Mercur si alte metale grele

Legislaţia comunitară şi naţională şi alte informaţii din acest domeniu pot fi accesate din secţiunea similară de pe site-ul A.N.P.M la adresa http://www.anpm.ro/mercur-si-alte-metale-grele.

Metalele grele,  cum sunt: mercurul, nichelul, cadmiul, plumbul, cromul, staniul, arsenul sunt metale restricţionate, regimul acestora fiind reglementat de următoarele acte normative comunitare:

- Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Înregistrarea, Evaluarea, Autorizarea şi Restricţionarea Substanţelor Chimice (REACH) cu modificările şi completările ulterioare;

- Regulamentul (CE) nr. 852/2017 privind mercurul și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1102/2008;

O substanță ca atare, în amestec sau în articol, pentru care anexa XVII din Regulamentul REACH stipulează o restricție, este produsă, introdusă pe piață sau utilizată numai în cazul în care respectă condițiile prevăzute de acea restricție.

Conform legislaţiei în vigoare, mercurul nu poate fi introdus pe piaţă, în termometre medicale şi în alte dispozitive de măsurare destinate vânzării către publicul larg (precum manometre, barometre, sfigmomanometre, termometre).

Mercurul poate fi găsit în mod natural în mediu, fie în formă metalică, fie ca sare de mercur sau compuşi organici de mercur.

Mercurul metalic este folosit într-o serie de produse casnice ca barometre, termometre şi tuburi fluorescente de lumină. Mercurul din aceste dispozitive este blocat şi de obicei nu provoacă probleme de sănătate. Cu toate acestea, când un termometrul se sparge va avea loc, prin respirare, o expunere semnificativă la mercur pentru o perioadă scurtă de timp, până este vaporizat. Aceasta poate cauza efecte dăunătoare, ca nervozitate, afecţiuni ale creierului şi rinichilor, iritaţii la plămâni, iritaţii la ochi, mâncărimi ale pielii.

Mici cantităţi de mercur se acumulează în organism ca urmare a consumului de carne de peşte. Acestea se elimină încet, în decurs de un an, cu condiţia stopării inhalării unor noi cantităţi de mercur. În mod normal aceste cantităţi de mercur  pot fi nocive în cazul unui făt în dezvoltare.

Mercurul și compușii săi sunt foarte toxici pentru oameni, ecosisteme, fauna și flora sălbatică. Dozele mari pot fi fatale pentru oameni, dar chiar și dozele relativ mici pot avea efecte negative grave asupra dezvoltării sistemului nervos, putând genera, de asemenea, posibile efecte dăunătoare asupra sistemului cardiovascular, imunitar și reproductiv. Mercurul este considerat un poluant global persistent, care circulă în diferite forme în aer, apă, sedimente, sol și biocenoză și se poate transforma în mediu în metilmercur, cea mai toxică formă a sa.

Omul, asemeni celorlalte vertebrate, are nevoie de cationi de metale, care asigură derularea multor procese de importanţă vitală. În doze mari în organism, metalele grele devin toxice, foarte toxice, astfel:

  • în procesul de preparare a hranei, metalele nu se descompun, dimpotrivă concentraţia lor pe unitatea de masă creşte;
  • posedă proprietatea de a se acumula în organismul uman, astfel ele frânează sau chiar blochează procesele biochimice intracelulare;
  • majoritatea metalelor posedă proprietăţi mutagene şi cancerigene.

Datorită efectelor mutagene, cancerigene şi proprietăţii de bioacumulare, gestionarea metalelor grele şi a deşeurilor acestora este atent monitorizată de autorităţile pentru protecţia mediului.

În anul 2017, s-a actualizat inventarul privind mercurul/compușii de mercur, deșeurile cu mercur/compuși de mercur, la data de 01.07.2017, din care a rezultat:

 

Situația compuşilor cu mercur

Denumirea compusului

Stoc la 01.07.2017 (kg)

Azotat de mercur

0,05

Sulfat de mercur

0,05

Total

0,1

 

Situația mercurului metalic 

Tipuri de articole cu mercur şi  mercur pur

Mercur total la 01.07.2017

AMC industriale (kg mercur conţinut)

0,0615

Termometre medicale / industriale (kg mercur conţinut)

0,08

Sfigmomanometre (kg mercur conţinut)

0

Lămpi cu vapori Hg (buc)

484

Baterii celulare (buc)

0

Mercur pur (Kg)

1

 

Din informațiile transmise de operatorii economici și cabinetele stomatologice chestionate și potrivit actelor de reglementare emise până la data de 01.07.2017, în județul Buzău :

- un operator economic  este autorizat pentru tratarea deșeurilor cu conținut de mercur;

- nu există instalații care utilizează electrozi de mercur / compuși de mercur;

- nu există instalații cu catalizatori de mercur / compuși de mercur;

- nu există cabinete medicale de medicină dentară care utilizează mercur sub formă de amalgam dentar (vrac, încapsulat predozat).

Pentru celelalte metale restricționate informațiile sunt la nivelul anului 2016 și au fost centralizate din raportările pe Regulamentul  nr. 1272/2008 realizate de operatorii economici în aplicația SIM SCP.

 

Metale restricţionate  (Sn, Cd, Ni, Pb, As, Cr)

Denumire metal

Cantitate importată/    exportată (kg)

Stoc la 01.01.2016 (Kg)

Cantitate achiziționată (Kg)

Cantitate utilizată (Kg)

Stoc la 31.12.2016 (Kg)

Staniu

0 / 0

0

0

0

0

Cadmiu

 0 / 0

0

0

0

0

Nichel

0/ 0

0

376594

361567

15027

Plumb

 0 / 0

0

0

0

0

Arsen

 0 / 0

0

0

0

0

Crom

 0 / 0

0

0

0

0

 

Compuşi ai metalelor restricţionate

Denumirea compusului cu

Cantitate importată/    exportată (kg)

Stoc la 01.01.2016 (Kg)

Cantitate achiziționată (Kg)

Cantitate utilizată (Kg)

Stoc la 31.12.2016 (Kg)

Staniu

0 / 0

1,2

25

3,2

23

Cadmiu

 0 / 0

0

0

0

0

Nichel

0/ 0

0

0

0

0

Plumb

 0 / 0

21,7

20

20

21,7

Arsen

 0 / 0

0

0

0

0

Crom

 0 / 0

0

0

0

0