Azbest

Legislaţia comunitară şi naţională şi alte informaţii din acest domeniu pot fi accesate din secţiunea similară de pe site-ul A.N.P.M la adresa http://www.anpm.ro/azbest

În scopul protecţiei sănătăţii populaţiei şi a mediului, de la 1 ianuarie 2007 s-au interzis toate activităţile de comercializare şi de utilizare a azbestului şi a produselor care conţin azbest, cu excepţia produselor care conţin azbest şi care au fost instalate sau se aflau în funcţiune înainte de data de 1 ianuarie 2005, care pot fi utilizate până la încheierea ciclului de viaţă al acestora.

Activităţile cu azbest sunt reglementate de legislaţia UE:

- Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului Privind Înregistrarea, Evaluarea, Autorizarea şi Restricţionarea Substanţelor Chimice (REACH), cu modificările şi completările ulterioare

şi legislaţia naţională:

-  HG nr. 124/2003 privind prevenirea, reducerea şi controlul poluării mediului cu azbest, modificată şi completată prin HG nr. 734/2006 şi HG nr. 210/2007.

Deţinătorii de produse cu conţinut de azbest sunt obligaţi să ia măsuri pentru a se asigura că:

  • demolarea clădirilor, a structurilor şi instalaţiilor care conţin azbest şi îndepărtarea azbestului sau a materialelor care conţin azbest nu conduc la o poluare semnificativă a mediului cu azbest;
  • transportul şi depozitarea deşeurilor care conţin praf şi/sau fibre de azbest nu sunt însoţite de emisii de praf şi/sau fibre de azbest în aer şi nici de împrăştierea de lichide care conţin fibre de azbest;
  • depozitarea deşeurilor care conţin praf şi/sau fibre de azbest se face prin tratarea, ambalarea sau acoperirea corespunzătoare a acestora, avându-se în vedere condiţiile locale, astfel încât să se prevină poluarea mediului cu azbest.

Conform raportărilor primite, până la data de 14.12.2017, de la un număr de 18 operatori economici pentru 27 puncte de lucru, situaţia azbestului în construcţii şi articole, respectiv a deşeurilor cu conţinut de azbest, în județul Buzău, la nivelul  anului 2016 (fără a fi exhaustivă) este prezentată în tabelele de mai jos.

Denumirea construcţiei

Suprafaţă materiale cu azbest (m2)

Cantităţi deşeuri cu azbest generate / eliminate în anul 2016 (t)

Cantităţi deşeuri cu azbest stoc la 31.12.2016 (t)

Construcţii cu pereţi cu azbest

12533

0 / 0

1,55

Construcţii cu acoperişuri cu azbest

66539,92

 

Articole cu azbest

Cantitate articole cu azbest (kg)

Cantităţi deşeuri cu azbest generate / eliminate în anul 2016 (t)

Cantităţi deşeuri cu azbest stoc la 31.12.2016 (t)

Şnur azbest

0

0,231/ 0,346

0

Plăcuţe cu azbest

0

Măşti sudură

0

Alte articole cu azbest

0