Referinte si anexe

REFERINȚE Act Intrarea în vigoare Termen de transpunere în legislația statelor membre Jurnalul Oficial ...

Informatii cerere actiune, cooperare state si rapoarte

Cererea de acțiune Persoanele fizice sau juridice care ar putea fi afectate în mod negativ de o daună adusă mediului, precum și organizațiile care au drept obiectiv protecția mediului pot, în...

Prevenirea și repararea daunelor

  În cazul în care apare o amenințare iminentă cu producerea unei daune pentru mediu, autoritatea competentă desemnată de fiecare stat membru poate: să oblige operatorul (poluatorul...

Domeniul de aplicare a principiului răspunderii

Principiul răspunderii se aplică daunelor aduse mediului și amenințărilor iminente de producere a unor astfel de daune în cazul în care acestea sunt rezultatul unor activități profesionale, din...

Daunele aduse mediului

Conform directivei, daunele aduse mediului sunt: daunele, directe sau indirecte, cauzate mediului acvatic vizat de legislația europeană în materie de gestionare a apelor și de...

Despre "Raspunderea de mediu"

Ce este  ,,răspunderea de mediu” ?  Protejarea resurselor naturale ale Europei (speciile și habitatele protejate, apele și solul) și a serviciilor ecosistemice pe care acestea le...