Cadru general

Datorită riscului pe care îl prezintă substanţele şi amestecurile chimice periculoase pentru mediu şi sănătatea umană, activităţile în care sunt implicaţi aceşti produşi chimici periculoşi sunt...