Back

ANUNȚURI CAT din data de 27.03.2020

ANUNȚURI  CAT  din data de 27.03.2020

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI  BRAȘOV

 

 

Anunță publicul  interesat asupra:

  •  
  •  

-          „Obținerea A.C. pentru extindere conductă și branșamente canalizare” și „ Obținere A.C. pentru extindere rețea canalizare și racorduri canalizare”, propus a fi amplasat în jud. Brașov, mun. Brașov, strada Căliman, nr. 11, 13, 15, 17, 19, 21, respectiv nr. 23-35, titular S.C. CODER IMPEX S.R.L;

-          „CONSTRUIRE STAȚIE MIXTĂ DISTRIBUȚIE CARBURANȚI, SKID GPL, COPERTINE, PEROANE POMPE, CLĂDIRE COMERCIALĂ, REZERVOARE SUBTERANE, TOTEM SEMNALISTICĂ PREȚURI, ACCESE, SPAȚII VERZI, ORGANIZARE DE ȘANTIER, ÎMPREJMUIRE TEREN, BRANȘAMENTE UTILITĂȚI”, propus a fi amplasat în orașul Ghimbav, CF nr. 106098,  titular  BOTHAZA DUMITRU SC OSCAR DOWNSTREAM SRL );

-          Construire casă de locuit - P+M și împrejmuire, propus a fi amplasat în jud. Brașov, comuna Măieruș, str. Valea Măierușului, nr. FN, amplasament identificat prin CF nr. 100548 Măieruș, titular GHIȚIU LOREDANA;

-          „Modernizare Drum Vicinal 1 Biserica, sat Mândra, comuna Mândra, județul Brașov - de la km 0+000 până la intersecția cu DE 1350”, propus a fi amplasat în jud. Brașov, com. Mândra, titular COMUNA MÂNDRA;

-          Realizare pavilion nou medicină operațională - politraumă D+P+4E”, propus a fi amplasat în jud. Brașov, mun. Brașov, str. Pieții, nr.9, titulat UNITĂȚII MILITARE 02474 BRAȘOV;

-          Extindere alimentare cu apă din puț forat și racord canalizare”, propus a fi amplasat în jud. Brașov, mun. Brașov, B-dul Grivitei, nr.2E, titular SC DIP & GIP SRL;

-          Construire hală industrială, împrejmuire teren și organizare de șantier”, propus a fi amplasat în jud. Brașov, orașul Ghimbav, str. Aviatorilor, nr.11, titular  SC RAPTRONIC SRL;

-          Construire hală industrială, împrejmuire teren și organizare de șantier”, propus a fi amplasat în jud. Brașov, orașul Ghimbav, str. Aviatorilor, nr.13, titular  SC RAPTRONIC SRL;

-          Construire Corp C1 - spălătorie auto cu autoservire, Corp C2 - spațiu comercial + depozitare, împrejmuire și acces”, propus a fi amplasat în jud. Brașov, mun. Făgăraș, str. T. Vladimirescu, nr.84, titular CHERECHEȘ IULIAN MARIA și CHERECHES IOAN VIOREL;

-          „Înființare și modernizare plantație ecologică de afin”, propus a fi amplasat în jud. Brașov, com. Mândra, amplasament identificat prin extras CF nr. 102020 Mândra,  nr. cad. 102020, titular SC DEALUL CU AFINE SRL;

-          Extindere plantație afin în loc Perșani”, propus a fi amplasat în jud. Brașov, com. Șinca, loc. Perșani, amplasament identificat prin extras CF nr. 102457, CF nr. 102170, CF nr. 102455, CF nr. 102454, CF nr. 102171, CF nr. 102453, CF nr. 102456, titular SC EVEREX PRO SRL;

-          „Înființare plantație de afin în extravilanul localității Viștea, Județul Brașov”, propus a fi amplasat în jud. Brașov, com.Viștea, sect. extravilan, amplasament identificat prin extras CF nr.105085, CF nr. 105086, CF nr. 105087, CF nr. 105088 Viștea, titular SC VICTORY BERRY SRL;

-          „Construire locuințe unifamiliare și împrejmuire”, propus a fi amplasat în jud. Brașov, mun. Săcele, strada Constelației F.N., identificat prin CF nr. 100620 Săcele, nr. cad. 100620, titular ALBU COMĂNIȚA ANDREEA MARIA pentru S.C. WOHNHAUSER BRAȘOV S.R.L..

deciziei de menținere a acordului de mediu pentru :

            -     „Înființare plantație de afini de cultură , pentru care a fost obținută Decizia Etapei de Încadrare nr.

                  139 din 04.04.2018 , în sat Lisa, com. Recea, jud. Brașov, titular SC BLUMACO FRUCTE SRL;

-          „Zona recreațională MAIAL”, pentru care s-a obținut Decizia Etapei de Încadrare nr. 579 din 03.12.2018, în jud. Brașov, mun. Codlea, str. Iosif Comănescu, nr.17, titular MUNICIPIUL CODLEA.

 

Decizia etapei de încadrare - revizuire a acordului de mediu pentru :

-          „Modernizare și reabilitare DJ 109, Beclean-Luta-Ludisor, km 0+000 - 8+000”, pentru care a fost obținută Decizia Etapei de Încadrare  nr. 144  din  04.09.2019, în  jud. Brașov, comuna Beclean, Voila, DJ 109, km 0+000 - 8+000, titular Consiliul Județean Brașov;

-          „Demolare construcții; construire imobile locuințe colective și creare drum de acces”, ”, pentru care a fost obținută Decizia Etapei de Încadrare  nr. 199  din 28.10.2019, în jud. Brașov, mun. Brașov,  str. Horia, nr. 53, titular HARCEAGA TRAIAN.

-          „Rețea de canalizare menajeră în satul Voivodeni, comuna Voila”, pentru care a fost obținută Decizia Etapei de Încadrare  nr.  568  din  25.10.2017, în jud. Brașov, comuna Voila, localitatea Voivodeni,  intravilan și extravilan, titular COMUNA VOILA prin Primar OSALCIUC GHEORGHE MARIAN.

reconsiderarea deciziei de emitere a acordului de mediu luată în ședința CAT din data 09.07.2018 pentru :

-          „Boxarea spațiului tehnologic rămas liber din compartimentele 1,3,4, mărirea capacității de producțșe de la 1950 capete/serie la 2800 capete serie si construire 2 bazine de stocare dejecții”, în  jud. Brașov, mun. Codlea, str. Târgului, nr. 1B, titular SC MANCOR SA, ca urmare a solicitării DSP Brașov de realizare a Studiului de impact asupra sănătății populației;

deciziei de adoptare fără aviz de mediu pentru:

-          Extindere PUZ Fabrica de lapte și propunere sens giratoriu , propus a fi implementat  în  jud. Brașov, comunele Hălchiu și Feldioara, str. DN 13 f.n, titular FABRICA DE LAPTE BRASOV;

-          „ÎNTOCMIRE PUZ EXPLOATARE AGREGATE MINERALE ȘI AMENAJARE IAZ PISCICOL”, propus a fi implementat în județul Brașov, municipiul Codlea, extravilanul localității, identificat prin CF nr. 107713 Codlea, nr. cad. 107713, titular SC EDIL BETON SRL prin POP CĂTĂLIN VASILE;

-          „Elaborare PUZ - Construire locuințe individuale și colective P+E+M”, propus a se implementa în 

 comuna Sânpetru, FS, FN, amplasament identificat prin CF nr. 111405, nr. cad. 111405, CF nr.

 111369, nr. cad. cad. 111369, CF nr. 111614, nr. cad. 111614, CF nr 108975, nr. cad. 108975

  Sânpetru, titular RADU ELENA;

-            „Modificare parțială PUZ  -  HCL nr. 26/2009 Hălchiu, DN 13, - km 12+600 cu zonă pentru

  turism, funcțiuni complementare”, propus a se implementa în jud. Brașov, comuna Hălchiu, FN,

  amplasament  identificat  prin  CF nr. 100085 Hălchiu, nr. cad. 100085 , titular CITY

  PROPERTIES   S.R.L.;

-            Elaborare plan urbanistic zonal „Modificare parțială P.U.Z. Strada Nucului, Strada Lacurilor, 

  Calea București”, Municipiul Brașov, Județul Brașov, propus a fi implementat în județul Brașov, 

  municipiul Brașov, Calea București, f.n., amplasament identificat prin extras CF nr. 147467 Brașov,

  nr. cad. 147467, titular SC DEDEMAN SRL prin SC V & K SRL -arh. VIVIANNE

 GHEORGHIU;

deciziei de emitere a autorizației integrate de mediu pentru:

-          Activitate care intră sub incidența Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, Anexa nr. 1 la: Punctul 6. Alte activităţi: art. 6.7. Tratarea suprafețelor materialelor, a obiectelor sau a produselor utilizând solvenţi organici, în special pentru apretare, imprimare, acoperire, degresare, impermeabilizare, glazurare, vopsire, curăţare sau impregnare, cu o capacitate de consum de solvent organic mai mare de 150 kg pe oră sau mai mare de 200 de tone pe an, în oraș Ghimbav, Parcul Industrial ICCO, str. Aeroportului Nr. 6 Hala 2, jud. Brașov, titular  SC EDS ROMANIA SRL.

 

 

De la data publicării anunțului, observațiile publicului se primesc în termen de:

30 zile lucrătoare  pentru autorizații;

30 zile  pentru autorizații integrate;

15 zile lucrătoare pentru autorizarea activităților care au avut acord de mediu;

10 zile  calendaristice  pentru aprobarea de dezvoltare a unui proiect/acord de mediu

10 zile calendaristice  pentru adoptare fără aviz de mediu

13 zile calendaristice de la luarea deciziei de revizuire a: deciziei etapei de încadrare, a acordului de mediu sau a avizului „ Natura 2000 ”.