Back

Informare ref. la incendiere miristi, vegetatie si deseuri

INFORMARE

ARDEREA MIRIŞTILOR, STUFULUI, TUFĂRIŞURILOR, VEGETAŢIEI IERBOASE, ABANDONAREA, ARUNCAREA, ÎNGROPAREA DEȘEURILOR, PRECUM ȘI INCENDIEREA ORICĂRUI TIP DE DEŞEU/ SUBSTANŢĂ SAU OBIECT - STRICT INTERZISE!

Conform prevederilor OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice sau juridice au obligaţia a proteja mediului, scop în care „nu ard miriştile, turbăriile, litiera pădurii, stuful, tufărişurile sau vegetaţia ierboasă”.

Nerespectarea de către proprietarii şi deţinătorii de terenuri cu titlu sau fără titlu a acestor obligații constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 7.500 lei la 15.000 lei pentru persoane fizice şi de la 50.000 lei la 100.000 lei pentru persoane juridice.  

Arderea miriștilor, stufului, tufărișurilor și vegetației ierboase din ariile naturale protejate și de pe terenurile supuse refacerii ecologice constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă penală de la 30.000 la 60.000 lei, dacă sunt de natură să pună în pericol viața ori sănătatea umană, animală sau vegetală.

Conform OUG nr. 92/2021 privind gestiunea deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare, abandonarea, aruncarea, îngroparea deșeurilor, precum și incendierea oricărui tip de deşeu/ substanţă sau obiect sunt interzise, fapta constituind infracţiune şi putând fi sancţionată cu închisoare de la 1 la 5 ani sau cu amendă, atunci când cantitatea sau impactul asupra mediului ori asupra vieţii, integrităţii corporale sau sănătăţii persoanelor nu poate fi neglijată.

Pentru abandonarea/ aruncarea/ eliminarea deşeurilor în spaţii neautorizate, incendierea deşeurilor și îngroparea deşeurilor se aplică și sancţiunea contravenţională complementară de confiscare a vehiculelor, bunurilor şi mijloacelor folosite la săvârşirea contravenţiei.

 

ARDEREA MIRIȘTILOR, A VEGETAȚIEI ȘI A RESTURILOR VEGETALE AFECTEAZĂ MEDIUL INCONJURĂTOR!

Perioada de recoltare a culturilor agricole de pe câmpuri, de cele mai multe ori, este însoţită de arderea necontrolată a miriştilor şi a resturilor vegetale iar acestă activitate poate afecta mediului înconjurător.

Arderea vegetației uscate poate conduce la pierderea materiei organice în sol, la poluarea aerului, poluarea solului, distrugerea păşunilor permanente, iar incendiile declanșate pot lua proporţii şi pot provoca pagube atât mediului înconjurător, cât şi culturilor agricole şi păşunilor din imediata vecinătate.

Arderea miriștilor și a resturilor vegetale (cereale păioase, vrejuri de plante, coceni de porumb, tulpini de floarea-soarelui, rapiță, inclusiv iarba rămasă după cosirea pajiștilor etc.) duce la distrugerea materiei organice din sol și la  poluarea atmosferei. De asemenea, aceste practici pot determina:

  • încetinirea proceselor bio-chimice la nivelul solului;
  • distrugerea micro/macro organismele indispensabile unui sol fertil;
  • pierderea aproape completă a rezervei de îngrășământ organic natural  pe care resturile vegetale o aduc solului;
  • distrugerea faunei prezente in zonă;
  • posibilitatea incendierii parcelelor aflate în vecinătate.

De menționat că resturile vegetale de pe terenurile agricole rămase după recoltare trebuie încorporate (reîntoarse) în sol în scopul îmbunătățirii fertilității acestuia.