Formulare necesare pentru solicitarea si obtinerea Autorizatiei integrate de mediu

Documente necesare solicitarii autorizatiei integrate de mediu 

În vederea obţinerii autorizaţiei integrate de mediu titularii activităţilor/operatorii au obligaţia să depună la sediul autorităţii locale pentru protecţia mediului următoarele: 

  1. formularul de solicitare întocmit conform modelului din Anexa 1 a Ordinului MAPAM nr. 818/2003 modificat de Ordinul MMGA nr.1158/2005 privind aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu: 3 exemplare suport hârtie şi 1 exemplar pe suport electronic;
  2. raport de amplasament (3 exemplare suport hârtie şi 1 exemplar pe suport electronic), întocmit de persoană fizică sau juridică care are acest drept potrivit legii, în conformitate cu prevederile Ghidului tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, aprobat prin Ordinul MAPAM nr. 36/2004. Buletinele de analiză trebuie realizate de către un laborator specializat.
  3. dovada publicării a 10 anunţuri consecutive intr-un cotidian local (paginile din ziar), precum si prin radio/TV (copia facturii de mediatizare radio/TV) privind depunerea solicitării pentru obţinerea autorizaţiei integrate de mediu.
  4. dovada achitării tarifului pentru verificare/analiză preliminară a solicitării depuse – 1000 lei (conform ORD. nr. 1108 din 5 iulie 2007 privind aprobarea Nomenclatorului lucrărilor şi serviciilor care se prestează de către autorităţile publice pentru protecţia mediului în regim de tarifare şi cuantumul tarifelor aferente acestora modificat prin ORDIN nr. 890 din 16 iunie 2009 pentru modificarea unor acte normative care instituie tarife în domeniul protecţiei mediului)

Formulare necesare