Anunț public privind depunerea solicitării de înregistrare în EMAS, depusă de către SC EUROSTAR FURNITURE SRL jud. Cluj

Agenția Națională pentru Protecția Mediului anunță publicul interesat că la Biroul EMAS a fost depusă de către SC EUROSTAR FURNITURE SRL, jud Cluj, solicitarea de înregistrare în EMAS.

Documentele de susținere a solicitării de înregistrare în EMAS pot fi consultate în zilele de luni - joi între orele 8-16.30 și vineri între orele 8-14, la sediul Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, Splaiul Independenței nr. 294.

Observațiile părților interesate vor fi transmise la Agenția Națională pentru Protecția Mediului și la Agenția pentru Protecția Mediului Cluj.