Procedura de emitere autorizatii integrate de mediu

COS Targoviste- Autorizatie

S.C.  NUBIOLA ROMÂNIA S.R.L- autorizatia integrata de mediu

ROECOLOGIC- proiect

SC VITALL SRL(ferma) anunt, raport, solicitare AIM, autorizatie

SC VITALL SRL(abator) -anunt, solicitare AIM, raport, autorizatie

AIM DEPOZITE DE DESEURI ANINOASA TITU- descarca 1, descarca 2

SC  HEIDELBERGCEMENT ROMANIA SA- punct de lucru Fieni - Producerea cimentului si varului - anunt revizuire; draft revizuire autorizatie integrata de mediu   , RAM 2016 - HCR Fabrica de ciment Fieni

SC  CARMEUSE HOLDING SRL BRASOV- punct de lucru Fieni - Producerea cimentului si varului - anunt revizuire; draft revizuire autorizatie integrata de mediu   

SC OTELINOX SA - Tratarea de suprafata a metalelor sau a materialelor plastic prin procese electrolitice sau chimice in care volumul cuvelor de tratare este mai mare de 30 mc - anunt revizuire autorizatie; draft revizuire autorizatie integrata de mediu    

SC ALBERT DISTRIBUTION& LOGISTICS SRL - Ferma gaini outoare-comuna Valea Mare , judetul Dambovita, propusa fi amplasat în comunaValea Mare, judetul Dambovita –formular de solicitare,  raport de amplasament; raport de amplasament - versiunea revizuita,  decizia de emitere AIM ; anunt public decizie emitere AIM;anunt SC ALBERT DECIZIE 16.04.2014           

AUTORIZATIA INTEGRATA DE MEDIU NR.9 DIN 22.05.2014 PENTRU   SC ALBERT DISTRIBUTIONS @LOGISTICS SRL CU ACTIVITATEA DESFASURATA "CRESTERE GAINI OUTOARE"