Stadiul PLAM Buzau

Informații despre stadiul Planurilor de Acțiune pentru Mediu la nivel regional și alte informații utile pot fi accesate în secţiunea similară de pe site-ul A.N.P.M la adresa: http://www.anpm.ro/stadiul-planului-de-actiune-pentru-mediu-la-nivel-judetean  

Procesul de planificare de mediu este un proces ciclic pentru planificarea, implementarea și revizuirea acțiunilor de mediu la diferite nivele (național, regional, județean).

Obiectivul general îl constituie îmbunătățirea calității mediului și integrarea tuturor considerațiilor cu privire la mediu într-un document care să asigure suportul pentru pregătirea proiectelor care pot accesa surse de finanțare relevante, în scopul asigurării unei dezvoltări durabile.

Documentul rezultat după finalizarea procesului de planificare de mediu se numește Plan de Acțiune pentru Mediu (PLAM).

În județul Buzău, procesul de planificare de mediu a fost ințiat în anul 2005, când a fost elaborat primul Plan Local de Acțiune pentru Mediu.

În anul 2012, Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău a demarat procedura de actualizare a P.L.A.M. Noul document programatic, Planul Local de Acțiune pentru Mediu al județului Buzău, a fost aprobat prin Hotărârea nr. 159/29.08.2013.

În conformitate cu concluziile Raportului final privind evaluarea stadiului implementării acțiunilor, elaborat în luna martie 2018, A.P.M. Buzău a demarat procesul de reactualizare P.L.A.M., pentru punerea în acord cu noile strategii și planuri de dezvoltare adoptate la nivel național, județean și local.

În data de 13 iunie 2018 a avut loc, la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Buzău, prima întâlnire a membrilor Comitetului de Coordonare, în cadrul căreia au fost aprobate Memorandumul de Cooperare şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Comitetului de Coordonare și a Grupului de Lucru pentru actualizarea PLAM.

Fotografii de la prima întâlnire a membrilor Comitetului de Coordonare (vezi foto):

Foto 1                     Foto 2                                                  

Pe data de 19 iulie 2018, a fost organizată prima ședință a Grupului de Lucru, ocazie cu care au fost stabilite liniile directoare ale procesului de actualizare a PLAM (vezi foto):

Foto 3

MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA STADIULUI DE REALIZARE A ACŢIUNILOR CUPRINSE ÎN PLAM

 

Odată cu desfăşurarea procesului de implementare a PLAM se derulează şi procesul de monitorizare, menit să evalueze atât stadiul realizării acţiunilor propuse şi să cuantifice  rezultatele obţinute, cât şi să adapteze acţiunile pe parcursul implementării.

În acest mod, toţi factorii interesaţi din cadrul comunităţii locale, instituţiilor participante, investitorilor etc. sunt permanent informaţi cu privire la stadiul de realizare a măsurilor stabilite prin PLAM şi la rezultatele obţinute.

Raport semestrial PLAM  Buzău – semestrul I 2014

Raport semestrial PLAM Buzău – semestrul al II-lea 2014

Raport semestrial PLAM  Buzău – semestrul I 2015

Raport semestrial PLAM Buzău – semestrul al II-lea 2015

Raport semestrial PLAM Buzău – semestrul I 2016

Raport semestrial PLAM Buzău – semestrul al II-lea 2016

Raport semestrial PLAM Buzău – semestrul I 2017

Raport semestrial PLAM Buzău – semestrul al II-lea 2017

Raport final de evaluare PLAM Buzău – martie 2018

Raport semestrial PLAM Buzău – semestrul I 2018