Emitere acord mediu - INVENTA PRIME

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

 

APM BRASOV anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Obtinere A.C. pentru construire: 1. Cladire pentru birouri; 2. Imprejmuire teren. ” , propus a fi realizat in judetul Brasov, municipiul Brasov, strada Henri Coanda, nr. 33A -TITULAR S.C. INVENTA PRIME S.R.L.

Proiectul acordului de mediu şi motivele care îl fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brasov, str. Politehnicii nr.3, în zilele de luni-joi, între orele 800-1630 si vineri intre orele 8-14, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbv.anpm.ro/noutati.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul acordului de mediu în termen de 10 de zile de la data publicării anuntului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.”

 

Data afisarii pe site: 19.12.2019


Anunt DE368_SC ELECTROPRECIZIA

 

 

APM Brasov anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Obtinerea autorizatiei de construire modificare constructii Hala 5 si Hala 6 prin desfiintare partiala” propus a fi realizat in jud. Brasov, mun. Sacele, str. Parcului, nr.18, titular  SC ELECTROPRECIZIA SA, cu sediul in jud. Brasov, mun. Sacele, str. Parcului, nr.18.

            Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Brasov, str. Politehnicii nr. 3 şi la domiciliul titularului de proiect, în zilele de luni pana joi intre orele 8:00 – 16:30 si vineri între orele 8:00 – 14:00.

            Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Brasov .

 


Acord nr. 1 RECYCLE GROUP BANAT SRL

Compania nationala de Cai Ferate CFR SA -Liste de control

LISTA

 

de control pentru definirea domeniului evaluarii „Reabilitarea liniei de cale ferată Braşov – Predeal, componentă a Coridorului IV Pan-European pentru circulaţia trenurilor cu viteză maximă de 160 km/h”- Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA

 

 

Intrebari

Da / Nu / ? / NC

Este posibil ca efectul sa fie semnificativ? De ce?

Care componente de mediu pot fi afectate?

Este posibil ca efectul asupra componentei sa fie semnificativ? De ce?

1

2

3

4

5

Intrebare - Proiectul va implica una din urmatoarele actiuni, care vor crea schimbari In zona ca rezultat al naturii, marimii, formei sau scopului noii investitii?

1.

Schimbare permanenta sau temporara a folosintei terenului, a modului de acoperire sau topografiei, inclusiv cresterea gradului de folosire?

Da

 Da

A, C, E

 Se va evalua în cadrul evaluării impactului asupra mediului

2.

Eliberarea terenului existent de vegetatie si cladiri?

 Da

 Partial, în zonele unde vor fi modificări de traseu

A, C, E

 Se va evalua în cadrul evaluării impactului asupra mediului

3.

Crearea de noi folosinte a terenului?

 Da

 Da

 

 Se va evalua în cadrul evaluării impactului asupra mediului

4.

Investigatii preliminare fazei de constructie (ex. teste de sol, foraje)?

 Da

 Da, în zone de modificări ale traseului şi organizări de şantier mai ales în zonele protejate

Z, FF

 În special pentru situri comunitare

5.

Lucrari de constructii?

 Da

 Organizări de şantier sau utilităţi

 A, B, C

 Se va evalua în cadrul evaluării impactului asupra mediului

6.

Lucrari de demolare?

 Da

 

 

 Se va evalua în cadrul evaluării impactului asupra mediului

7.

Amplasamente temporare folosite pentru lucrarile de constructii sau locuinte pentru constructori?

 Da

Da, temporar organizări de şantier

 A, B, C

 Se va evalua în cadrul evaluării impactului asupra mediului

8.

Constructii supraterane, structuri sau lucrari de terasament inclusiv excavatii?

 Da

 Da

 A, B, C, E, X, Y

 Se va evalua în cadrul evaluării impactului asupra mediului

9.

Lucrari subterane inclusiv mine sau tunele?

 Da

 Posibil, în zonele în care se prevăd construcţii de  tunele

 FF, K

 Se va evalua în cadrul evaluării impactului asupra mediului

10.

Lucrari de Imbunatatiri funciare?

 Nu

 

 

 Se va evalua în cadrul evaluării impactului asupra mediului

11.

Dragare?

 NC

 

 

 

12.

Structuri costiere (ex. diguri maritime)

 NC

 

 

 

13.

Structuri marine?

 NC

 

 

 

14.

Procese de productie si fabricatie?

 Da

 Posibil, construcţia CF

 X, Y, Z, AA

 Se va evalua în cadrul evaluării impactului asupra mediului

15.

Constructii pentru depozitarea marfurilor si materialelor?

 Da

Posibil, temporar pe perioada construcţiei

CC

 Se va evalua în cadrul evaluării impactului asupra mediului

16.

Instalatii pentru tratarea sau eliminarea deseurilor solide sau a efluentilor lichizi?

 Nu

 

 

 

17.

Constructii pentru adapostirea muncitorilor pe durate mari de timp?

 NC

 

 

 

18.

Intensificarea traficului de orice fel In timpul etapei de constructie sau functionare?

 Da

 Nu

 

 

19.

Rute noi sau modificate de drumuri, cai ferate, cai aeriene, cai de transport pe apa sau alte infrastructuri, inclusiv statii, porturi, aeroporturi, etc.?

 Da

 Da, proiect este CF

 X, Y, Z, AA, CC

 Se va evalua în cadrul evaluării impactului asupra mediului

20.

Inchiderea sau devierea rutelor existente de transport sau infrastructura conducand la modificari de trafic?

 Da

 Da

 X, Y, Z, AA, CC

 Se va evalua în cadrul evaluării impactului asupra mediului

21.

Linii de transport electric sau conducte, noi sau modificate?

 Da

 Posibil, în zonele cu modificări semnificative

 LL

 Se va evalua în cadrul evaluării impactului asupra mediului

22.

Indiguire, barare, desecare, regularizare sau alte schimbari In hidrologia cursurilor de apa sau a acviferelor?

 Da

 Posibil, pentru poduri sau podeţe care urmează a fi refăcute, regularizări de cursuri de apă

 LL, CC

 Se va evalua în cadrul evaluării impactului asupra mediului

23.

Traversari de rauri?

 Da

 Posibil, pentru poduri sau podeţe care urmează a fi refăcute

 LL, CC

 Se va evalua în cadrul evaluării impactului asupra mediului

24.

Prelevarea sau transferul apei din subteran sau din ape de suprafata?

 ?

 

 

 Se va evalua în cadrul evaluării impactului asupra mediului

25.

Modificari de cursuri de apa sau de teren afectand drenarea sau scurgerea apei?

 NC

 

 

 

26.

Transport de persoane sau materiale necesare In timpul fazelor de constructie, functionare sau dezafectare?

 Da

 Posibil, temporar în situri Natura 2000

 E

 Se va evalua în cadrul evaluării impactului asupra mediului

27.

Demontarea sau scoaterea din functiune pe perioade mari de timp, sau lucrari de restaurare

 Da

 Posibil pentru porţiuni în care se deviază de la traseul vechi

 E

 Se va evalua în cadrul evaluării impactului asupra mediului

28.

Activitati care continua pe parcursul scoaterii din functiune si care pot avea un impact asupra mediului?

 NC

 

 

 

29.

Aflux permanent sau temporar de populatie?

 NC

 

 

 

30.

Introducerea de specii neautohtone?

 NC

 

 

 

31.

Pierderea unor specii native sau a diversitatii genetice?

 NC

 

 

 

32.

Orice alte actiuni?

 NC

 

 

 

Intrebare - Proiectul va folosi una din urmatoarele resurse naturale, sau orice alte resurse care sunt neregenerabile sau se afla In cantitate mica?

33.

Terenuri, In special terenuri aflate In stare naturala (virgine) sau terenuri agricole?

 Da

 Da, pentru situri Natura 2000

 C, E

 Se va evalua în cadrul evaluării impactului asupra mediului

34.

Apa?

 Da

 Posibil, pe perioada construcţiei

 Y

 Se va evalua în cadrul evaluării impactului asupra mediului

35.

Minerale?

 Nu

 

 

 Se va evalua în cadrul evaluării impactului asupra mediului

36.

Agregate/compusi?

 Da

 Da, perioada construcţiei

 

 Se va evalua în cadrul evaluării impactului asupra mediului

37.

Paduri si material lemnos?

 Nu

 

 

 Se vor prezenta informaţii cu privire la defrişări

38.

Energie, inclusiv electricitate si combustibili

 Da

 Da, pe zonele unde proiectul se intersectează cu reţele de energie electrică

 LL

 Se vor evalua în cadrul evaluării impactului asupra mediului

39.

Orice alte resurse?

 -

 

 

 

Intrebare - Proiectul presupune folosirea, depozitarea, transportul, manevrarea sau producerea de substan?e sau materiale care pot fi dăunătoare sănătă?ii popula?iei sau mediului, sau care pot spori temerile ca proiectul ar avea un risc pentru sănătatea popula?iei?

40.

Proiectul implică folosirea de substan?e sau materiale care sunt riscante sau toxice pentru sănătatea popula?iei sau pentru mediu (flora, fauna, alimentari cu apa)?

 Da

 Da

 

Se va detalia în cadrul evaluării impactului asupra mediului

41.

Proiectul va conduce la modificări In incidenta bolilor sau va afecta vectorii boala (ex. boli generate de insecte sau de apa contaminata sau poluata)?

 Nu

 

 

 

42.

Proiectul va afecta bunastarea populatiei (ex. prin schimbarea conditiilor de viata)?

 Da

 

 

 Creare locuri de munca

43.

Exista grupuri de populatie vulnerabile In mod special, care pot fi afectate de proiect (ex. Pacienti spitalizati, batrani)?

 Nu

 

 

 

44.

Orice alte cauze?

 -

 

 

 

Intrebare - Proiectul va produce de?euri solide In timpul construirii, func?ionării sau Incetării activită?ii?

45.

Materiale excavate, steril sau deseuri de mina?

 Da

Posibil, temporar pe perioada construcţiei

 FF

 Se va evalua în cadrul evaluării impactului asupra mediului

46.

Deseuri orasenesti (menajere si/sau comerciale)?

 Da

 Nu

 FF

 Contract cu servicii de salubritate

47.

Deseuri periculoase sau toxice (inclusiv deseuri radioactive)?

 Da

 Da

 FF

Se vor detalia în cadrul evaluării impactului asupra mediului

48.

Alte deseuri din procese industriale?

 Da

Posibil

 FF

 Se vor prezenta toate tipurile de deşeuri

49.

Surplus de produse?

 Nu

 

 

 Se va evalua în EIM

50.

Namol de canalizare sau din statia de epurare?

 Da

 Da, posibil în staţiile de cale ferată

 Y, CC

 Se vor prezenta în cadrul evaluării impactului asupra mediului

51.

Deseuri provenite din constructii sau demolari?

 Da

Nu, temporar

 

 Se vor prezenta în cadrul evaluării impactului asupra mediului

52.

Masini sau echipamente In exces sau care nu mai sunt utilizate?

 NC

 

 

 

53.

Soluri contaminate sau alte materiale?

 Nu

 

 

 

54.

Deseuri agricole?

 NC

 

 

 

55.

Orice alte deseuri solide?

 -

 

 

 

Intrebare - Proiectul va avea ca efect emiterea In aer de poluanti sau orice alte substante periculoase, toxice sau nocive?

56.

Emisii de la arderea combustibililor fosili din surse sta?ionare sau mobile?

 Da

Posibil, pentru surse mobile în special

X

 Se va evalua în EIM

57.

Emisii din procesele de produc?ie?

 Da

Da, temporar din organizări de şantier

X

Se va evalua în EIM

58.

Emisii de la manevrarea materialelor, inclusiv depozitarea sau transportul acestora?

 Da

Da, temporar din organizări de şantier pe perioada construcţiei/închidere

X

Se va evalua în EIM

59.

Emisii din activită?i de construc?ie, inclusiv din instala?ii tehnice si echipamente aferente?

 Da

Da, temporar din organizări de şantier pe perioada construcţiei/închidere

 

Se va evalua în EIM

60.

Praf sau mirosuri din manevrarea materialelor, inclusiv materiale de constructie, ape uzate si deseuri?

 Da

Da

X

Se va evalua în EIM

61.

Emisii de la incinerarea deseurilor?

 NC

 

 

 

62.

Emisii din arderea deseurilor In aer liber (ex. resturi de la operatiunile de taiere sau din activitatea de constructii)?

 NC

 

 

 

63.

Emisii din alte orice alte surse?

 -

 

 

 

Intrebare - Proiectul va cauza zgomote si vibratii sau va avea ca efect radiatie luminoasa, termica sau alta forma de radiatie electromagnetica?

64.

Din exploatarea echipamentelor ca de ex. motoare, instalatii tehnice de ventilare, concasoare?

 Da

Da, în timpul construc?iei

GG

Se va evalua în EIM

65.

Din procese industriale sau similare acestora?

 Da

Da, în special arii Natura 2000 sau localităţi

GG

Se va evalua în EIM

66.

Din constructii sau demolari?

 Da

 Da, lucrări de construc?ii/demolări în staţii

 GG, TT

Se va evalua în EIM

67.

Din explozii sau folosirea acumulatorilor electrici?

 NC

 

 

 

68.

Din traficul generat de lucrarile de constructie sau de functionare curenta?

 Da

 Da,temporar

 

 Se va evalua în EIM

69.

Din sisteme de iluminare sau racire?

 Nu

 

 

 

70.

Din surse de radiatii electromagnetice (considerand efectele asupra populatiei sau asupra eventualelor echipamente sensibile aflate In apropiere)?

 Nu

 

 

 

71.

Din orice alte surse?

 -

 

 

 

Intrebare - Proiectul va conduce la riscul de contaminare a solului sau apei prin emisiile de poluanti pe terenuri sau In ape de suprafata, ape subterane, ape de coasta sau ape marine?

72.

Din manevrarea, depozitarea sau deversarea de materiale periculoase sau toxice?

 Da

Nu

 

Se va prezenta în evaluarea impactului asupra mediului

73.

De la descarcarea de ape de canalizare sau a altor efluenti (indiferent daca acestia sunt sau nu epurati) In ape sau pe sol?

 Da

Da, potenţial

Y, CC

Se va evalua în EIM

74.

Prin depunerea In ape sau pe sol a poluantilor emisi In aer?

 Nu

 

 

Se va evalua în EIM

75.

Exista riscul ca, pe termen lung, poluantii care provin din aceste surse sa se acumuleze In mediu?

Nu

 

 

 

Intrebare - Exista riscul ca, In timpul construirii sau functionarii proiectului, sa se produca accidente care pot afecta sanatatea populatiei sau mediul?

76.

Din explozii, deversari, incendii, etc. depozitarea, manipularea, folosirea sau producerea de substante periculoase sau toxice?

 Da

Da, posibil

Z, X,

Se va detalia în cadrul evaluării impactului asupra mediului

77.

Din evenimente care se situeaza In afara conditiilor normale de functionare ale echipamentelor /sistemelor/instalatiilor pentru protectia mediului (de ex. avarierea sistemelor pentru controlul poluarii)?

 Da

Da, posibil

Z, X,

Se va detalia în cadrul evaluării impactului asupra mediului

78.

Proiectul poate fi afectat de dezastre naturale care conduc la pagube pentru mediu (ex. inundatii, cutremure, alunecari de teren etc.)?

 Nu

 

 

Se va detalia în cadrul evaluării impactului asupra mediului

Intrebare - Proiectul va conduce la schimbari sociale?

79.

Schimbari In structura populatiei: numar, varsta, ocupatie, grupuri sociale, etc.?

 Nu

 

 

 

80.

Prin stramutarea populatiei sau demolarea de locuinte, localitati sau utilitati ale localitatilor?

 Nu

 

 

 

81.

Prin migrarea unor locuitori veniti din alte localitati sau prin crearea de localitati noi?

 Nu

 

 

 

82.

Prin suprasolicitarea utilitatilor sau serviciilor locale, ca de ex. cele pentru locuire, educatie, sanatate?

 Nu

 

 

 

83.

Prin crearea de locuri de munca In timpul fazei de constructie sau functionare sau, invers, prin reducerea locurilor de munca disponibile cu efecte asupra somajului si a economiei?

 Da

Nu

 

 

84.

Orice alte cauze?

 -

 

 

 

Intrebare - Exista alti factori care pot fi luati In considerare?

85.

Ca urmare a proiectului, vor fi imperios necesare dezvoltari ulterioare care ar putea avea un impact semnificativ asupra mediului, (de ex. mai multe locuinte, drumuri noi, unitati industriale suport sau utilitati noi, etc.)?

 Da

 Nu

 

 Se va evalua în EIM

86.

Proiectul va conduce la dezvoltarea utilitatilor suport, dezvoltarea industriilor auxiliare sau alte dezvoltari care ar putea avea un impact asupra mediului, ex.:

- Infrastructura suport (drumuri, alimentare cu energie, tratarea deseurilor sau apei uzate etc.)?

- Dezvoltarea locuintelor?

- Industria extractiva?

- Industria pentru furnizarea materiilor prime?

- Altele?

 Nu

 

 

 

87.

Proiectul ar putea limita modul de folosire ulterioara a amplasamentului astfel încat sa existe un impact semnificativ asupra mediului?

 Da

 Nu, se reabilitează

 

 

88.

Proiectul va constitui un precedent pentru o dezvoltare viitoare?

 Nu

 

 

 

89.

Proiectul va avea efecte cumulative datorita vecinatatii cu alte proiecte existente sau planificate si care au efecte similare?

Nu

 

 

Se vor  prezenta

efectele cumulative

90.

Proiectul se refera la sistarea definitiva/dezafectarea unor activitati? In acest caz, poate exista impact postInchidere?

 Da

 Posibil, pentru porţiunile cu devieri de la traseul vechi

 

 Se va detalia în raportul privind impactul asupra mediului

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit,

Consilier Lidia MIRICA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


SC Balea Trans Tur SRL

SC Gyo Dalen SRL

SC URSUS BREWERIES SA BRASOV

SC MAXAM ROMANIA SRL

ACORDUL DE MEDIU

ACORDUL DE MEDIU- este actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, prin care sunt stabilite condiţiile si, după caz, măsurile pentru protecţia mediului, care trebuie respectate în cazul realizării unui proiect;

Procedura EIA este cerută de Directiva Consiliului 85/337/EECprivind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, amendată de Directiva Consiliului 97/11/ECşi de Directiva Parlamentului European si a Consiliului 2003/35/CEde instituire a participării publicului la elaborarea anumitor planuri şi programe privind mediul si de modificare a Directivelor Consiliului 85/337/CEE si 96/61/CE în ceea ce priveşte participarea publicului şi accesul la justiţie, aşa numită Directivă EIA.

Solicitarea şi obţinerea acordului de mediu sunt obligatoriipentru proiecte publice ori private sau pentru modificarea ori extinderea activităţilor existente, care pot avea impact semnificativ asupra mediului.

Procedura de evaluare a impactului asupra mediului (EIA)constă în:

- parcurgerea etapelor ce au ca obiect stabilirea necesităţii supunerii unui proiect evaluării impactului asupra mediului;

- evaluarea impactului asupra mediului;

- consultarea publicului si a autorităţilor publice cu responsabilităţi în domeniul protecţiei mediului;

- luarea în considerare a raportului evaluării impactului asupra mediului şi a rezultatelor acestor consultări în procesul decizional;

- luarea deciziei de emitere/respingere a acordului de mediu;

- asigurarea informării asupra deciziei luate.

 Acordul de mediu îşi păstrează valabilitatea pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului.

În cazul în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii acordului de mediu sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii, autoritatea competentă decide, după caz, pe baza notificării titularului, menţinerea acordului de mediu sau necesitatea revizuiriiacestuia, informând titularul cu privire la această decizie.

Până la adoptarea unei decizii de către autoritatea competentă, este interzisă desfăşurarea oricărei activităţi sau realizarea proiectului care ar rezulta în urma modificărilor care fac  obiectul notificării.

Procedura de reglementare şi competenţele de emitere a acordului de mediu sunt prevăzute în HG 445/2009şi OM 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private.

Etapele proceduralece trebuie parcurse în vedereaevaluării adecvatesunt stabilite conform OM 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar

Etapele din procedura de reglementarese desfăşoară conform Ordinului nr.863/2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului. În cazul în care proiectele supuse evaluării impactului asupra mediului au impact transfrontier se aplică prevederile Convenţiei Espoo ratificată prin Legea nr. 22/2001 pentru ratificarea Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră adoptată la Espoo la 25 februarie 1991 şi procedura de reglementare se desfăşoară conform prevederilor Ordinului nr.864/ 2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului în context transfrontieră şi de participare a publicului la luarea deciziei în cazul proiectelor cu impact transfrontieră.

Actele necesare la depunerea solicitării:

-         cerere pentru eliberarea acordului de mediu
-         certificat de urbanism (copie)
-         plan de situaţie anexa la certificatul de urbanism (copie)
-         plan de încadrare în zonă (copie)
-         dovada plăţii tarifului pentru evaluarea iniţială a solicitării conform OM 1108/2007 privind aprobarea Nomenclatorului lucrărilor şi serviciilor care se prestează de către autorităţile publice pentru protecţia mediului în regim de tarifare şi cuantumul tarifelor aferente acestora cu modificările ulterioare  

Pentru procedurile aflate în competenţa ANPM plata tarifelor se va face în contul ANPM (CUI 16462898) nr. RO88TREZ7005032XXX001110, deschis la ATCPMB(Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti).   

TRANSFERUL UNUI ACORD DE MEDIU

• Acordul de mediu stabileşte condiţiile de realizare a proiectului, fiind independent de persoana titularului;

• orice transfer de act de reglementare se va supune, în prealabil aplicării art. 10 din OUG 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

• la transferul acordului de mediu, obligatoriu noul titular de proiect îşi va asuma îndeplinirea obligaţiilor de mediu stabilite prin actul de reglementare;

• actele necesare transferului acordului de mediu sunt cele prevăzute mai jos;

• pentru transferul unui act de reglementare nu se percep taxe sau tarife.

ACTE NECESARE PENTRU TRANSFERUL ACORDULUI DE MEDIU:

• cerere prin care se solicita transferul acordului de mediu;

• declaraţie pe propria răspundere data de către noul titular că implementează proiectul în aceleaşi condiţii pentru care a fost emis acordul de mediu;

• acordul de mediu în original;

• xerocopia actului care atestă dreptul de proprietate sau folosinţa asupra terenului/spaţiului pentru noul proprietar (ex. contract vânzare - cumpărare + extras c.f., contract închiriere, comodat etc.).