APM Buzau - Cadrul general

Legislaţia comunitară şi naţională din acest domeniu şi alte informaţii utile pot fi accesate pe site-ul A.N.P.M la adresele: http://www.anpm.ro/cadru-general și http://www.anpm.ro/web/guest/legislatie.

Acte normative utile:

O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor

O.G. nr. 6/2021 privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului

Regulamente, decizii și orientări tehnice pentru caracterizarea și încadrarea deșeurilor în Lista europeană

Alte informații utile:

Ghiduri: