Date Situri Potenţial Contaminate

Legea nr. 74 din 25 aprilie 2019 privind gestionarea siturilor potențial contaminate și a celor contaminate are ca scop protejarea sănătății umane și a mediului de efectele contaminării solului prin reglementarea măsurilor destinate îmbunătățirii calității factorilor de mediu afectați de prezența confirmată a poluanților la niveluri care reprezintă un risc semnificativ pentru sănătatea umană și mediu, luându-se în considerare utilizarea prezentă și viitoare a terenurilor.

Atingerea obiectivelor prioritare specifice siturilor contaminate se realizează etapizat, prin parcurgerea de către toți factorii responsabili a următoarelor etape:

 • Identificarea siturilor potenţial contaminate

Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a identifica şi de a transmite la autoritatea competentă pentru protecţia mediului (ACPM) lista siturilor potenţial contaminate, precum şi datele de identificare şi contact ale deţinătorului terenului sau, după caz, ale operatorului economic. Autorităţile administraţiei publice locale au obligația să actualizeze periodic lista și să o transmisă la ACPM, până data de 31 martie a fiecărui an.

În vederea stabilirii listei cu situri potenţial contaminate, ACPM solicită tuturor celor identificați să transmită, în maxim 60 de zile lucrătoare, anumite informații relevante, prin completarea unor chestionare al căror conținut este stabilit în anexele nr. 3 şi 4 ale legii.

 • Inventarierea siturilor potenţial contaminate

După verificarea şi analizarea informaţiilor prevăzute în chestionarele primite, ACPM include aceste terenuri în lista judeţeană a siturilor potenţial contaminate, care va fi accesibilă publicului și actualizată permanent.

 • Investigarea preliminară a siturilor potenţial contaminate

Deţinătorul unui sit potenţial contaminat sau operatorul economic care îşi desfăşoară activitatea pe un sit potenţial contaminat este obligat să să notifice ACPM în următoarele cazuri:

 1. la încetarea activităţii cu impact asupra mediului;
 2. la schimbarea activităţii sau a folosinţei sitului potenţial contaminat;
 3. în cazul schimbării regimului juridic al terenurilor pe care s-a desfăşurat sau se desfăşoară o activitate cu impact asupra mediului;
 4. la producerea accidentelor care conduc la contaminarea mediului, după îndepărtarea sursei şi poluanţilor deversaţi;
 5. la declararea falimentului sau lichidarea judiciară a unui operator economic;
 • Investigarea detaliată şi evaluarea riscului asupra mediului

Investigarea detaliată şi evaluarea riscului este etapa ulerioară investigării preliminare și are scopul de a confirma existenţa şi intensitatea contaminării, precum şi de a analiza şi estima probabilitatea apariţiei efectelor negative asupra mediului în relaţie cu poluanţii identificaţi.

 • Prioritizarea siturilor contaminate

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului acordă un scor de risc fiecărui sit contaminat cuprins în lista naţională a siturilor contaminate și realizează prioritizarea la nivel naţional, care va fi avută în vedere la finanțarea proiectelor de remediere. 

 • Remedierea sitului declarat contaminat

Remedierea siturilor contaminate constă în aplicarea unor măsuri fezabile din punct de vedere tehnic şi economic, astfel încât să se elimine riscul asupra sănătăţii umane şi mediului, ţinând cont de utilizarea prezentă şi viitoare a sitului contaminat, precum şi de potenţialul de dezvoltare al zonei.