Back

ANUNȚURI CAT din data de 11.11.2019

 

ANUNȚURI  CAT  din data de 11.11.2019

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI  BRAȘOV

 

Anunță publicul  interesat asupra:

  deciziei etapei de încadrare – continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare pentru proiectele :

SC SYNERGY PLANT PRODUCTS SRL -  „Construire hală producție” propus a fi amplasat in jud. Brasov, com. Prejmer, str. Milano nr 12

SC RA SOLAR SRL -  „Obținere A.C. pentru Construire stație de reciclare mase plastice și cauciuc” propus a fi amplasat in jud. Brasov, com. Feldioara, sat Feldioara, intravilan.

Consiliul Judetean Brasov -  „Reabilitare DJ 103D Vistea de Jos-Vistea de Sus-Vistioara”, propus a fi amplasat în jud. Brasov, com. Vistea DJ 103D km. 0+000÷9+320 m,

COMUNA TELIU -  „Infiintare sistem canalizare apa menajera in comuna Teliu, judetul Brasov, etapa I” – comunele Teliu si Prejmer, (satele Teliu si Stupinii Prejmerului), sector intravilan si extravilan

ENGIE ROMANIA prin SC LUC INSTAL 2000 SRL -  „Obținere A.C. pentru reabilitare rețea de distribuție gaze naturale” propus a fi amplasat în jud. Brașov, Mun. Brașov, str. Timișul Sec, Automotoarelor, Hărmanului, Crinului, Cosmos, Neptun.

 

Deciziei etapei de incadare -  adoptare fără aviz de mediu pentru planurile:

SC NOVA PAN SRL PUD  „Obtinere A.C. pentru utilaje, atelier, zona tehnico-sociala, etajare partiala interioara, modernizare, renovare, recompartimentare modernizare/renovare birouri existente, existente, birouri cu corp alipit P+5E cu destinatia birouri+locuinte de serviciu, amenajare accese/teren parcari, imprejmuire si organizare santier”, propus a fi realizat in  judetul Brasov, municipiul Brasov, strada Poienelor, nr. 5;

SC STEBODA SRL-  „Intocmire PUZ construire hale mica productie si depozitare (prelucrare profile metalice)”, propus a fi realizat in  judetul Brasov, comuna Cristian, strada -, numar, FN pe teren  identificat prin extras CF 102797 Cristian, nr. cad. 383, top (2166/2, 2167)/1/3;

MANOLESCU ADRIAN-  „PUZ-Construire hala de mica producite, spatii depozitare si magazin de prezentare”- in Sanpetru, strada -, nr. – identificat prin CF nr. 110887, nr.cad. 110887, CF 110888,  nr.cad. 110888, CF nr. 110889, nr.cad. 110889.

COMUNA CRISTIAN prin primar COJOCARU GICUELABORARE P.U.Z. - Zona Lunca Gării și Zona Dorobei, în județul Brașov, comuna Cristian, Zona Lunca Gării și Zona Dorobei, identificat prin CF 101704, CF 101705, CF 101707, CF 101708, CF 101720, CF  101721, CF 101736, CF 101792, CF 102153, CF 102521, CF 102818, CF 102847, CF 102848, CF  102879, CF 103031, CF 103063, CF 103066, CF 103181, CF 103189, CF 103190, CF 103191,CF 103215, CF 103217, CF 103236, CF 103361, CF 103362, CF 103380, CF 103426, CF 103479, CF 103480, CF  103484, CF 103485, CF 103486, CF 103487, CF 103488, CF 103489, CF 103498, CF 103503, CF 103588, CF 103589, CF 103675, CF 103676, CF 103708, CF 103709, CF 103710, CF 103711, CF 103712, F 89/2, F 89/3, F 89/4, F 89/5, F 89/6, F89/8, F 89/9, F89/10, F89/11, F 89/12, F89/13, F89/14, F89/15, Ps 137/1, Ps 137/3, Ps 137/4, Ps 137/7, Ps 137/8, Ps 137/13, Ps 137/14, Ps 137/15, Ps 137/21, Ps 137/22, 137/25,  137/26, 137/31, 137/32, 137/24, Ps 130/4,  Ps 130/5, Ps 130/9, Ps 130/10, Ps 130/11, Ps 134/1, DE 134/2, Ps 134/3, Ps 134/7, Ps 134/9, Ps 134/10, Ps 134/13, Ps 134/14, Ps 134/15, Ps 134/16, Ps 134/17, Ps 134/19, Ps 134/20, Ps 134/21, DE 134/22, CF 101718, CF 101735, CF 101737, CF 101738, CF 101789, CF 102044, CF 102138, CF 102139, CF 102140, CF 102501, CF 102742, CF 102753, CF 102823, CF 102824, CF 102826, CF  102827, CF 102886, CF 102887, CF 102888, CF 102920, CF 102921, CF 102922, CF 102923, CF 102924, CF 102925, CF 102959, CF 103060, CF 103234, CF 103235, CF 103255, CF 103256, CF 103257, CF 103258, CF 103346, CF 103350, CF 103351, CF 103352, CF 103353, CF 103354, CF 103384, CF 103385, CF 103386, CF 103386, CF 103387, CF 103388, CF 103389, CF 103390, CF 103412,

CF 103413, CF 103414, CF 103415, CF 103416, CF  103417, CF 103418, CF 103505, CF 103595, CF 103596, CF 103597, CF 103598, CF 103599, CF 103600, CF 103667, CF 103668, CF 103669, CF 103670, CF 103671, CF 103672, Ps 183/1, Ps 183/2, Ps 183/3, Ps 183/4, Ps 183/5, Ps 183/6, Ps 183/9, Ps 183/10, Ps 183/11, Ps 183/12, Ps 183/15, Ps 183/16, DE 183/17, Ps 183/19, DE 184, DE 190, Ps 187/1/2, Ps 187/1/3, Ps 187/1/6, DE 187/1/8, De 186, Ps 187/2, Ps  185/1/1, Ps 185/1/2, Ps 185/1/5, Ps 185/1/6, Ps 185/1/11, Ps 185/1/12, DE 185/1/13, Ps 185/2, Ps 192/5, DE 194, PS 195/5, DE 195/4, PS 187/3/3, PS 187/3/4, Pd 204.

S.C.Mariandru Sports S.R.L. - PUD – “ Pensiune turistica P+M, amenajare incinta si realizare imprejmuire in Loc. Zarnesti, Str. Branului, CF 116692

 

Deciziei  de emitere a autorizației de mediu pentru:

SC MOTORS MANAGEMENT SRL -  Service auto (Reprezentanta TOYOTA) – jud. Brasov, mun. Brasov, Calea Bucuresti, nr. 249

SC EURO IDEAL MOTORS SRL - Service auto (Reprezentanta PEUGEOT) - jud. Brasov, mun. Sacele, Calea Bucurestiului, nr. 23.

SERVICIUL PUBLIC DE SALUBRIZARE CRISTIAN - cod CAEN Rev. 2 : 3811 : Colectarea deșeurilor nepericuloase și Cod CAEN Rev. 2 : 8129 : Alte activități de curățenie, desfășurate în județul Brașov, comuna Cristian;

SC ELISOLAR SRL -  COD CAEN Rev. 2: 3511 – Producția de energie electrică - Activitate desfășurată în jud. Brașov, com. Hălchiu, sat Hălchiu, intravilan, C.F. nr. 100698 și C.F. nr. 100731 (100.000 mp)

 

 „De la data publicării anunțului, observațiile publicului se primesc în termen de:

30 zile lucrătoare  pentru autorizații;

30 zile  pentru autorizații integrate;

15 zile lucrătoare pentru autorizarea activităților care au avut acord de mediu;

10 zile  calendaristice  pentru aprobarea de dezvoltare a unui proiect/acord de mediu

10 zile calendaristice  pentru adoptare fără aviz de mediu

10 zile calendaristice de la luarea deciziei de revizuire a: deciziei etapei de încadrare, a acordului de mediu sau a avizului „ Natura 2000 ”.