Back

ANUNȚURI CAT din data de 14.01.2019

ANUNȚURI  CAT  din data de 14.01.2019

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI  BRAȘOV

 

 

Anunță publicul  interesat asupra:

     deciziei de  adoptare fără aviz de mediu pentru:

  •     „PUZ - Construire hală depozitare - logistică, servicii și mică producție, împrejmuire, drumuri,   

      rețele, totem, casă pompe, casă portar, post transformare ”, în jud. Brașov, mun. Brașov, Calea  

      Făgărașului, F.N.; titular  SC  VGP  CONSTRUCTII  INDUSTRIALE  SRL

  •     „PUZ - Construire locuințe ”, în jud. Brașov, com. Bod, sat  Bod, identificat prin CF nr.105864 Bod ;

      titular  KOVACS  MIKLOS -  ALEXANDRU         

      deciziei de emitere a autorizației de mediu pentru:

  • „Restaurant”, în jud. Brașov, oraș Râșnov, str. Cetății, nr. 34; titular SC SERGIANA PRODIMPEX SRL

 

 

 

De la data publicării anunțului, observațiile publicului se primesc în termen de:

30 zile lucrătoare  pentru autorizații;

30 zile  pentru autorizații integrate;

15 zile lucrătoare pentru autorizarea activităților care au avut acord de mediu;

08 zile  calendaristice  pentru aprobarea de dezvoltare a unui proiect/acord de mediu

10 zile calendaristice  pentru adoptare fără aviz de mediu

13 zile calendaristice de la luarea deciziei de revizuire a: deciziei etapei de încadrare, a acordului de mediu sau a avizului „ Natura 2000 ”.