Evidența solicitările de informatii privind mediul 2019

/documents/15795/46991062/Eviden%C8%9Ba+solicit%C4%83rile+de+informatii+privind+mediul+2019.xls/9bdc0e85-694b-4c4b-ba0e-d46dc74751f9

Evidență solicitari informații privind mediul in 2018

/documents/15795/41483195/Eviden%C8%9B%C4%83+solicitari+informa%C8%9Bii+privind+mediul+in+2018.xls/31a82b21-084c-407a-b427-c8ed1adaa57b

EVIDENTA SOLICITARILOR DE INFORMATII PRIVIND MEDIU

EVIDENTA  SOLICITARILOR DE INFORMATII PRIVIND MEDIU PE ANUL 2017 EVIDENTA  SOLICITARILOR DE INFORMATII PRIVIND MEDIU PE ANUL 2016  

EVIDENTA SOLICITARILOR DE INFORMATII DE MEDIU 2014

/documents/15795/2696696/Evidenta+solicitarilor+de+informatii+privind+mediul++2014.xls/215a93f7-6139-41aa-b953-f76532b1b860