PLAM Braşov

Planul Local de Actiune pentru Mediu (PLAM)

 Actualizarea Planului Local de Actiune pentru Mediu Brasov

 Actualizarea periodică a Planului Local de Acţiune pentru Mediu este necesară datorită modificărilor apărute în starea mediului, în situaţia socio-economică, în legislaţia pentru protecţia mediului, în tehnologiile de producţie şi de protecţie a mediului.

Actualizarea încheie şi, în acelaşi timp, începe un nou ciclu al procesului continuu al unui Plan de Acţiune pentru Mediu.

Actualizarea Planului Local de Acţiune pentru Mediu al judeţului Braşov s-a realizat conform metodologiei din ”Ghidului practic al planificării de mediu”, elaborat de Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului în anul 2009 şi a avut la bază structura PLAM Braşov, ediţia din anul 2006.

În vederea actualizării PLAM Braşov s-a elaborat Raportul final de evaluare a rezultatelor implementării pentru perioada 2006 – 2011 (nr.înregistrare APM Bv.14409/11.11.2011), bazat pe rapoartele anuale de evaluare, raport aprobat de directorul APM Braşov, coordonatorul procesului de actualizare PLAM Braşov.

Procesul de actualizare PLAM Brasov a demarat în iunie 2011 si a fost finalizat în aprilie 2012,  când APM Brasov a solicitat Consiliului Judetean Brasov aprobarea PLAM-ului actualizat,  prin Hotărâre de Consiliu Judetean,hotărârecare a fost emisă în noiembrie 2012.

Aprobarea sa de către Consiliul Judeţean Braşov , conferă acestui document putere de lege la nivel de judeţ şi va trebui respectat cu stricteţe de companiile industriale poluatoare, de instituţiile administrative şi de autorităţile locale.

 Pentru informatii complete vă rugăm consultati documentele atasate.

Documente atasate

PLAM 2011

RAPORT PLAM sem I 2012

RAPORT PLAM sem.II 2012

RAPORT PLAM  sem.I 2013

RAPORT PLAM  sem.II 2013

RAPORT PLAM  sem.I 2014

RAPORT PLAM  sem.II 2014

RAPORT PLAM  sem.I 2015

RAPORT PLAM  sem.II 2015

RAPORT PLAM sem.I 2016 

RAPORT PLAM  sem.II 2016