Back

ANUNȚURI CAT din data de 23.12.2019

ANUNȚURI  CAT  din data de 23.12.2019

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI  BRAȘOV

 

 

Anunță publicul  interesat asupra:

  deciziei etapei de încadrare – continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare pentru proiectele :

Obținerea autorizației de construire extindere rețea canalizare, branșament apă, racord canal , propus a fi amplasat în județul Brașov, municipiul Săcele, strada Bereczki Anna, nr. 4 A, titular NECHIFOR COSMIN SEPTIMIU și NECHIFOR ADRIANA;

Lucrări de construire - EXTINDERE REȚELE ȘI BRANȘAMENTE APĂ ȘI CANALIZARE, propus a fi amplasat în județul Brașov, comuna Sânpetru, str. Izvorului, nr. 5, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 16 A, 17, amplasamente  identificate prin CF nr. 102155 CF nr. 102122, CF nr. 100299, CF nr. 101426, CF nr. 101347, CF nr. 101338, CF nr. 102521, CF nr. 102221, CF nr. 106635, CF nr. 106634 și CF nr. 103067 Sânpetru, titular MUSTĂȚEA NICOLAE;

„Construire platformă betonată spălatorie auto mobilă și imprejmuire”, în jud.Brașov, oraș Râșnov, str. Gării, nr.1, titular DUICU RADU IULIAN;

POD NOU PESTE RÂUL OLT PE DJ 112, KM 7+210 CU DEZAFECTAREA PODULUI VECHI ”, propus a fi realizat în jud. Brașov, com. HARMAN, satul PODU OLTULUI, str. DJ 112, titular CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV;

„Finalizare lucrări de alimentare cu apă a localității Holbav ”, titular COMUNA HOLBAV prin PRIMAR OPREA LUCIAN VASILE; 

„Extindere rețea de apă uzată menajeră, inclusiv racorduri, str. Râului” propus a fi amplasat în jud. Brașov, Orașul Zărnești, cod poștal 505800, str. Râului, titular UAT ZĂRNEȘTI legal reprezentată prin PRIMAR ALEXANDRU IGRISAN;

„Extindere rețea de apă uzată menajeră, inclusiv racorduri, str. Bărcului” propus a fi amplasat în jud. Brașov, Orașul Zărnești, cod poștal 505800, str. Bărcului, titular UAT ZĂRNEȘTI legal reprezentată prin PRIMAR ALEXANDRU IGRISAN;

„Extindere rețea canalizare menajeră - Aleea Doctorilor” propus a fi amplasat în jud. Brașov, comuna Cristian, cod poștal 507055, str. F.S. , nr. F.N., identificat prin C.F. nr. 100013, nr. cad. 1059, nr. top. 1875/11/2/2, titular COMUNA CRISTIAN prin Cojocaru Gicu.

„Obținere A.C. pentru alimentare cu apă, branșament și hidranți stingere incendiu, rețea canalizare evacuare ape uzate menajere și rigole ape pluviale”, amenajare spațiu pentru „Colectarea deșeuri nepericuloase și periculoase” , în Halchiu,  DN 13-Km 11+900 - strada Ferma Bârsei, nr. FN, titular S.C. WASTE PROFESSIONAL S.R.L.;

  Exploatare agregate minerale, în oraș Râșnov, zona Tabara f.n., titular SC REV TRAVEL SRL;

Extindere retea distributie apa cu bransamente apa si retea canalizare cu racorduri - Str. Nisipului nr. 60 - 62” - în Comuna Cristian, str. Nisipului nr. 60 - 62, titular PRIMARIA CRISTIAN;

Extindere retea de distributie apa cu bransamente și retea canalizare menajera cu racorduri - str. Vulcanului FN - Legea 15 com. Cristian” - propus a fi amplasat in comuna Cristian, str. Vulcanului FN, amplasament identificat prin CF 103237, 103238 si 103239 Cristian, titular PRIMARIA CRISTIAN;.

Reabilitare a rețelelor de distribuție și transport apă potabilă pe strada Doamna Stanca mun Făgăraș, titular SC Apa Canal Sibiu SA,

deciziei de emitere aacordului de mediu pentruproiectul:

„Extindere capacitate de productie oua a fermei, în etape: construirea doua hale, anexe, alei, gard și amplasare echipamente, în jud. Brașov, oraș Râșnov, str. Câmpului, nr. 1, titular S.C. NECRI SAN S.R.L.,;

Deciziei etapei de incadare -  adoptare fără aviz de mediu pentru planurile:

Actualizare PUZ pentru Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav”, propus a se realiza în județul Brașov, oraș Ghimbav, fn, CF nr. 102943, 100650, 104917, 100648, 100649, 100651, 102568, 104480, 104924, 105297, 105393, 105395, 105399, 105401, titular Consiliul Județean Brașov;

 

 

 

 

 

 

„De la data publicării anunțului, observațiile publicului se primesc în termen de:

30 zile lucrătoare  pentru autorizații;

30 zile  pentru autorizații integrate;

15 zile lucrătoare pentru autorizarea activităților care au avut acord de mediu;

10 zile  calendaristice  pentru aprobarea de dezvoltare a unui proiect/acord de mediu

10 zile calendaristice  pentru adoptare fără aviz de mediu

10 zile calendaristice de la luarea deciziei de revizuire a: deciziei etapei de încadrare, a acordului de mediu sau a avizului „ Natura 2000 ”.