Informare privind ozonul NRT, la nivel euopean

CECA furnizează datele referitoare la calitatea aerului din România privind ozonul, prin transmisie NRT a datelor din Reţeaua Naţională de Monitorizare a Calităţii Aerului, de la un număr de 33 de...

Accesare baza de date privind calitatea aerului la nivel european

Centrul de Evaluare a Calităţii Aerului (CECA) furnizează datele referitoare la calitatea aerului din România către baza de date europeană a calităţii aerului . CECA realizează periodic...

Informare privind calitatea aerului la nivel european

Informare privind calitatea aerului la nivel european

Rapoarte către Agenţia Europeană de Mediu sau către Comisia Europeană

         Centrul de Evaluare a Calităţii Aerului (CECA) realizează periodic rapoartele către Agenţia Europeană de Mediu sau către Comisia...