Cadru general

Datorită riscului pe care îl prezintă substanţele şi amestecurile chimice periculoase pentru mediu şi sănătatea umană, activităţile în care sunt implicaţi aceşti produşi chimici periculoşi sunt atent monitorizate de autorităţile competente pentru protecţia mediului.             

Legislaţia comunitară şi naţională şi alte informaţii din acest domeniu pot fi accesate din secţiunea similară de pe site-ul A.N.P.M la adresa http://www.anpm.ro/cadru-general1.