Rapoarte catre Agentia Europeana de Mediu sau catre Comisia Europeana

         Centrul de Evaluare a Calităţii Aerului (CECA) realizează periodic rapoartele către Agenţia Europeană de Mediu sau către Comisia Europeană pentru îndeplinirea obligaţiilor de raportare ale României din domeniul calităţii aerului, conform legislaţiei în vigoare.

• Obligaţia de raportare privind Schimbul de date provenite de la staţiile automate de monitorizare a calităţii aerului (EoI )
• Obligaţia de raportare privind Raportarea anuală a datelor de calitatea aerului (EMEP/CCC)
• Obligaţia de raportare privind evaluarea anuală a calităţii aerului conform Directivei 99/30/CE privind valorile limită ale dioxidului de sulf, dioxidului si oxizilor de azot, particulelor în suspensie şi plumbului din aer
• Obligaţia de raportare privind depăşirile anuale ale ozonului conform Directivei 2002/3/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind ozonul în aerul înconjurător
• Obligaţia privind Raportul anual de evaluare şi management al calităţii aerului (Decizia 2004/461/CE) Calităţii Aerului Raportare anuală (2008) către Comisie privind calitatea aerului în Romînia:

http://cdr.eionet.europa.eu/ro/eu/annualair/envssmusg