Back

Deseuri de ambalaje

 

DESEURI DE AMBALAJE

Legislaţie:

Comunitară:

  • Directiva Parlamentului European şi Consiliului 94/62/CE privind ambalajele şi    deşeurile de ambalaje modificată de Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2004/12/CE

Naţională:

  • Hotărârea de Guvern nr. 621/2005 (MO nr. 639/20.06.2005) privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, modificată prin Hotărârea de Guvern 1872/2006 (MO 15/10.01.2007)

  • Ordinul Nr.794 din 06.02.2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje( M.O. 130/23.02.2012)
    ACT EMIS DE: Ministerul Mediului si Padurilor

     

  • Ordinul comun nr. 1229/731/1095 din 2005 (MO nr. 27/12.01.2006) al Ministrului Mediului şi Gospodăririi Apelor şi al Ministrului Economiei şi Comerţului, pentru aprobarea Procedurii şi criteriilor de autorizare pentru persoanele juridice în vederea preluării responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare şi reciclare a deşeurilor de ambalaje, modificat şi completat prin Ordinul comun nr. 194/360/1325 din 2006 (MO nr. 499/8.06.2006)

  • Ordinul Ministrului Mediului şi Gospodăririi Apelor nr. 1281/2005 (MO nr. 51/19.01.2006) privind stabilirea modalităţilor de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale în scopul aplicării colectării selective

  • Ordinul Ministrului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr. 1108/2007 (MO nr. 629/13.09.2007) privind aprobarea Nomenclatorului lucrărilor şi serviciilor care se prestează de către autorităţile publice pentru protecţia mediului în regim de tarifare şi cuantumul tarifelor aferente acestora.

 

Pentru consultarea/descărcarea actelor normative sus-menţionate accesati link-ul http://www.anpm.ro/legislatie.aspx?id=57

 

Listă operatorilor economici colectori, reciclatori, valorificatori energetici deseuri de ambalaje la nivel national se accesează link-ul

 

http://www.anpm.ro/Files/colecerie_2009_20104222439748.xls

 

În judetul Caras-Severin îsi desfăsoară activitatea numai colectori  de deseuri de ambalaje. Lista cu operatori economici autorizati să desfăsoare această activitate poate vizualizată fi în tabelul atasat.

- download tabel -

 

 

Raportarea datelor referitoare la ambalaje si deşeuri de ambalaje- conform 

Ordinul Nr.794 din 06.02.2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje( M.O. 130/23.02.2012)
ACT EMIS DE: Ministerul Mediului si Padurilor