Detergenti

Legislaţia comunitară şi naţională şi alte informaţii din acest domeniu pot fi accesate din secţiunea similară de pe site-ul A.N.P.M la adresa http://www.anpm.ro/detergenti.

Introducerea pe piaţă a detergenţilor se face în conformitate cu prevederile:

  • Regulamentului (CE) nr. 648/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului privind detergenţii amendat de Regulamentul nr. 907/2006 pentru detergenţi, privind adaptarea Anexelor III şi VII;
  • Regulamentul (UE) nr. 259/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 648/2004 în ceea ce priveşte utilizarea fosfaţilor şi a altor compuşi ai fosforului în detergenţii de rufe destinaţi consumatorilor şi în detergenţii pentru maşini automate de spălat vase destinaţi consumatorilor;
  • Regulamentului (CE) nr. 1336/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 648/2004 în vederea adaptării acestuia la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi amestecurilor;
  • Regulamentul (CE) nr. 551/2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 648/2004 în scopul adaptării anexelor V şi VI;
  • HG nr. 658/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului (CE) nr. 648/2004 privind detergenţii;
  • HG nr. 41/2007 pentru abrogarea unor acte normative din domeniile detergenţilor şi îngrăşămintelor.

Autorităţile competente pentru aplicarea Regulamentului nr. 648/2004 sunt Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului şi Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor.

Detergenţii reprezintă orice substanţe sau amestecuri care conţin săpunuri şi/sau alţi agenţi tensioactivi destinaţi proceselor de spălare şi curăţare. Normele stabilite pentru realizarea liberei circulaţii a detergenţilor şi agenţilor tensioactivi pentru detergenţi pe piaţa internă asigură un grad înalt de protecţie a mediului şi a sănătăţii umane.

Producătorii sunt responsabili de conformitatea detergenţilor şi/sau agenţilor tensioactivi pentru detergenţi cu dispoziţiile din Regulament şi din anexele acestuia.

Pentru introducerea pe piaţă a detergenţilor şi agenţilor tensioactivi pentru detergenţi, normele conform Regulamentului se referă la:

  • biodegradabilitatea agenţilor tensioactivi din detergenţi;
  • restricţii sau interdicţii privind agenţii tensioactivi din motive de biodegradabilitate;
  • etichetarea suplimentară a detergenţilor, care să includă parfumurile alergene;
  • informaţiile pe care producătorii trebuie să le pună la dispoziţia autorităţilor competente şi personalului medical din statele membre.

Testele conform prevederilor art. 8 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 648/2004, cu modificările şi completările ulterioare, utilizându-se metodele prevăzute de acesta, se efectuează numai în laboratoarele înregistrate la Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului şi aprobate conform prevederilor Ordinului nr.  333/2008.