Import - export

Legislaţia comunitară şi naţională şi alte informaţii din acest domeniu pot fi accesate din secţiunea similară de pe site-ul A.N.P.M la adresa http://www.anpm.ro/import-export.

 

Importul şi exportul de produse chimice care prezintă risc este reglementat prin Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 649/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

Obiectivele Regulamentului sunt:

  • să aplice  Convenţia de la Rotterdam privind Procedura de Consimţământ Prealabil în Cunoştinţă de Cauză (Procedura PIC) aplicabilă anumitor produse chimice şi pesticide ce prezintă risc care fac obiectul comerţului internaţional;
  • să promoveze responsabilitatea comună şi eforturile comune de cooperare în domeniul transportului internaţional de produse chimice care prezintă risc în vederea protejării sănătăţii umane şi a mediului de daunele potenţiale;
  • să contribuie la utilizarea corectă din punct de vedere ecologic a produselor chimice care prezintă risc.

Ţara noastră a aderat la Convenţia de la Rotterdam, adoptată la 10 septembrie 1998, prin Legea nr. 91/2003. Scopul Convenţiei de la Rotterdam este de cooperare între părţi în domeniul comerţului internaţional cu anumite produse chimice periculoase, în vederea asigurării unei gestionări temeinice a produselor chimice pentru a contribui la utilizarea raţională a acestora, facilitând schimbul de informaţii referitoare la caracteristicile lor şi pentru a proteja sănătatea populaţiei şi a mediului.

Importul şi exportul anumitor produse care prezintă risc se realizează în baza unei proceduri de notificare conform cerinţelor Regulamentului (CE) nr. 649/2012.

În cursul anului 2016, un operator economic a transmis la A.P.M. Buzău 5 declaraţii pe propria răspundere pentru formalităţi de vămuire cu substanţe sau preparate care nu sunt prevăzute în anexa nr. I la Regulamentul (CE) nr. 649/2012.

Conform prevederilor art. 6 din Ordinul Comun al  MMDD/MEF/MSP/MMFEŞ nr. 1239/1338/1460/753 din 2007, operațiile de import/export au fost permise fără adeverința eliberată de Ministerul Mediului doar dacă importatorul/exportatorul a completat și anexat la declarația vamală o declarație pe propria răspundere, din care să rezulte că substanţele sau preparatele respective nu fac obiectul Regulamentului.