectorat Școlar) precum și a voluntarilor și ONG-urilor.

Programul Curățăm România este derulat de Ministerul Mediului - România și finanțat din Fondul pentru Mediu, iar unitățile administrativ-teritoriale organizate la nivel de comună, oraș, municipiu, județ, subdiviziunile administrativ - teritoriale și asociaţiile de dezvoltare intercomunitară se pot inscrie în acest Program.

Numai împreună putem să schimbăm percepția și atitudinea factorilor de răspundere, a instituțiilor și a cetățenilor din comunitățile în care va avea loc campania. Trebuie să-i responsabilizăm și să-i implicăm activ pe toți partenerii și beneficiarii campaniei, în scopul colectării selective a deșeurilor abandonate și pentru predarea acestora într-un mod corect și prietenos cu mediul.

Vom face curățenie în case, în curți, pe drumuri și șosele, în păduri, pe ape. Este o campanie care se adresează tuturor românilor, de la copii la cei maturi, din toate gospodăriile și din toate colțurile țării!

Avem nevoie de voi toți, cei care iubesc mediul, să urmăriți pagina oficiala a campaniei Curățăm România și să fiți alături de noi în număr cât mai mare, pentru că numai prin implicarea fiecăruia dintre noi putem să asigurăm reușita campaniei!

https://www.facebook.com/curatamRO

 

UAT-urile care vor participa la campania națională ”Curățăm România” vor primi finanțare de la Administrația Fondului pentru Mediu:

Începând din 05 aprilie 2022 solicitanții unitățile administrativ – teritoriale organizate la nivel de comună, oraș, municipiu, județ, subdiviziunile administrativ – teritoriale și asociaţiile de dezvoltare intercomunitară se pot înscrie în Programul privind ecologizarea zonelor afectate de deșeuri – Curățăm România.
”Prin acest program, venim în sprijinul autorităților locale în eforturile lor de a asigura tuturor cetățenilor un mediu mai curat. De asemenea, îi îndemnăm pe toți românii să se alăture în număr cât mai mare acestei campanii, pentru că numai prin implicarea fiecăruia dintre noi, prin exemplul personal, putem să asigurăm ecologizarea cât mai multor zone din țară. Sunt convins că toți ne dorim să nu mai vedem atâtea gunoaie aruncate în natură.”, a declarat Laurențiu-Adrian NECULAESCU, președintele Administrației Fondului pentru Mediu.
Suma alocată sesiunii de finanțare este de 27 milioane lei, iar finanțarea se acordă în cuantum de 100 % din valoarea totală eligibilă a proiectului. Suma maximă care poate fi acordată de AFM pentru finanțarea unui proiect, cu condiția încadrării în bugetul Programului, se stabilește în funcție de numărul locuitorilor la nivelul UAT solicitante sau, în cazul în care cererea de finanțare este depusă de către ADI, în funcție de numărul cumulat de locuitori ai UAT care intră în componența ADI, în cazul în care aceasta din urmă este solicitant, astfel:
• 30.000 lei pentru solicitantul care are ≥ 400.001 locuitori;
• 27.000 lei pentru solicitantul care are între 200.001 şi 400.000 locuitori;
• 24.000 lei pentru solicitantul care are între 100.001 şi 200.000 locuitori;
• 21.000 lei pentru solicitantul care are între 50.001 şi 100.000 locuitori;
• 18.000 lei pentru solicitantul care are între 20.001 şi 50.000 locuitori;
• 15.000 lei pentru solicitantul care are între 10.001 şi 20.000 locuitori;
• 12.000 lei pentru solicitantul care are între 5.001 şi 10.000 locuitori;
• 9.000 lei pentru solicitantul care are între 3.001 şi 5.000 locuitori;
• 5.000 lei pentru solicitantul care are între 1.501 şi 3.000 locuitori;
• 3.000 lei pentru solicitantul care are ≤ 1.500 locuitori.
Sunt eligibile proiectele care au ca scop ecologizarea zonelor afectate de poluarea cu deșeuri (plastic, metal, deșeuri de echipamente electrice și electronice, sticlă, hârtie, cartoane, lemn, cauciuc, materiale textile, baterii și acumulatori, anvelope), inclusiv a gospodăriilor, zonelor de protecţie din jurul lacurilor naturale, lacurilor de acumulare, cursurilor de apă, digurilor, canalelor, barajelor şi a altor lucrări hidrotehnice, câmpurilor, pădurilor, de pe raza teritorială a UAT/ADI, doar în condițiile în care cantitățile respective de deșeuri nu intră în responsabilitatea operatorilor licențiați/autorizați, conform contractelor încheiate de solicitant cu aceștia.
Pentru realizarea acestei activități, beneficiarii finanțării pot coopta voluntari din comunitățile locale, inclusiv din rândul instituțiilor publice, unităților de învățământ, operatorilor economici și/sau puși la dispoziție de ONG-uri; de asemenea, solicitanții pot încheia parteneriate cu entitățile menționate, în scopul facilitării activităților specifice.
Solicitanții vor transmite dosarele de înscriere pe e-mail la adresa curatamromania@afm.ro, până cel târziu la data de 06 iunie 2022.
Ghidul de finanțare a Programului Curățăm România și Instrucțiunile de înscriere în program pot fi consultate pe site-ul Administrației Fondului pentru Mediu, la secțiunea Programe de finanțare.