Date Situri Potențial Contaminate

 

Datele despre siturile potențial contaminate la nivel național pot fi accesate după înregistrare în aplicația de la adresa: http://soluri.anpm.ro/

 

Siturile contaminate se referă la zonele cu poluare a mediului geologic, produsă de activităţi cu impact semnificativ, care prezintă un risc real sau potenţial pentru sănătatea oamenilor şi a mediului precum şi la terenurile în care ecosistemele terestre au fost afectate.

Identificarea preliminară a siturilor contaminate s-a realizat de către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, prin instituţiile în subordine, pe baza unor  chestionare  şi a documentaţiei existente pentru actele de reglementare emise de acestea.

Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, prin unităţile din subordine şi în baza rapoartelor anuale efectuate de oficiile judeţene de studii pedologice şi agrochimice, analizează toate informațiile şi identifică siturile potenţial a fi contaminate, precum şi sursele potențiale de poluare.

În urma analizării surselor potențiale de contaminare, în perioada 2008-2009, a  fost elaborat primul inventar al siturilor potențial contaminate, care cuprindea un număr de 35 de locaţii în care exista suspiciunea că solul și subsolul au fost afectate de scurgeri accidentale de produse şi reziduuri petroliere sau prin depozitarea neconformă a deşeurilor industriale și municipale.

Refacerea mediului geologic şi a ecosistemelor terestre afectate constă în aducerea acestora cât mai aproape de starea naturală, prin aplicarea unor măsuri de curăţare, remediere şi/sau reconstrucţie ecologică, complementare şi compensatorii, şi prin eliminarea oricărui risc semnificativ de impact asupra acestora, conform categoriei de folosinţă a terenului.