Procedura de emitere autorizatii integrate de mediu

 

S.C. ALTERNATIVE FUELS ROMANIA S.R.L-PROIECT

S.C. CARMEUSE HOLDING S.R.L - AIM

ALBERT DISTRIBUTION & LOGISTICS SRL - documentatieAIM_ALBERT  decizie privind emiterea AIM ,Rev_AIM_ALBERT final

CARPATCEMENET HOLDING SA - A.I.M

AVICOLA TARTASESTI- AIM Tartasesti proiectAIM TartasestiPlan F 2Plan F 3Planuri de amplasament ATRA_reautorizare_ AT 08.02

COS Targoviste- Autorizatie

S.C. SOCERAM S.A - ADRESA EMITERE, DECIZIE EMITERE, PROIECT

S.C.  NUBIOLA ROMÂNIA S.R.L- autorizatia integrata de mediu

S.C. ASO CROMSTEEL S.A - DECIZIE EMITEREAUTORIZATIEAIM 2019

SC NIMET SRL- AIM Nimet 2017REVIZUIRERaport de amplasament NIMET , solicitare pentru obţinerea aim

ROECOLOGIC- proiect

SC  CARMEUSE HOLDING SRL - ANUNT EMITERE, DRAFT AUTORIZATIE

S.C. EURO CASA PROD SA - decizie EMITEREAIM EURO CASA

SC VITALL SRL(ferma) anunt, raport, solicitare AIM, autorizatie

SC VITALL SRL(abator) -anunt, solicitare AIM, raport, autorizatie

SC MARCHAND SRL - Formular de solicitareRaport de amplasamen , DECIZIE EMITERE MARCHANDMARCHAND PROIECT

AIM DEPOZITE DE DESEURI ANINOASA TITU- descarca 1, descarca 2

SC  HEIDELBERGCEMENT ROMANIA SA- punct de lucru Fieni - Producerea cimentului si varului - anunt revizuire; draft revizuire autorizatie integrata de mediu  

SC  CARMEUSE HOLDING SRL BRASOV- punct de lucru Fieni - Producerea cimentului si varului - anunt revizuire; draft revizuire autorizatie integrata de mediu   

SC OTELINOX SA - Tratarea de suprafata a metalelor sau a materialelor plastic prin procese electrolitice sau chimice in care volumul cuvelor de tratare este mai mare de 30 mc - anunt revizuire autorizatie; draft revizuire autorizatie integrata de mediu  , DRAFT AIM 81 - Otelinox 2017

SC ALBERT DISTRIBUTION& LOGISTICS SRL - Ferma gaini outoare-comuna Valea Mare , judetul Dambovita, propusa fi amplasat în comunaValea Mare, judetul Dambovita –formular de solicitare,  raport de amplasament; raport de amplasament - versiunea revizuita,  decizia de emitere AIM ; anunt public decizie emitere AIM;anunt SC ALBERT DECIZIE 16.04.2014           

AUTORIZATIA INTEGRATA DE MEDIU NR.9 DIN 22.05.2014 PENTRU   SC ALBERT DISTRIBUTIONS @LOGISTICS SRL CU ACTIVITATEA DESFASURATA "CRESTERE GAINI OUTOARE"


ANUNT PRIVIND VALABILITATEA AUTORIZATIILOR INTEGRATE DE MEDIU

Vă  informăm că în Monitorul Oficial al României Partea I nr.631/19.07.2018 a fost publicată O.U.G. nr.75 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul protecției mediului.

Conform art.1,alin.2 din OUG 75/19.07.2018  ˮ Autorizația de mediu și autorizația integrată de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarii lor obțin viza anuală“.

Procedura de aplicare a vizei anuale  se stabilește prin ordin al conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului , ordin ce se aprobă și publică în Monitorul Oficial al României Partea I, în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a OUG 75/19.07.2018.

Autoritățile competente pentru protecția mediului modifică valabilitatea autorizațiilor de mediu și a autorizațiilor integrate de mediu în măsura în care se solicită revizuirea acestora din diverse considerente .