Back

ANUNȚURI CAT din data de 29.09.2020

 ANUNȚURI  CAT  din data de 29.09.2020

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI  BRAȘOV

Pentru CAT DIN DATA DE 28.09.2020

 

Anunță publicul  interesat asupra:

  deciziei etapei de încadrare – continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare pentru proiectele :

MUNICIPIUL BRASOV pentru OPERATOR COMPANIA APA BRASOV - conform Contract de delegare gestiune din 24.11.2008 -  Reabilitare retea de canalizare pe str.Al. Flechtenmacher”, propus a fi realizat în jud. Brașov, mun.Brasov, str.Al. Flechtenmacher, domeniul public.

SIMON ANDREI -  „Extindere retea apa-canalizare” – propus a se implementa in Municipiul Sacele, str. Gospodarilor FN, amplasament identificat prin CF108000, 110698 Sacele.

 

deciziei de continuarea a procedurii cu intocmirea studiului de impacta asupramediului, fara evaluare adecvata si fara studiu asupra corpurilor de apa pentru proiectul:

SC  REGALINA PLANT  SRL -  „Schimbare de destinatie din ferma ingrasare taurine in ferma pasari”, in jud. Brasov, loc. Vulcan, str. DJ 112A, FN, CF nr. 102269-Vulcan;

 

 

deciziei de adoptare fără aviz de mediu pentru:

PARGE STEFAN si altii –  PUZ Construire locuinte individuale, cuplate si colective;

Comuna Cristian - Elaborare PUZ– Zonă de dotări publice–Centru de agreement, in com. Cristian, str. Râului, nr.30, jud. Brașov;

 

Deciziei de emitere a autorizatiei integrate de mediu pentru:

SC VIROMET SA – Fabricarea altor produse chimice organice de baza, oras Victoria, Aleea Uzinei, nr. 8;

 

 

 

 

De la data publicării anunțului, observațiile publicului se primesc în termen de:

30 zile lucrătoare  pentru autorizații;

30 zile  pentru autorizații integrate;

15 zile lucrătoare pentru autorizarea activităților care au avut acord de mediu;

10 zile  calendaristice  pentru aprobarea de dezvoltare a unui proiect/acord de mediu

10 zile calendaristice  pentru adoptare fără aviz de mediu

10 zile calendaristice de la luarea deciziei de revizuire a: deciziei etapei de încadrare, a acordului de mediu sau a avizului „ Natura 2000 ”.