Back

APM Buzau a elaborat Raportul privind starea mediului in Judetul Buzau pentru anul 2020

A.P.M. Buzău a elaborat Raportul privind starea mediului

în Județul Buzău pentru anul 2020!

 

Raportul anual privind starea mediului în județul Buzău pentru anul 2020 este structurat pe 10 capitole:

     1. CALITATEA ŞI POLUAREA AERULUI ÎNCONJURĂTOR;

     2. APA;

     3. SOLUL;

     4. UTILIZAREA TERENURILOR;

     5. PROTECŢIA NATURII ŞI BIODIVERSITATEA;

     6. PĂDURILE;

     7. RESURSELE MATERIALE ŞI DEŞEURILE;

     8. MEDIUL URBAN, SĂNĂTATEA ŞI CALITATEA VIEŢII;

     9. RADIOACTIVITATEA MEDIULUI;

     10. CONSUMUL ŞI MEDIUL ÎNCONJURĂTOR.

Raportul anual privind starea mediului în județul Buzău a fost realizat cu date de interes  public furnizate de instituții publice sau preluate de pe site-urile unor organisme europene sau internaționale relevante în domeniul protecției mediului.

În conformitate cu actuala abordare europeană, raportul anual privind starea mediului se concentrează pe problematica stării mediului și  oferă  evaluări despre situaţia actuală a mediului înconjurător. scenarii privind evoluţia sa, precum şi despre acţiunile care se întreprind în ţara noastră şi ceea ce trebuie făcut sau se poate face pentru îmbunătăţirea acestuia, conform indicatorilor identificaţi de Agenția Europeană de Mediu (AEM).

Raportul de mediu a fost elaborat în conformitate cu prevederile Ordinului MMAP nr. 618/30.03.2015 privind elaborarea Raportului anual privind starea mediului  în România conform cerințelor Raportului European de Stare a Mediului (SOER), care recomandă identificarea şi introducerea în Raportul anual privind starea mediului a setului principal de indicatori ai Agenţiei Europene de Mediu, precum şi interpretarea acestora în asociere cu alte informaţii.

Raportarea privind starea mediului este un mod prin care se aduc la cunoştinţa populaţiei, a organizaţiilor neguvernamentale, a factorilor de decizie, a industriei şi a tuturor celor interesaţi, informaţii şi evaluări referitoare la starea mediului, la eficienţa măsurilor luate pentru îmbunătăţirea calităţii factorilor de mediu şi la stadiul implementării politicilor în domeniu.

Prin intermediul acestor informaţii,  populaţia, pe de o parte,  află care sunt efectele acţiunilor antopice asupra mediului, iar pe de altă parte,  factorii de decizie află care sunt efectele măsurilor pe care le-au luat şi ce alte acţiuni este nevoie să mai întreprindă pentru îmbunătăţirea stării mediului și pentru beneficiul cetăţenilor.

Practic, aceste rapoarte facilitează luarea de decizii în domeniul mediului şi contribuie semnificativ la educația pentru  mediu şi la protejarea resurselor naturale.

Rapoartele privind Starea Mediului sunt documente care descriu condiţiile mediului la nivelul anului de referinţă, precum şi tendinţele, cauzele şi previziunile acestora.

Raportul anual privind starea mediului în județul Buzău pentru anul 2020 este postat pe site-ul A.P.M. Buzău:

Raport privind Starea Mediului în județul Buzău pe anul 2020