Evenimente

Diverse informaţii despre diverse evenimente cu tematici de biodiversitate şi protecţia naturii pot fi accesate din secţiunea similară de pe site-ul A.N.P.M la adresa http://www.anpm.ro/articole/evenimente-83


homepage

Protecţia şi conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice pot fi considerate probleme de interes public major, deoarece componentele diversităţii biologice, care formează capitalul natural, asigură cea mai mare parte a produselor, bunurilor şi serviciilor necesare societăţii, fiind suportul fundamental al unei dezvoltări durabile.

Principalele căi prin care omul contribuie la degradarea biodiversităţii sunt: modificarea şi distrugerea habitatelor, a peisajelor naturale, transferul voluntar şi involuntar de specii, supraexploatarea şi utilizarea neraţională a solului, ocuparea terenurilor pentru organizarea activităţilor socio-economice, supraconcentrarea activităţilor în zone sensibile şi cu mare valoare ecologică, etc.

Deoarece judeţul Buzău cuprinde armonios, într-o proporţie relativ egală, cele trei unităţi geografice (câmpie, deal, munte) şi patrimoniul natural este bogat şi diversificat cuprinzând numeroase ecosistemele naturale şi seminaturale, pentru care în mare parte s-au instituit diferite regimuri de protecţie (monumente ale naturii, rezervaţii naturale de interes naţional şi judeţean, situri de importanţă comunitară).


Natura 2000 SPA

  

 

H.G. nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, modificată şi completată prin HG nr. 971/2011

 

Lista ariilor de protecţie specială avifaunistică (SPA) de pe teritoriul judeţului Buzău

 

Formulare standard Natura 2000 pentru siturile de protecţie avifaunistică

 

 1. ROSPA0004 Balta Albă-Amara-Jirlău

 

2. ROSPA0006 Balta Tătaru

 

3. ROSPA0088 Munţii Vrancei

 

4. ROSPA0112 Câmpia Gherghiţei

 

5. ROSPA0141 Subcarpaţii Vrancei

 

6. ROSPA0145 Valea Călmăţuiului

 

 Informaţii despre specii de păsări sălbatice protejate

 

Limitele siturilor de protecţie avifaunistică în proiecţie STEREO 1970 şi Formularele standard pot fi descărcate de pe pagina:

http://www.mmediu.ro/protectia_naturii/protectia_naturii.htm

 

Informaţii despre Natura 2000 în România găsiţi pe site-ul:  http://natura2000.mmediu.ro/

 

Harta interactivă a reţelei Natura 2000 (inclusiv cu posibilitatea localizării amplasamentului vizat prin introducerea coordonatelor în proiecţie STEREO 1970 – butonul „Desenează poligon”) găsiţi pe site-ul:

http://www.biodiversity.ro/n2000/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Evaluari carnivore

homepage

Protecţia şi conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice pot fi considerate probleme de interes public major, deoarece componentele diversităţii biologice, care formează capitalul natural, asigură cea mai mare parte a produselor, bunurilor şi serviciilor necesare societăţii, fiind suportul fundamental al unei dezvoltări durabile.

Principalele căi prin care omul contribuie la degradarea biodiversităţii sunt: modificarea şi distrugerea habitatelor, a peisajelor naturale, transferul voluntar şi involuntar de specii, supraexploatarea şi utilizarea neraţională a solului, ocuparea terenurilor pentru organizarea activităţilor socio-economice, supraconcentrarea activităţilor în zone sensibile şi cu mare valoare ecologică, etc.

Deoarece judeţul Buzău cuprinde armonios, într-o proporţie relativ egală, cele trei unităţi geografice (câmpie, deal, munte) şi patrimoniul natural este bogat şi diversificat cuprinzând numeroase ecosistemele naturale şi seminaturale, pentru care în mare parte s-au instituit diferite regimuri de protecţie (monumente ale naturii, rezervaţii naturale de interes naţional şi judeţean, situri de importanţă comunitară).