Natura 2000 - SCI

  Ordinul nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000...

Informatii Natura 2000

Diverse informaţii despre Reţeaua Ecologică Europeană Natura 2000 pot fi accesate din secţiunea similară de pe site-ul A.N.P.M la adresa http://www.anpm.ro/natura-2000 Începutul...