Biocide

Legislaţia aplicabilă şi alte informaţii găsiţi în secţiunea similară de pe site-ul A.N.P.M., la adresa http://www.anpm.ro/biocide  

Produsele biocide sunt substanţe sau amestecuri conţinând sau generând una sau mai multe substanţe active condiţionate într-o formă în care sunt furnizate utilizatorului, având scopul să distrugă, să împiedice, să facă inofensivă şi să prevină acţiunea sau să exercite un efect de control asupra organismelor dăunătoare, în orice alt mod decât prin simpla acțiune fizică sau mecanică.

Produsele biocide sunt necesare în controlul organismelor dăunătoare sănătății umane sau animale și a organismelor care deteriorează materialele naturale sau fabricate. Cu toate acestea, produsele biocide pot expune oamenii, animalele și mediul la riscuri datorită proprietăților lor intrinseci și modalităților de utilizare.

Pentru a fi plasate pe piață, în Romania, produsele biocide trebuie sa respecte prevedrile art. 6 din  Hotărârea nr. 617/2014 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziţie pe piaţă şi utilizarea produselor biocide, și anume:

a)  sunt autorizate potrivit prevederilor Regulamentului sau sunt avizate potrivit măsurilor tranzitorii prevăzute la art. 89 alin. (2) din Regulament; 
b)  au etichete şi fişa cu date de securitate în limba română. 

La nivel comunitar se aplică și prevederile Regulamentului (CE) nr. 1451/2007 modificat şi completat prin Regulamentul nr. 298/2010.

Normele metodologice de aplicare a HG nr. 617/2014  aprobate prin Ordinul comun nr. 629/900/82/2017 al Ministerului Sănătăţii/Ministerului Mediului/ Autorităţii Naţionale Sanitar Veterinare şi Siguranţa Alimentelor, stabilesc cerinţele şi conţinutul dosarului tehnic pentru solicitarea autorizării biocidelor şi procedura de autorizare şi evaluare a produselor biocide în vederea plasării pe piaţă. Aceste proceduri sunt derulate de Comisia Naţională pentru Produse Biocide (CNPB), care funcţionează pe lângă Ministerul Sănătăţii Publice. 

Cele  22 de tipuri de produse biocide sunt clasificate în patru grupe principale:

  • grupa I – dezinfectante şi produse biocide generale utilizate pentru: igiena umană, spaţii private şi zone de sănătate publică, igienă veterinară, industria alimentară şi de preparare a hranei pentru animale, apa potabilă;
  • grupa a II-a – conservanţi  utilizaţi pentru: produsele în timpul depozitării, pelicule, lemn, materiale de construcție, sisteme de răcire și de procesare a lichidelor, produsele utilizate pentru prevenirea și controlul dezvoltării mucegaiurilor pe materiale, echipamente și structuri utilizate în industrie,   fluide utilizate în prelucrare sau tăierea metalului, a sticlei sau a altor materiale;
  • grupa a III-a – produse de combatere a dăunătorilor (rodenticide, avicide, moluscocide, vermicide și produse utilizate pentru combaterea altor nevertebrate piscicide, insecticide, acaricide și produse pentru combaterea altor artropode, repelenți și atractanți, produse pentru combaterea altor vertebrate);
  • grupa a IV-a – alte produse biocide utilizate ca produse antivegetative (în combaterea dezvoltării și depunerii de organisme vegetative pe nave, echipament de acvacultură sau alte structuri utilizate în apă), fluide pentru îmbălsămare şi taxidermie.