RAPOARTE FINALE INVENTAR EMISII JUD. BUZAU

ANUNT DESCHIDERE SESIUNE INVENTAR EMISII

INVENTAR LOCAL DE EMISII LA NIVELUL JUDEȚULUI BUZĂU

Inventarul local de emisii la nivelul județului Buzău se elaborează anual, conform Legii 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător și Ordinului MMP nr. 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare și raportare a inventarelor privind emisiile de poluanți în atmosferă și cuprinde datele colectate la nivel local, solicitate sub formă de chestionare, de la agenţii economici, instituţii publice, spitale, în scopul evaluării calității aerului prin modelarea dispersiei poluanților în aer.

 Inventarul local de emisii se elaborează anual pentru anul anterior anului curent, în conformitate cu cerințele Ghidului EMEP/EEA.

http://www.eea.europa.eu//publications/emep-eea-guidebook-2013

Chestionarele utilizate pentru colectarea datelor specifice fiecărei categorii de activități și, după caz, specifice fiecărei surse de date identificate se regăsesc mai jos.

CHESTIONARE UTILIZATE PENTRU COLECTAREA DATELOR SPECIFICE FIECĂREI CATEGORII DE ACTIVITĂȚI

Începând din anul 2012, pentru realizarea Inventarului local de emisii  a fost implementată baza de date SIM (Sistemul Integrat de Mediu). Inventarul a fost realizat conform metodologiei aprobate prin O.M. nr. 3299/2012, utilizând Sistemul Electronic Integrat de Mediu (SIM). Prima etapă în realizarea inventarului a constat în introducerea în SIM, de către operatorii economici, autorităţile administraţiei publice locale, alte autorităţi şi instituţii, a datelor de intrare necesare estimării emisiilor şi validarea de către responsabilii din cadrul APM Buzău a acestora. Calculul emisiilor de poluanţi specifici pentru fiecare sursă în parte, plecând de la datele de consum/producţie, după caz, s-a făcut utilizând factori de emisie, conform metodologiilor „EMEP/EEA Air Pollutant Emission Inventory Guidebook 2013” şi AP42 „Compilation of Air Pollutant Emission Factors” (US-EPA, ediţia 5).

 

Agentia Nationala pentru Protectia Mediului pune la dispozitia operatorilor economici formularul online de inregistrare a cererilor pentru obtinerea conturilor de acces in Sistemul Integrat de Mediu (formularul online, disponibil in portal, va fi referit in continuare „eFORM”) alaturi de ghidul de utilizare a formularului online de inregistrare a cererilor. Contul de acces, reprezentand combinatia unica de utilizator si parola, va fi asociat unui singur punct de lucru al operatorilor economic si va permite raportarea in format electronic a inventarelor locale de emisii, in conformitate cu prevederile Ordinului 3299/2012.

 Formularul online de inregistrare poate fi accesat la adresa: http://raportare.anpm.ro , sectiunea “Inregistrare” iar procedura de inregistrare este simpla, similara cu cea de creare a unui cont de mail la Yahoo, Gmail.

Specificatii de utilizare a sistemului de raportare online a inventarelor locale de emisii in conformitate cu Ordinul 3299/2013

sistemul PA-F2ILE, parte integranta a Sistemul Integrat de Mediu, este construit din 2 componente:

Regiunea PublicaPA-F2ILE-Public, dedicata operatorilor economici, unde se introduc toate informațiile solicitate prin chestionarele transmise de către APM, conform  Ordinului de Ministru 3299/2013. Aceasta componentă este securizată și permite legătura dintre operatorul economic și specialiștii din cadrul APM-ului. Componenta va afisa in permanenta datele istorice introduse si starea acestora, spre aprobare, aprobat sau istorice, din raportările anterioare.

Regiunea InternaPA-F2ILE-Admin, dedicata specialăștilor din cadrul APM pentru vizualizarea, aprobarea, respingerea, comunicarea cu reprezentantii punctelor de lucru si intocmirea inventarelor locale de emisii.

Documentul atasat  trateaza zona publica,  adresata operatorilor economici cu drept de acces „Protectia atmosferei ->Inventare Locale de Emisii". Un astfel de utilizator poate consulta , completa si trimite online chestionare de specialitate, care ulterior pot fi validate sau nu de catre APM- uri.

Mai jos se găsesc documentele care aduc lămuriri suplimentare în ceea ce privește înregistrarea operatorilor în SIM, precum și pentru completarea corectă a datelor solicitate pentru realizarea Inventarului local de emisii.

  1. GHID DE UTILIZARE AL FORMULARULUI ELECTRONIC (EFORM) DE INREGISTRARE A OPERATORILOR ECONOMICI IN SIM
  2. GHID DE UTILIZARE RESETAREA PAROLEI PENTRU CONTURILE OPERATORILOR ECONOMICI DIN SIM
  3. SPECIFICATII DE UTILIZARE A SISTEMULUI DE RAPORTARE ONLINE A INVENTARELOR LOCALE DE EMISII IN CONFORMITATE CU ORDINUL 3.299/2012 (PA-F2ILE)

 

Date de contact pentru suport SIM

 Pentru suport tehnic SIM (Sistemul Integrat de Mediu) ne puteti contacta la adresa de  e-mail: suportsim@anpm.ro sau telefonic la numarul 0318601912  (apel cu tarif normal din orice retea de telefonie). Programul de lucru este de Luni-Vineri : 08:30 – 18:30, exceptând sărbătorile legale.