Studiu_EA_Tamina_fin

/documents/15795/34628892/Studiu_EA_Tamina_fin.pdf/d0f75f68-ce55-4314-8e67-445acb53e68b

C.N.A.I.R SA - Studiu impact Statie asfalt Rupea

/documents/15795/34628892/C.N.A.I.R+SA+-+Studiu+impact+Statie+asfalt+Rupea.pdf/99a30967-5451-46ee-8f11-a7fe8b1991c2

Indrumar CNAIR SA Directia de Drumuri si Poduri

/documents/15795/31331849/Indrumar+CNAIR+SA+Directia+de+Drumuri+si+Poduri%2C+20.11.2017.pdf/8b6599e9-44ca-426e-8c32-94c949afeac2

Studiu evaluare adecvata SC Vistea Hidroelectrica SRL

/documents/15795/31331849/Studiu+evaluare+adecvata+SC+Vistea+Hidroelectrica+SRL.pdf/5119df30-42a4-4d6b-9725-caad8ca709e6

Raport studiu de impact asupra mediului SC Vistea Hidroelectrica SRL

/documents/15795/31331849/Raport+studiu+de+impact+asupra+mediului+SC+Vistea+Hidroelectrica+SRL.pdf/6da8da32-3c73-436e-b084-e1dd325d3ef8

Indrumar SC VISTEA HIDROELECTRICA SRL

Indrumar SC VISTEA HIDROELECTRICA SRL

Rezumat netehnic depozit deseuri industriale nepericuloase Timis Triaj

/documents/15795/31331849/rezumat+netehnic+depozit+deseuri+industriale+nepericuloase.pdf/c82487fd-6efa-48aa-b523-30d3938551ce

Indrumar RIAN CONSULT SRL, 02.08.2017

/documents/15795/31331849/Indrumar+RIAN+CONSULT+SRL%2C+02.08.2017.pdf/ba85188e-d3a1-463f-a420-9f018e608ed9

STUDIU DE IMPACT AUTOLIV ROMANIA - 2017 1111

/documents/15795/31331849/STUDIU+DE+IMPACT+AUTOLIV+ROMANIA+-+2017+1111.pdf/54ba8d1d-b2aa-4a92-a5b1-9bb831b1ec50

Indrumar Landbruk

RIM Landbruk

R.I.M. Landbruk    

Studiu impact SC MANCOR SRL

Studiu impact   SC MANCOR SRL

Indrumar acord SC MANCOR SRL

/documents/15795/6208991/INDRUMAR++ACORD++SC+MANCOR+SRL.pdf/0d1ab114-a31e-4271-a83c-7f5d5503a77b

Studiu impact SC PRODUSE REFRACTARE SRL Crizbav

/documents/15795/6208991/Studiu+impact+SC+PRODUSE+REFRACTARE+SRL+Crizbav.pdf/8cf285c9-696b-494e-a713-355f7a4b7a58

Raport_de_evaluare_a_impactului titular SC Fabrica de Lapte

/documents/15795/6208991/Raport_de_evaluare_a_impactului.pdf/d27c1eb4-c26a-4f69-a1c3-a7585c3e26e4