Ordin nr.932/481/2016 din 18 mai 2016 privind aprobarea Procedurii de autorizare pentru preluarea responsabilităţii gestionării deşeurilor de ambalaje

Legea nr.249/2015 din 28 octombrie 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje

Decizia 97/622/CE privind chestionarele referitoare la rapoartele statelor membre asupra aplicării anumitor directive din sectorul deșeuri

Decizia 2005/270/CE de stabilire a tabelelor corespunzătoare sistemului de baze de date în conformitate cu Directiva 94/62/CE privind ambalajele și deșeurile de ambalaje

Directiva 94/62 privind ambalajele si deseurile de ambalaje

Ordinul 794/2012 al Ministrului Mediului si Padurilor privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje si deşeuri de ambalaje