Back

Anunturi etapa de incadrare 2018

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului și fără evaluare adecvată, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și evaluare adecvată, pentru „Construire și dotare adăpost pescăresc în comuna Pojejena, jud. Caraș-Severin ” propus a fi amplasat în comuna Pojejena, sat Pojejena, identificat prin CF nr. 30781 Pojejena,nr. cadastral 30781, judeţul Caraş – Severin, titular primăria comunei Pojejena.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0900 – 1500 şi vineri între orele 0900 - 1300, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmcs.anpm.ro/

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data afișării anunțului.

Data afișării anunțului pe site: 06.12.2018

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului,  în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Schimb de terenuri aferent proiectului Dezvoltarea zonei turistice Semenic”  între teren aflat în  intravilanul și extravilanul comunei  Văliug, județul Caraș-Severin, identificat prin CF 2121, nr. Top / Cad.691/a/1/8/a/2/b/2/b/3/a/2/b/b/1/2/c/1/b/2/2/3/c/2/2//b/1/4/b/1/d/1/a/1/a/1/a/1/1/1/1/a, județul Caraş – Severin  și teren aflat în extravilanul Municipiului Reșița,  identificat prin CF44819,  nr.Top / Cad. 44819 și CF 44338, nr.Top / Cad. 44822, județul Caraş – Severin, titular primăria municipiului Reșița.

 Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0900 – 1500 şi vineri între orele 0900 - 1300, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmcs.anpm.ro/

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data afișării anunțului.

Data afișării anunțului pe site: 03.12.2018

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru „Demolare construcții existente – Clădire bazin de înot acoperit, bazin de înot descoperit, clădire stație filtre, construire centru multifuncțional și reabilitare drum public de acces pentru proiectul „Amenajare spațiu de agrement urban, inclusiv străzi și utilități, precum și interconectarea zonei marginalizate Mociur cu cartierele Centru și Govândari printr-o promenadă, pistă de biciclete, reabilitarea și crearea de noi facilități de acces pietonal” ”  propus a fi amplasat în Municipiul Reșița, identificat prin Extras CF nr. 44719 Reșița, 32872 Reșița, 41970 Reșița, jud. Caraș-Severin, titular primăria municipiului Reșița.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0900 – 1500 şi vineri între orele 0900 - 1300, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmcs.anpm.ro/

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data afișării anunțului.

Data afișării anunțului pe site: 26.11.2018

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului*) şi de evaluare adecvată, pentru proiectul „Recompartimentare, refuncționalizare și echipare imobil str. Cernei, nr.16” propus a fi amplasat în localitatea Băile Herculane, str. Cernei, nr.16, jud. Caraş-Severin, titular CHIPARUȘ Mioara, cu domiciliul în localitatea Băile Herculane, str Izvorului, nr. 6, et.1, ap.16, jud. Caraș-Severin.

1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0900 – 1500, și vineri, orele 9,00–13,00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmcs.anpm.ro/.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 14.11.2018 (în termen de 8 zile de la data anunţului public).

Data afişării anunţului pe site: 07.11.2018

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Modernizare drum comunal DC 9 și străzi în localitatea Zorile, comuna Copăcele”” propus a fi amplasat în comuna Copăcele, satul Zorile și Copăcele, judeţul Caraş-Severin titular SC EDGADA SRL.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0900 – 1500 şi vineri între orele 0900 - 1300, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmcs.anpm.ro/

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data afișării anunțului.

Data afișării anunțului pe site: 31.10.2018

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

        Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluare adecvată, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului*) şi/sau de evaluare adecvată, pentru proiectul : „Realizare casă de vacanță în regim P+M”,  jud. Caraș - Severin propus a fi amplasat în intravilanul comunei Turnu Ruieni, sat Zona Muntele Mic,  nr. FN, CF 140, nr. top 3763/1/2/b/1/1/1/1/1/1/1/3 (lot50) jud. Caraş-Severin. Titularul proiectului : Budureanu Andrei și soția Livia.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0900 – 1500, și vineri, orele 9,00–13,00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmcs.anpm.ro/.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data anunţului public.

Data afişării anunţului pe site: 23.10.2018

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru MODIFICĂRI INTERIOARE, EXTERIOARE, DEMOLARE PARȚIALĂ ȘI EXTINDERE HALĂ EXISTENTĂ PARTER+MEZANIN, CU HALĂ ÎN REGIM DE ÎNĂLȚIME P+1E PARȚIAL, AMENAJARE INCINTĂ, ACCESE, AMPLASARE FIRMĂ PE FAȚADĂ ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN,  propus a fi amplasat în intravilan com.Buchin, sat Buchin, jud. Caraş-Severin, titular SC PIFAI INVESTMENTS SRL.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0900 – 1500 şi vineri între orele 0900 - 1300, precum şi la următoarea adresă de internet http://www.anpm.ro/web/apm-caras-severin/reglementari.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț la APM CS tel./fax 0255223053/0255226729.

Data afișării anunțului pe site 17.10.2018

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluare a impactului asupra mediului și fără evaluare adecvată, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului*) şi/sau de evaluare adecvată, pentru proiectul : :  „Lucrări de construire : Consolidare mal și construire pod intravilan localitatea Belobreșca, Comuna Pojejena, Județul Caraș - Severin” propus a fi amplasat pe teritoriul administrativ al comunei Pojejena, în intravilanul și extravilanul localității Belobreșca, judeţul Caraş-Severin , domeniul public de interes local. Titularul proiectului : COMUNA POJEJENA,  CARAȘ-SEVERIN

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0900 – 1500, și vineri, orele 9,00–13,00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmcs.anpm.ro/.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data anunţului public.

Data afişării anunţului pe site: 18.07.2018

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Regularizare pârâu Belareca, jud Caraș-Severin” propus a fi amplasat în intravilanul și extravilanul satului Mehadia, comuna Mehadia și oraș Băile Herculane, județul Caraș-Severin, titular Administrația Bazinală de Apă Banat.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0900 – 1500 şi vineri între orele 0900 - 1300, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmcs.anpm.ro/

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data afișării anunțului.

Data afișării anunțului pe site: 17.07.2018

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru „Amenajare piste de biciclete și alei pietonale pe străzile de legătură dintre arterele majore de circulație b-dul. Revoluția din Decembrie și b-dul. A.I.Cuza pentru acces la stațiile de transport în comun”  propus a fi amplasat în Municipiul Reșița, str. Parâng, Bielefeld, N. Bălcescu, N. Titulescu, G. Enescu, Gratz, jud. Caraș-Severin, titular primăria municipiului Reșița.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0900 – 1500 şi vineri între orele 0900 - 1300, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmcs.anpm.ro/

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data afișării anunțului.

Data afișării anunțului pe site: 04.07.2018

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru „Modernizare pietonală în zona dalei urbane centrale a Reșiței – legătura pietonală între stațiile viitorului traseu al tranvaiului”  propus a fi amplasat în Municipiul Reșița, Piața 1 Decembrie 1918 – Centrul Civic, identificat prin extras CF nr. 4945, jud. Caraș-Severin, titular primăria municipiului Reșița.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0900 – 1500 şi vineri între orele 0900 - 1300, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmcs.anpm.ro/

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data afișării anunțului.

Data afișării anunțului pe site: 04.07.2018

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „CONSTRUIRE HALĂ ŞI SPĂLĂTORIE AUTO” propus a fi amplasat în Oţelu Roşu, str. Crişan, nr. FN, judeţul Caraş-Severin,, titular Bugar Pop Laurenţiu Gheorghe.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0900 – 1500 şi vineri între orele 0900 - 1300, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmcs.anpm.ro/

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data afișării anunțului.

Data afișării anunțului pe site: 25.06.2018

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului - Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără efectuarea evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului fără context transfronier, pentru proiectul CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE AUTO, propus a fi amplasat în intravilanul satului Bozovici, nr. 954 (com. Bozovici), județul Caraș-Severin, titular PHOENIX IMP SRL.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, tel/fax: 0255223053/0255226729, e-mail: office@apmcs.anpm.ro, în zilele de luni – joi/vineri, între orele 0900 – 1500/1300, precum şi la următoarea adresă de internet http://www.anpm.ro/web/apm-caras-severin/acordul-de-mediu.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 26.06.2018.

Data afişării anunţului pe site: 22.06.2018

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului*) şi de evaluare adecvată, pentru proiectul „Modernizare stăzi în localitătile componente: Terova, Cîlnic, Doman - Municipiul Resita” propus a fi amplasat în Municipiul Resita, localitătile componente: Terova, Cîlnic, Doman - Municipiul Resita, jud. Caraş-Severin, titular Primăria Resita, cu sediul în Municipiul Resita, Piata 1 Decembrie 1918, nr. 1A, jud. Caraş-Severin

1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0900 – 1500, și vineri, orele 9,00–13,00 precum şi la următoarea adresă de internet http://apmcs.anpm.ro/.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 27.06.2018 (în termen de 8 zile de la data anunţului public).

Data afişării anunţului pe site

20.06.2018

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru CONSTRUIRE PENSIUNE P+1E propus a fi amplasat în intravilan sat Petroșnița, com.Bucoșnița, jud. Caraş-Severin, titular SC SRB WAL CONSULTING SRL

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0900 – 1500 şi vineri între orele 0900 - 1300, precum şi la următoarea adresă de internet http://www.anpm.ro/web/apm-caras-severin/reglementari.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț la APM CS tel./fax 0255223053/0255226729.

Data afișării anunțului pe site 19.06.2018

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru CONSTRUIRE PENSIUNE P+M ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN propus a fi amplasat în intravilan sat Petroșnița, com.Bucoșnița, jud. Caraş-Severin, titular SC BAF FABIAN & CRISTIAN SRL .

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0900 – 1500 şi vineri între orele 0900 - 1300, precum şi la următoarea adresă de internet http://www.anpm.ro/web/apm-caras-severin/reglementari.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț la APM CS tel./fax 0255223053/0255226729.

Data afișării anunțului pe site 19.06.2018

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru „Construire terminal de transport public, spațiu administrativ și social, realizare împrejmuire, poartă acces, cabină pază, spălătorie exterioară deschisă, platformă betonată, anexe și utilități în orașul Moldova Nouă” propus a fi amplasat în orașul Moldova Nouă, str. George Coșbuc, nr. 2, judeţul Caraş – Severin, titular primăria orașului Moldova Nouă.

 Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0900 – 1500 şi vineri între orele 0900 - 1300, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmcs.anpm.ro/

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data afișării anunțului.

Data afișării anunțului pe site

04.06.2018

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru „Reabilitare străzi, trotuare și piste de biciclete și amplasare stații pentru transport public modern în orașul Moldova Nouă” propus a fi amplasat în orașul Moldova Nouă, str. Sf. Varvara, Unirii, Minelor, Dunării, Iagodăriei, Vlaski Kray, judeţul Caraş – Severin, titular primăria orașului Moldova Nouă.

 Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0900 – 1500 şi vineri între orele 0900 - 1300, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmcs.anpm.ro/

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data afișării anunțului.

Data afișării anunțului pe site

31.05.2018

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului*) şi de evaluare adecvată, pentru proiectul „Modernizare trotuar – Bd. Revoluția din Decembrie Pod 7 Noiembrie Stația Mol, Municipiul Reșița propus a fi amplasat în Municipiul Reșița, Bulevardul Revoluția din Decembrie, jud. Caraş-Severin, titular Primăria Reșița, cu sediul în Municipiul Reșița, Piața 1 Decembrie 1918, nr. 1A, jud. Caraş-Severin

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0900 – 1500, și vineri, orele 9,00–13,00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmcs.anpm.ro/.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 31.05.2018 (în termen de 8 zile de la data anunţului public).

Data afişării anunţului pe site

24.05.2018

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Reabilitare strada Primăriei și modernizare străzi secundare în comuna Cărbunari, jud. Caraș-Severin,” amplasat în intravilanul satului Cărbunari, județul Caraș-Severin, titular COMUNA CĂRBUNARI.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0900 – 1500 şi vineri între orele 0900 - 1300, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmcs.anpm.ro/

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data afișării anunțului.

Data afișării anunțului pe site: 19.04.2018

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „REABILITARE MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE DIN COMUNA SICHEVIȚA, JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN” propus a fi amplasat în comuna Sichevița, sat Sichevița, extravilan și intravilan, jud. Caraş-Severin, titular comuna Sichevița.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0900 – 1500 şi vineri între orele 0900 - 1300, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmcs.anpm.ro/

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data afișării anunțului.

Data afișării anunțului pe site: 15.03.2018

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare  fără evaluarea impactului asupra mediului în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului (fără context transfrontieră), pentru proiectul Rețea de canalizare și stație de epurare în comuna Armeniș, jud. Caraș-Severin, propus a fi amplasat în intravilanul satului Armeniș, comuna Armeniș, jud. Caraș-Severin, titular Comuna Armeniș.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Caraș-Severin din Reșița, Petru Maior, 73, în zilele de luni – joi/vineri, între orele 9:00-15:00/13:00, precum şi la următoarea adresă de internet http://www.anpm.ro/web/apm-caras-severin/acordul-de-mediu .

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 de zile de la data afişării anunţului.

                 Data afişării anunţului pe site 08.03.2018

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „DESFIINȚARE DOUĂ CASE FAMILIALE ȘI CONSTRUIRE SPAȚIU COMERCIAL ÎN REGIM P+1E CU ÎMPREJMUIRE” propus a fi amplasat în municipiul Caransebeș, str. Avram Iancu, nr. 8, judeţul Caraş-Severin,, titular S.C. GEANY UNIVERSAL S.R.L..

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0900 – 1500 şi vineri între orele 0900 - 1300, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmcs.anpm.ro/

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data afișării anunțului.

Data afișării anunțului pe site: 07.03.2018

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului*) şi de evaluare adecvată, pentru proiectul „Desființare hale industriale”, propus a fi amplasat în Oțelu Roșu, str. Mihai Eminescu, nr. 10, jud. Caraş-Severin, titular  S.C. DUCTIL STEEL S.A., în reorganizare judiciară, cu sediul în Buzău, str. Industriilor, nr.1, jud. Buzău.

 1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0900 – 1500, și vineri, orele 9,00–13,00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmcs.anpm.ro/.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 08.03.2018 (în termen de 8 zile de la data anunţului public).

Data afişării anunţului pe site: 01.03.2018

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Lucrări de construire – EXTINDERE ȘI REABILITARE REȚEA DE DISTRIBUȚIE APĂ, REALIZARE SISTEM DE TRATARE ȘI ÎNMAGAZINARE APĂ, în localitatea LUPAC, comuna LUPAC, județul CARAȘ-SEVERIN” propus a fi amplasat în comuna Lupac, sat Lupac, extravilan și intravilan, jud. Caraş-Severin, titular comuna Lupac.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0900 – 1500 şi vineri între orele 0900 - 1300, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmcs.anpm.ro/

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 zile de la data afișării anunțului.

Data afișării anunțului pe site: 17.01.2018