Convocator 26.02.2018

/documents/15795/34584002/convocator+CAT+26.02.2018.pdf/1e04a0db-3ebe-4e16-80bd-673590f3cf16

Decizii CAT 20.02.2018

/documents/15795/34567532/Decizie+CAT+19.02.2018.pdf/5eaa4354-00d9-48dd-903a-3e5f687ede07

ANUNTURI CAT din data de 19.02.2018

ANUNTURI   CAT  din data de 19.02.2018 AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI  BRASOV       Anunta publicul  interesat asupra deciziei de  ...

Convocator 19.02.2018

/documents/15795/34584002/CAT+19.02.2018.pdf/fc346ee0-1e07-4b03-bc84-5d95cf66d5ef

Decizii CAT 13.02.2018

/documents/15795/34567532/Decizii+CAT+12.02.2018.pdf/66aacd01-2aa5-408d-a25e-690170114fe8

ANUNTURI CAT din data de 12.02.2018

ANUNTURI   CAT  din data de 12.02.2018 AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI  BRASOV       Anunta publicul  interesat asupra deciziei de  ...

Convocator 12.02.2018

/documents/15795/34584002/CAT+12.02.2018.pdf/031ebf4e-6123-462d-b510-89f2b08cb909

Decizii CAT 06.02.2018

/documents/15795/34567532/Decizii+CAT+06.02.2018.pdf/11185de7-206d-4ad4-9107-9fec28c6d876

ANUNTURI CAT din data de 05.02.2018

ANUNTURI   CAT  din data de 05.02.2018 AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI  BRASOV       Anunta publicul  interesat asupra deciziei de  ...

Convocator 5.02.2018

/documents/15795/34393996/CAT+05.02.2018.pdf/45c20536-5a64-4937-a459-2996399b2bd6

Convocator 29.01.2018

/documents/15795/34393996/CAT+29.01.2018.pdf/e5ab81a2-ae56-449b-a9da-7804b412fcef

Decizii CAT 16.01.2018

/documents/15795/34410993/DECIZII+CAT+16.01.2018.pdf/a59d1c4d-648b-443b-8f78-247af2f5fe04

ANUNTURI CAT din data de 15.01.2018

/documents/15795/34410993/ANUNTURI+CAT+CSC+15.01.2018.doc/7dec1538-202f-4274-8bb9-d5d81b3bfc64

Convocator 15.01.2018

/documents/15795/34393996/CAT+15.01.2018.pdf/9ff96240-9193-4fcd-b1d3-a91e191ab616

Decizii CAT 09.01.2018

/documents/15795/34410993/decizii+CAT+09.01.2018.pdf/b51aa907-d0cd-4be4-ac18-750bf96b09e7

ANUNTURI CAT din data de 08.01.2018

ANUNTURI   CAT  din data de 08.01.2018 AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI  BRASOV     Anunta publicul  interesat asupra deciziei de   emitere a...

Convocator 08.01.2018

/documents/15795/34393996/CAT+08.01.2018.pdf/9c422069-14d2-4d17-b1d7-79c65cf2ef7c

Decizii CAT 19.12.2017

/documents/15795/34298024/Decizie+CAT+18.12.2017.pdf/e00b0d89-d85a-48db-9daa-7ca809f6e334

ANUNTURI CAT din data de 18.12.2017

ANUNTURI   CAT  din data de 18.12.2017 AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI  BRASOV   Anunta publicul  interesat asupra deciziei de  emitere a...

Convocator 18.12.2017

/documents/15795/34278400/CAT+18.12.2017.pdf/beb762da-5760-40c6-a293-a63bcd94dc4b

Decizii CAT 13.12.2017

/documents/15795/34298024/decizii+CAT+11.12.2017.pdf/b91df922-4629-48f1-aeb9-927dab57f36c

ANUNTURI CAT din data de 11.12.2017

ANUNTURI   CAT  din data de 11.12.2017 AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI  BRASOV   Anunta publicul  interesat asupra deciziei de  emitere a...

Completare anunturi CAT 27.11.2018

APM Brasov anunta publicul interesat asupra deciziei de aprobare de dezvoltare pentru: SC DRAGONUL TRANSILVANIEI SRL   - „Investitie initiala pe schema GBER (4.2) privind obtinerea si...

Convocator 11.12.2017

/documents/15795/34278400/CAT+11.12.2017.pdf/2137b110-ae3c-4150-843b-0409740f54f7

Decizii CAT 28.11.2017

/documents/15795/34099096/DECIZII+CAT+28.11.2017.pdf/12b17b37-cde9-429c-a335-109661926ed0

ANUNTURI CAT din data de 27.11.2017

ANUNTURI   CAT  din data de 27.11.2017 AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI  BRASOV       Anunta publicul  interesat asupra deciziei de ...

Convocator 27.11.2017

/documents/15795/34150175/CAT+27.11.2017.pdf/ce4c9356-4b1e-49e4-985c-ab420397f10d

Decizii CAT 21.11.2017

/documents/15795/34099096/Decizii+CAT+21.11.2017.pdf/898e58a8-4fc0-4d37-90d7-126ca56b9b04

ANUNTURI CAT din data de 20.11.2017

ANUNTURI   CAT  din data de 20.11.2017 AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI  BRASOV   Anunta publicul  interesat asupra deciziei de  emitere a...

Convocator 20.11.2017

/documents/15795/34150175/CONVOCATOR+CAT%2BCSC+20.11.2017.pdf/339d4064-e547-4b9f-9563-ccfb92d9c1b4

Decizii CAT 14.11.2017

/documents/15795/34099096/Decizii+CAT+14.11.2017pdf.pdf/3d3b23ba-45d4-48de-8e6a-e6651b456dd1

ANUNTURI CAT din data de 14.11.2017

ANUNTURI   CAT  din data de 14.11.2017 AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI  BRASOV   Anunta publicul  interesat asupra deciziei de  emitere a...

Convocator 13.11.2017

/documents/15795/34150175/CONVOCATOR+CAT%2BCSC+.pdf/3b5dd946-918d-410c-a928-130cede76f1c

Completare anunturi CAT din data de 06.11.2017

ANUNTURI   CAT  din data de 06.11.2017 AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI  BRASOV   Anunta publicul  interesat asupra deciziei de continuare a procedurii de...

Decizii CAT 06.11.2017

/documents/15795/34099096/DECIZIA+DIN+DATA+DE+08.11.2017.pdf/bfb60dc3-2f5c-4a8b-9d9d-4a0fd1bdf5b6

ANUNTURI CAT din data de 06.11.2017

ANUNTURI   CAT  din data de 06.11.2017 AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI  BRASOV     Anunta publicul  interesat asupra deciziei de...

Decizii CAT din data de 31.10.2017

/documents/15795/34099096/CAT+31.10.2017.pdf/7ca36d50-016c-4d0c-a0f3-c6d62158f86f

ANUNTURI CAT din data de 31.10.2017

ANUNTURI   CAT  din data de 31.10.2017 AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI  BRASOV     Anunta publicul  interesat asupra deciziei de...

Convocator 31.10.2017

/documents/15795/33962659/CONVOCATOR+CAT%2BCSC+31.10.2017.pdf/1dc58287-d327-40e6-b4d8-8e49de9fd4f0

Decizii CAT 23.10.2017

/documents/15795/33981173/Decizii+CAT+20.10.2017.pdf/62200b7d-3105-4381-990e-a3ff91cbc084

ANUNTURI CAT+CSC din data de 20.10.2017

ANUNTURI   CAT  din data de 20.10.2017 AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI  BRASOV     Anunta publicul  interesat asupra deciziei de   aprobare...

Convocator 20.07.2017

/documents/15795/33962659/CAT+20.10.2017.pdf/967fe6ad-2763-4339-bb01-ac84a8f26bd6

ANUNTURI CAT+CSC din data de 18.10.2017

ANUNTURI   CAT  din data de 18.10.2017 AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI  BRASOV     Anunta publicul  interesat asupra deciziei de   aprobare...

Convocator 18.10.2017

/documents/15795/33962659/CAT+18.10.2017.pdf/b4e0bec9-f8b2-4dea-873f-7e4b2b459e72

Decizii CAT 17.10.2017

ANUNTURI CAT+CSC din data de 16.10.2017

ANUNTURI   CAT+CSC  din data de 16.10.2017 AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI  BRASOV     Anunta publicul  interesat asupra deciziei de   ...

Convocator 16.10.2017

/documents/15795/33962659/CAT+16.10.2017.pdf/1d3719bc-d479-4138-9c16-40f85be9c1a7

Decizii CAT 11.10.2016

/documents/15795/33981173/Decizii+CAT+11.10.2017.pdf/b9a47a5b-5224-4b61-8fe2-b31521a688a7

ANUNTURI CAT+CSC din data de 09.10.2017

ANUNTURI   CAT+CSC  din data de 09.10.2017 AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI  BRASOV     Anunta publicul  interesat asupra deciziei de   ...

Completare convocator 09.10.2017

/documents/15795/33962659/REVENIRE-CAT+09.10.2017.pdf/c3f4cd6b-3462-42dc-83de-f6e0536e49d5

Convocator 09.10.2017

/documents/15795/33962659/CAT+09.10.2017.pdf/a5bcfff4-9473-40b9-b55b-aa17fe5d1a6b

ANUNTURI CAT CSC 02.10.2017

ANUNTURI   CAT+CSC  din data de 02.10.2017 AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI  BRASOV     Anunta publicul  interesat asupra deciziei de ...

Decizie CAT 03.10.2017

Convocator 02.10.2017

Lista functii cf art 33 alin 1 din Legea 153 din 2017

/documents/15795/33360491/Functii+si+drepturi+salariale+art++33+L153+2017.pdf/34ad81ae-2b30-4d0a-8de1-58d4cdde17a3

Decizii CAT 26.09.2017

/documents/15795/33799407/Decizii+CAT+26.09.2017.pdf/67b827ff-5bfd-4f4d-a59d-09e40da5e05d

ANUNTURI CAT+CSC din data de 25.09.2017

ANUNTURI   CAT+CSC  din data de 25.09.2017 AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI  BRASOV   Anunta publicul  interesat asupra deciziei de  emitere a...

Convocator 25.09.2017

/documents/15795/33787494/CAT+25.09.2017.pdf/ab22c17c-9ce1-4072-b39b-dc97b9024e4d

Decizii Cat 19.09.2017

/documents/15795/33799407/DECIZII+CAT+19.09.2017.pdf/c7db3da9-d7d3-4f01-89be-b1081ef0cdcd

ANUNTURI CAT+CSC din data de 18.09.2017

ANUNTURI   CAT+CSC  din data de 18.09.2017 AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI  BRASOV       Anunta publicul  interesat asupra deciziei de ...

Convocator 18.09.2017

/documents/15795/33787494/CAT+18.09.2017.pdf/604b19b4-a3b2-43b6-bce0-ef9d34457cf3

Decizii CAT 12.09.2017

/documents/15795/33799407/DECIZII+CAT+12.09.2017.pdf/7dd83058-8a88-4959-af7a-3f070fa8dff4

ANUNTURI CAT+CSC din data de 11.09.2017

ANUNTURI   CAT+CSC  din data de 11.09.2017 AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI  BRASOV     Anunta publicul  interesat asupra deciziei de ...

Convocator 11.09.2017

/documents/15795/33787494/CAT+11.09.2017.pdf/23ccdb39-36e8-4c51-ad21-aad7ec0ac0b6

Decizii CAT 05.09.2017

/documents/15795/33799407/Decizii+CAT+05.09.2017.pdf/9aec31fb-273c-4ead-b661-09e401478df2

ANUNTURI CAT+CSC din data de 04.09.2017

ANUNTURI   CAT+CSC  din data de 04.09.2017 AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI  BRASOV     Anunta publicul  interesat asupra deciziei de revizuire a...

Convocator 4.09.2017

/documents/15795/33787494/CAT+04.09.2017-1.pdf/d4ab49c6-789f-4c4e-9840-d18ceafbf5b9

Decizii CAT 29.08.2017

ANUNTURI CAT CSC 28.08.2017

ANUNTURI    CAT+CSC  din data de 28.08.2017 AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI  BRASOV   Anunta publicul  interesat asupra deciziei de emitere a...

CONVOCATOR CAT 28.08.2017

Decizii CAT 23.08.2017

ANUNTURI CAT+CSC din data de 21.08.2017

ANUNTURI    CAT+CSC  din data de 21.08.2017 AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI  BRASOV   Anunta publicul  interesat asupra deciziei de revizuire a...

Convocator CAT 21.08.2017

Decizii CAT 08.08.2017

ANUNTURI CAT CSC 07.08.2017

ANUNTURI    CAT+CSC  din data de 07.08.2017 AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI  BRASOV   Anunta publicul  interesat asupra deciziei de emitere a...

CONVOCATOR 07.08.2017

Decizii CAT 01.08.2017

/documents/15795/33660086/Decizia+CAT+01.08.2017.pdf/4731be3b-1cc4-48e3-b800-474149493daf

ANUNTURI CAT+CSC din data de 31.07.2017

ANUNTURI    CAT+CSC  din data de 31.07.2017 AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI  BRASOV   Anunta publicul  interesat asupra deciziei de emitere a...

Convocator 31.07.2017

/documents/15795/33527074/CAT+31.07.2017.pdf/d49dc238-9c09-4731-b782-4ff3a2cab06f

Decizii CAT 25.07.2017

/documents/15795/33536438/Decizie+CAT+25.07.2017.pdf/195a78b9-887f-4c0e-ba37-2e6a54a6089b

ANUNTURI CAT+CSC din data de 24.07.2017

ANUNTURI    CAT+CSC  din data de 24.07.2017 AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI  BRASOV   Anunta publicul  interesat asupra deciziei de emitere a...

Convocator 24.07.2017

/documents/15795/33536438/CAT+24.07.2017.pdf/927a08d2-444d-4284-94ac-e51c51556040

Decizii CAT 18.07.2017

/documents/15795/33536438/DECIZII+CAT+18.07.2017.pdf/43599190-c5b5-4a81-9dde-7e8619190ee6

ANUNTURI CAT+CSC din data de 17.07.2017

/documents/15795/33536438/ANUNTURI+CAT+CSC+17.07.2017.doc/730b917b-4dd3-40f0-8c85-304490f4dd37

Convocator 17.07.2017

/documents/15795/33527074/CAT+17.07.2017.pdf/dfbdb2d5-2ffd-4ce3-868b-331e546a9399

Decizii CAT 11.07.2017

/documents/15795/33536438/Decizii+din+data+de+11.07.2017.pdf/139ea721-7609-4a42-9f56-8f1e7678594a

ANUNTURI CAT+CSC din data de 10.07.2017

ANUNTURI    CAT+CSC  din data de 10.07.2017 AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI  BRASOV   Anunta publicul  interesat asupra deciziei de emitere a...

Convocator 10.07.2017

/documents/15795/33527074/CAT+10.07+2017.pdf/b8971f37-fc51-42a8-8bcb-a555754ae16e

Decizii CAT 04.07.2017

/documents/15795/33536438/Decizii+CAT.pdf/89bb7607-6959-49f9-a592-8d0697d005d7

ANUNTURI CAT+CSC din data de 03.07.2017

ANUNTURI    CAT+CSC  din data de 03.07.2017 AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI  BRASOV   Anunta publicul  interesat asupra deciziei de emitere a...

Convocator 03.07.2017

/documents/15795/33527074/CAT+03.07.2017.pdf/9a526387-dd9a-4ac4-a83a-3ad58f57aab9

DECIZII CAT 27.06.2017

/documents/15795/33420713/DECIZII+CAT+27.06.2017.pdf/e9b6531e-3f3e-4cb1-b85c-fecf0290ecee

ANUNTURI CAT+CSC din data de 26.06.2017

ANUNTURI    CAT+CSC  din data de 26.06.2017 AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI  BRASOV     Anunta publicul  interesat asupra deciziei de ...

Convocator 26.06.2017

/documents/15795/33439549/CAT+26.06.2017.pdf/40340b27-bd02-4f79-a97e-1c62021e78a8

DECIZII CAT 20.06.2017

ANUNTURI CAT+CSC din data de 19.06.2017

ANUNTURI    CAT+CSC   din data de 19.06.2017 AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI  BRASOV     Anunta publicul  interesat asupra deciziei de ...

Convocator CAT 19.06.2017

/documents/15795/33439549/CAT+19.06.2017.pdf/60b1f883-c4ee-4e69-801d-ec6c1aea9ad1

ANUNTURI CAT+CSC din data de 12.06.2017

ANUNTURI    CAT+CSC   din data de 12.06.2017 AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI  BRASOV     Anunta publicul  interesat asupra deciziei de ...

DECIZII CAT 13.06.2017

/documents/15795/33420713/Decizii+CAT+CSC.pdf/8ece9219-9935-407b-ad6f-bfe7dfbc6b47

Convocator 12.06.2017

/documents/15795/33439549/CAT+12.06.2017.pdf/47a6ecdd-4c6f-4313-9f85-b3b480b12bcd