Planificare de mediu

Planificarea de mediu este un proces sistematic prin care sunt stabilite anumite priorităţi esenţiale pentru soluţionarea problemelor de mediu la nivel local/regional/naţional, prin abordarea principiilor dezvoltării durabile, şi care implică participarea tuturor factorilor interesaţi din aria respectivă. Realizarea efectivă a procesului de planificare se face prin evaluarea calităţii factorilor de mediu la un moment dat, prin identificarea presiunilor asupra mediului generate de procesul de dezvoltare şi stabilirea celor mai potrivite măsuri/acţiuni pentru prevenirea, diminuarea sau eliminarea acestora. Totodată acesta implică actualizarea permanentă a acţiunilor în relaţie cu evoluţia ştiinţifică şi tehnologică, precum şi cu realitatea economică şi socială.

Procesul de planificare de mediu este aşadar un proces ciclic pentru planificarea, implementarea şi revizuirea acţiunilor de mediu la diferite niveluri (naţional, regional, judeţean). Acesta nu se finalizează odată cu elaborarea unui plan de acţiune, ci continuă cu implementarea măsurilor stabilite şi evaluarea periodică a stadiului atins în realizarea obiectivelor vizate. 

Obiectivul general îl constituie îmbunătăţirea calităţii mediului şi a sănătăţii publice şi integrarea tuturor consideraţiilor cu privire la mediu într-un document care să asigure suportul pentru pregătirea proiectelor care pot accesa surse de finanţare relevante, în scopul asigurării unei dezvoltări durabile.

Documentul rezultat după finalizarea procesului de planificare de mediu se numeşte Plan de Acţiune pentru Mediu (PLAM).

Planurile Locale de Acţiune pentru Mediu sunt utilizate din ce în ce mai mult ca instrumente în cadrul procesului de armonizare cu cerinţele de mediu ale Uniunii Europene.