Back

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE SC FABRICA DE LAPTE SA

 

 

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

 

Nr.  76   din 25.02.2016

 

Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresata de  SC FABRICA DE LAPTE SA, cu sediul in jud. Brasov, mun. Brasov, str. Fagetului, nr. 13, inregistrata la APM Brasov cu nr. electronic 2043/31.03.2015si scriptic cu nr. 4703/02.04.2015, completata cu nr. 6703 din 07.05.2015, nr. 6835 din 11.05.2015, nr. 8186 din 08.06.2015, nr. 9276 din 30.06.2015, nr. 9373 din 02.07.2015, nr. 9489 din 03.07.2015, nr. 11151 din 05.08.2015, nr. 11149 din 05.08.2015, nr. 11416 din 06.08.2015, nr. 13897 din 01.10.2015, nr. 14176 din 05.10.2015, nr. 15950 din 05.11.2015, nr. 2111 din 08.02.2016, nr. 2097 din 08.02.2016 si nr. 2791 din 22.02.2016,

in baza HG nr.445/2009, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a OUG nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, APM Brasov decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Colectivului de Analiza Tehnica, din data de 22.02.2016, ca proiectul „Demolare casa; Construire locuinte si garaj; Refacere imprejmuire”, propus in jud. Brasov, mun. Brasov, str. Fagetului, nr. 13 ( C.U. nr. 2998 din 30.10.2014 emis de Primaria Municipiului Brasov, cu prelungirea valabilitatii pana la data de 30.10.2016) se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate.

            Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza deciziei etapei de incadrare, in procedura de evaluare a impactului asupra mediului, sunt urmatoarele:.

a) investiţia intra sub incidenţa HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului in Anexa 2, pct.13 lit. a) orice modificari ale proiectelor deja autorizate, executate sau in curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;

-  reclamatiile depuse de catre vecini referitoare la implementarea proiectului;

-  in urma concluziilor contradictorii ale Studiilor de insorire si umbrire privind insorirea cladirii invecinate (str. Fagetului, nr. 15);

- in urma concluziilor contradictorii ale Studiilor si Punctelor de vedere geotehnice privind impactul vibratiilor produs la implementarea proiectului asuptra cladirilor invecinate;

- s-a stabilit necesitatea evaluarii impactului asupra mediului ca urmare a parcugerii listei de control din etapa de incadrare si ca urmare a consultarii autoritatilor in Colectivul de Analiza Tehnica din 22.02.2016, deoarece activitatea de excavare pentru realizarea celor 6 locuri de parcare subterane  este posibil sa produca disconfort  datorita  vibratiilor.

II. Motivele care au stat la baza deciziei etapei de incadrare, in procedura de evaluare adecvata, sunt urmatoarele:

- proiectul propus nu este localizat în arii protejate de interes local, naţional, comunitar sau internaţional declarate prin acte normative, nu intră sub incidenţa art. 28 din OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.

- proiectul nu necesită parcurgerea etapelor procedurii de evaluare adecvată.

Proiectul propus necesita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului (se va intocmi raport privind impactul asupra mediului).

Prezenta decizie poate fi contestata, in conformitate cu prevederile HG nr. 445/2009 si ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,

    Ciprian BANCILA                                                        

 

                                                                                                   

                                                                                                    SEF SERVICIUL  A.A.A.,  

                                                                                                        Alexandrina VASILE

 

INTOCMIT: Codruta Sauca