Back

ANUNȚURI CAT din data de 02.12.019

ANUNȚURI  CAT  din data de 02.12.019

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI  BRAȘOV

 

Anunță publicul  interesat asupra:

  deciziei etapei de încadrare – continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare pentru proiectele :

SC FIALD IMOBILIARE SRL - „Demolare construcții existente” propus a fi amplasat in jud. Brasov, mun. Brașov, Calea Făgărașului nr. 27

S.C. BILKA STEEL SRL -  „Obținere A.D. pentru desființare construcții” propus a fi amplasat in jud. Brasov, mun. Brașov, str. 13 Decembrie nr. 94A

SC NEW RECYCLING SRL -  „Schimbare de destinatie din hala montaj utilaj tehnologic in hala reciclare si productie mase plastice”, propus a fi realizat in jud. Brasov, mun. Fagaras, str. Platforma UPRUC;

Vlad Ana - acord de mediu, etapa de incadrare - „Impadurirea si crearea de suprafete impadurite – masura 8.1 Apia sesiunea 3 – pentru suprafata de 24.27 ha”, propus a fi amplasat  in  jud. Brasov, comuna Ticus, sat Cobor, sector extravilan;

SC IMMO LODGIA SRL- „ Obtinere A.C. pentru realizare/amenajare strazi interioare cartier Coresi ”, în  Brașov,  zona strazii Turnului, identificat prin CF 147195 Brasov, CF 151901 Brasov, CF 151892 Brasov, CF 147504 Brasov, CF 149858 Brasov, CF 155880 Brasov, CF 150726 Brasov, CF 154960 Brasov;

PRIMARIA MUNICIPIULUI BRASOV-SERVICIUL INVESTITII -  „Construire complex multifunctional - SALA POLIVALENTA BRASOV si accese” in  Brasov, Calea Fagarasului, nr. FN , sau identificat prin extras CF nr. 143795 cad. 143795, CF nr. 139957 cad. 139957, CF nr. 140219 cad. 140219, CF nr. 154194 cad. 154194, CF nr. 106664, cad. 106664, CF nr. 127521 cad. 127521;

CONSILIUL JUDETEAN BRASOV – „ REFACERE INFRASTRUCTURA   POD  SI RAMPE DE ACCES DJ 103 A, KM 16,000”, propus a fi realizat în jud. Brașov, com.  Tarlungeni satul Zizin, str. DJ 103 A, nr. FN.

SIMON CIPRIAN DANIEL -  „Obținere AC pentru extindere conductă apă-canal, branșamente apa și racorduri canalizare” propus a fi amplasat în jud. Brașov, Mun. Brașov, str. Tismana și str. Plugarilor identificate prin C.F. nr. 131964, Brașov, C.F. nr. 112615, Brașov, C.F. nr. 139728, Brașov, C.F. nr. 139729, Brașov, C.F. nr. 112616, Brașov, C.F. nr. 112617, Brașov, C.F. nr. 112618, Brașov, C.F. nr. 112619, Brașov, C.F. nr. 120360 Brașov

SC DORIPESCO SA -  Construire restaurant cu specific pescaresc – POPAM 2014 - 2020 – M II.2 – Investitii productive in acvacultura, sat.Rotbav, com.Feldioara, jud.Brasov”, propus a se realiza in judetul Brasov, loc.Feldioara, sat.Feldioara, amplasament identificat prin extras CF nr.100916 – Feldioara, nr.cad. 100916;

SC VIROMET SA –  „Inchidere depozit deseuri industriale nepericuloase”, propus a fi realizat în jud. Brașov, oras Victoria, str. Aleea Uzinei, nr.8;

COMUNA CRISTIAN -  „Statie tratare apa, racorduri statie tratare si conducte de legatura rezervoare 4x125MC”, propus a fi amplasat in comuna Cristian, Zona Dorobeiul FN, amplasament identificat prin CF 104870 Cristian.

 

Deciziei etapei de incadare -  adoptare fără aviz de mediu pentru planurile:

RATAN ADRIAN DĂNUȚ -  ÎNTOCMIRE PUZ - CONSTRUIRE STAȚIE MIXTĂ DE CARBURANȚI, propus a se implementa în jud. Brașov, mun. Codlea, DN 1 Codlea - Vlădeni, F.N., identificat prin CF nr. 105968 Codlea, nr. cad. 105968.

DUCA PARASCHIVU FLOREA si MALACEA MIHAI - PUZ-Construire ansamblu locuinte si dotari” Tarlungeni, str. Nucului, nr. FN;

SC BULROM GAS IMPEX SRL  - PUZ-Stație mixtă de distribuție carburanți-magazin stație, totem afișare prețuri, copertina, skid GPL” , Jud. Brașov, municipiul Săcele, str. Zizinului, FN;

Rotariu Romica Gabriel  -  „Intocmire PUZ Construire hala si imprejmuire teren” -  comuna Halchiu, extravilan, DE 1192, FN, amplasament identificat prin CF 101613Halchiu, jud. Brasov

 

 

 

„De la data publicării anunțului, observațiile publicului se primesc în termen de:

30 zile lucrătoare  pentru autorizații;

30 zile  pentru autorizații integrate;

15 zile lucrătoare pentru autorizarea activităților care au avut acord de mediu;

10 zile  calendaristice  pentru aprobarea de dezvoltare a unui proiect/acord de mediu

10 zile calendaristice  pentru adoptare fără aviz de mediu

10 zile calendaristice de la luarea deciziei de revizuire a: deciziei etapei de încadrare, a acordului de mediu sau a avizului „ Natura 2000 ”.