anunt APM depunere -FIN-ECO-REV. 2024-FINALIZ. SEAU

Anunţ  public              APM Brasov aduce la cunoştinţa celor interesaţi depunerea solicitării de   revizuire a...

”Stație Biogaz” Eliminarea sau reciclarea subproduselor de origine animala care nu sunt destinate consumului uman, WASTE ENERGY TRADING SRL

WASTE ENERGY TRADING SRL cu sediul în jud. Bacău, mun. Bacău, str. Chimiei nr. 6A, aduce la cunoştinţa celor interesaţi, organizarea dezbaterii publice privind solicitarea de emitere a...

Autorizatiei integrate de mediu nr. BV1 din 02.02.2016, revizuită la data de 28.02.2022, titular SC PUROLITE SRL

Anunţ  public              APM Brasov aduce la cunoştinţa celor interesaţi depunerea solicitării de reconsiderare a...

Anunt depunere -16676-2023-REV AIM-PUROLITE

Anunţ  public              APM Brasov aduce la cunoştinţa celor interesaţi depunerea solicitării de emitere a revizuirii...

Anunt dezbatere publica SC SHAEFFLER ROMANIA SRL

Anunt public               APM Brașov  aduce la cunoștința celor interesați organizarea dezbaterii publice privind solicitarea...

Anunt dezbatere publica titular S.C. FABRICA DE LAPTE BRASOV SA.

ANUNȚ PUBLIC   APM Brașov  aduce la cunoștința celor interesați organizarea dezbaterii publice privind solicitarea de emitere a revizuirii autorizaţiei integrate de mediu...

ANUNT DEZBATERE PUBLICA SC VIROMET SA

          ANUNT DEZBATERE PUBLICA     SC VIROMET SA cu sediul în Oras Victoria, Aleea Uzinei nr. 8, Judetul Brasov, aduce la cunoştinţa...

anunt APM DEZBATERE PUBLICA - SILNEF

/documents/15795/68646323/anunt+APM+DEZBATERE+PUBLICA+-+SILNEF.docx/65b89938-645f-49ff-aeae-eaaf80cb94f5

Anunt dezbaterie publica SC RIAN CONSULT SRL

ANUNT DEZBATERE PUBLICA   APM Brasov aduce la cunoştinţa celor interesaţi, organizarea dezbaterii publice privind solicitarea de emitere a autorizaţiei integrate de mediu pentru...

Anunt dezbatere publica.-DS SMITH REV. AIM 2022 „MODERNIZARE STAȚIE DE EPURARE”;

Anunţ  public            APM BRAȘOV aduce la cunoştinţa celor interesaţi, organizarea dezbaterii publice privind solicitarea de emitere a...

„MODERNIZARE STAȚIE DE EPURARE” SC DS SMITH PAPER ZARNESTI SRL

Anunţ  public              APM Brasov aduce la cunoştinţa celor interesaţi depunerea solicitării de emitere a revizuirii...

Anunt PUBLIC DEZBATERE REV. AIM AVICOD SA-2022

ANUNȚ PUBLIC   APM Brașov  aduce la cunoștința celor interesați organizarea dezbaterii publice privind solicitarea de emitere a revizuirii autorizaţiei integrate de mediu pentru...

ANUNT DEZBATERE PUBLICA S.C. . FERMA FELD SRL

ANUNT DEZBATERE PUBLICA „ S.C. . FERMA FELD SRL, cu sediul in jud. Brașov, comuna Halchiu, str. Tudor  Vladimirescu, nr. 650,  aduce la cunoştinţa celor interesaţi,...

ANUNT DEZBATERE PUBLICA S.C. SILNEF METAL CASTING SRL

  ANUNT DEZBATERE PUBLICA     „ S.C. SILNEF METAL CASTING SRL cu sediul în jud. Brașov, mun. Brasov, str. Mihai Viteazu, nr. 99, aduce la cunoştinţa celor...

anunt APM depunere -SC DS SMITH PAPER ZARNESTI-2021

anunt APM depunere -REVIZ. AIM SCHAEFFLERI-2021

http://www-old.anpm.ro/docfiles/view/194431

Anunt PUBLIC DEZBATERE SCHAEFFLER 2021

http://www-old.anpm.ro/docfiles/view/193774

ANUNT DEZBATERE FIN-ECO-2021

http://www-old.anpm.ro/docfiles/view/193749

anunt APM depunere -REV. 2021-RECONSIDERARE CEL 4

Anunt dezbatere publica - SC DORIPESCO PROD SRL

http://www-old.anpm.ro/docfiles/view/175872

Anunt dezbatere publica - SC KRONOSPAN TRADING SRL

„SC FABRICA DE LAPTE SA - dezbatere publica

  ANUNT DEZBATERE PUBLICA „ SC FABRICA DE LAPTE SA cu sediul în jud. jud. Covasna, loc. Baraolt, str. Apei, nr. 109, aduce la cunoştinţa celor interesaţi, organizarea dezbaterii...

Anunt dezbatere publica SC DS SMITH PAPER ZARNESTI SRL

APM Brasov aduce la cunoştinţa celor interesaţi faptul că   şedinţ a de dezbatere publică a solicitării de emitere a autorizaţiei integrate de mediu pentru activitatile care intra sub...

Anunt dezbatere publica SC HARSHA ENGINEERS EUROPE SRL Instalație de turnare aliaje neferoase

Anunţ  public              APM Brasov aduce la cunoştinţa celor interesaţi organizarea dezbaterii publice privind...

Organizarea dezbaterii publice pentru activitatea „Alte activitati de tiparire” titular SC EDS ROMANIA SR

APM Brasov aduce la cunoştinţa celor interesaţi, organizarea dezbaterii publice privind solicitarea de emitere a autorizaţiei integrate de mediu pentru activitatea „Alte activitati de...

Organizarea dezbaterii publice pentru Cresterea pasarilor titular SC AVICOD SA

APM Brasov aduce la cunoştinţa celor interesaţi, organizarea dezbaterii publice privind solicitarea de emitere a autorizaţiei integrate de mediu pentru Cresterea pasarilor,   din mun....

Anunt dezbatere S.C. URSUS BREWERIES S.A.

APM Brasov aduce la cunoştinţa celor interesaţi, organizarea dezbaterii publice privind solicitarea de emitere a autorizaţiei integrate de mediu pentru Fabricarea berii,   din mun. Brașov,...

ANUNT PUBLIC DEZBATERE PUBLICA S.C. BERG-BANAT S.A

ANUNT PUBLIC DEZBATERE S.C. BERG-BANAT S.A.     „ APM Brasov cu sediul în Judetul Brasov, municipiul Brasov, Str.Politehnicii, nr.3, aduce la cunoştinţa publicului...

Comunicat dezbatere publica SA LANDBRUK SRL

/documents/15795/38058899/COMUNICAT+DEZBATERE+PUBLICA.pdf/a2db2caf-6181-470b-9ede-58804cb85aaa

Comunicat in urma dezbaterii publice - SC ECOPAPER SA

/documents/15795/32848204/Comunicat+in+urma+dezbaterii+publice+-+SC+ECOPAPER+SA.pdf/df561e0b-2056-496c-a124-7133bcdcd532

Anunt APM dezbatere COMPANIA APA BRASOV

       „APM BRASOV , aduce la cunoştinţă celor interesaţi organizarea dezbaterii publice privind solicitarea de emitere a autorizaţiei integrate de mediu pentru...

proces verbal dezbatere publica AUTOLIV

proces verbal dezbatere publica AUTOLIV

proces verbal dezbatere publica AUTOLIV

proces verbal dezbatere publica AUTOLIV

ANUNT organizarea dezbaterii publice privind solicitarea de emitere a autorizaţiei integrate de mediu pentru Platforma AUTOLIV

APM Brasov aduce la cunoştinţa celor interesaţi, organizarea dezbaterii publice privind solicitarea de emitere a autorizaţiei integrate de mediu pentru Platforma AUTOLIV din municipiul Brasov,...

Decizie AVICOLA BOD-AIM

AUTORIZAŢIE INTEGRATĂ DE MEDIU Operator: SC AVICOLA BRASOV SA

  AUTORIZAŢIE INTEGRATĂ DE MEDIU _________________________   Operator: SC AVICOLA BRASOV SA Sediul social: jud. Brasov, municipiul Brasov, str. Cucului, nr. 5 ...

Decizie emitere AIM CHR Ciment SA

/documents/15795/3670278/Decizie+emirete+AIM++CRH+CIMENT+ROMANIA+SA.pdf/ccef8d77-cf8f-43ae-b15c-ff2f1eda2175

Decizie emitere AIM Protan

/documents/15795/3670278/Decizie+emitere+AIM-+SC+PROTAN+SA.pdf/381414fe-3365-4992-a313-fc4e69ffc364

ANUNT DEZBATERE PUBLICA Complexul avicol Carpinis

APM Brasov aduce la cunoştinţa celor interesaţi, organizarea dezbaterii publice privind solicitarea de actualizare a autorizaţiei integrate de mediu pentru Complexul avicol Carpinis din comuna...

Anunt dezbatere publica Protan

/documents/15795/3670278/anunt+Dezbatere+publica+PROTAN.pdf/74152522-d15c-4372-b32c-f89e2ef4eaa9

SOLICITARE IPPC PROTAN 2015

/documents/15795/3434707/SOLICITARE++IPPC+PROTAN++++2015.doc/009f5e37-591b-401c-b052-9c2edaf143d3

Completare la RA si FS -SC PROTAN SA cu situatia - conform Aut.SGA nr. 08-02.02.2016

  Str. Diaconu Coresi nr.5; Brasov; ROMANIA, R.C. J08/1420/2005, CUI RO 17658036 Mobil: 0726735839; Tel/Fax: 0268/470095;...

Decizie emitere AIM SC PUROLITE SRL

/documents/15795/3434707/SC+PUROLITE+SRL+-+Decizie+emitere+AIM.pdf/211c60ee-b0d5-4b27-9274-589124aff5f0