Gaze fluorurate cu efect de sera (GFS)

Legislaţia comunitară şi naţională şi alte informaţii din acest domeniu pot fi accesate din secţiunea similară de pe site-ul A.N.P.M la adresa http://www.anpm.ro/gaze-fluorurate-cu-efect-de-sera

 

Substanţele care intră sub incidenţa Protocolului de la Kyoto şi a Regulamentului (CE) nr. 517/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului sunt gaze cu efect de seră. Acestea  se clasifică în trei grupe: hidrofluorocarburi (HFC), perfluorocarburi (PFC) şi hexafluorură de sulf (SF6); sunt exceptate substanţele care intră în domeniul de aplicare al Regulamentului (CE) nr. 1005/2009 privind substanţele care diminuează stratul de ozon.

Principalul obiectiv al prezentului regulament este reducerea emisiilor de gaze fluorurate cu efect de seră care intră sub incidenţa Protocolului de la Kyoto.

În judeţul Buzău, conform datelor primite de la operatorii economici referitoare la gazele cu efect de seră pentru anul 2016, date introduse în aplicaţia SIM SCP, s-a constatat că:

- În anul 2016 nu s-au utilizat: agenţi de spumare de tipul HFC (spume chimice), agenți de stingere incendiu de tipul HFC.

- Un operator economic deține în stoc la 01.01.2016 o cantitate de  255,93 kg de hexafluorura de sulf (SF6) conținută în echipamentele din instalațiile energetice (separatoare, bare, întrerupatoare, reclosere), ca mediu de stingere a arcului electric în sistem închis ermetic. În cursul anului 2016 a achiziționat echipamente cu un conținut de 8,4 kg SF6.

- 20 operatori economici au raportat că au utilizat în anul 2016 agenţi frigorifici de tipul hidrofluorocarburi – HFC (freoni ecologici - R 134a, R 1234yf şi amestecuri de HFC - alternative ODS: R 404A, R 407C, R 410A, R 507A) reglementaţi de Regulamentul (CE) nr.  517/2014, iar cantităţile utilizate sunt cele prezentate în tabelul de mai jos.

 

 

Tipuri de  gaze fluorurate cu efect de seră

Stoc la 01.01.2016 (kg)

Cantitate utilizată

(kg)

Stoc la 01.01.2017 (kg)

Hexafluorura de sulf - SF6

255,93

0

264,33

Agenţi frigorifici HFC (freoni ecologici - R 134a, R 1234yf şi amestecuri de HFC - alternative ODS:  R 404A, R 407C,                   R 410A, R 507A) reglementaţi de Regulamentul (CE) nr.  517/2014

773,368

6288,618

763,9