Despre Calitatea aerului ambiental

  

Descriere

         Atmosfera poate fi afectată de o multitudine de substanţe solide, lichide sau gazoase. Dat fiind faptul că atmosfera este cel mai larg şi în acelaşi timp cel mai imprevizibil vector de propagare al poluanţilor, ale căror efecte sunt resimţite în mod direct şi indirect de om şi de către celelalte componente ale mediului, se impune ca prevenirea poluării atmosferei să constitue o problemă de interes public, naţional şi internaţional.

          Poluarea aerului este cea mai gravă problemă, întrucât are efecte pe termen scurt, mediu şi lung.

         Starea atmosferei este evidenţiată prin prezentarea poluării de impact cu diferite noxe, calitatea precipitaţiilor atmosferice, situaţia ozonului atmosferic, dinamica emisiilor de gaze cu efect de seră şi unele manifestări ale schimbărilor climatice.

          Monitorizarea calităţii aerului implică urmărirea elementelor incluse în cele patru categorii de probleme:

- sursele şi emisiile de poluanţi atmosferici;

- transferul poluanţilor în atmosferă;

- nivelul concentraţiilor de poluanţi în atmosferă şi distribuţia spaţio-temporală a acestora;

- efectele poluanţilor atmosferici asupra omului şi mediului biotic şi abiotic.

         Pentru protecţia atmosferei şi îmbunătăţirea calităţii aerului sunt necesare măsuri de control ale emisiilor poluanţilor. Pentru aprecierea gradului de poluare al atmosferei se calculează emisiile de poluanţi şi se determină calitatea aerului înconjurător. Emisiile se măsoară prin metode adecvate de evaluare, specifice fiecărui poluant în parte, bazate pe factori de emisie şi pe indicatori de activitate.

          Indicatorii cu privire la calitatea aerului sunt calculaţi pe baza datelor înregistrate de sistemul de monitorizare a calităţii aerului şi sunt consideraţi ca fiind cei mai importanţi, în scopul evaluării situaţiilor concrete, în comparaţie cu ţintele de calitate stabilite de reglementări.

          Din datele de calitate ale aerului, obţinute din reţeaua de monitorizare, rezultă o uşoară îmbunătăţire a calităţii aerului datorată diminuării activităţilor economice şi programelor de retehnologizare şi modernizare, realizate la nivelul unor unităţi industriale, precum şi intensificării activităţii agenţiilor de protecţia mediului (creşterea numărului de inspecţii la agenţii economici a căror activitate produce impact asupra calităţii aerului).

          La nivelul județului Dolj există următoarele staţii de monitorizare a calităţii aerului:

- staţia automată de monitorizare a calităţii aerului Calea Bucureşti DJ1 - staţie de trafic;

- staţia automată de monitorizare a calităţii aerului Primărie DJ2 - staţie de fond urban; (până în  data de 08.05.2023 a funcționat la sediul Primăriei Craiova; din 18.06.2023 are locație nouă, în Craiova, str. Lămâiței, nr. 4)

- staţia automată de monitorizare a calităţii aerului Billa DJ3 - staţie industrială şi de trafic;

- staţia automată de monitorizare a calităţii aerului Işalniţa DJ4 - staţie industrială; (a fost relocată din localitatea Ișalnița pe data de 03.01.2023, funcționează ca stație de fond urban în orașul Filiași, din  data de 03.02.2023)

- staţia automată de monitorizare a calităţii aerului Breasta DJ5 - staţie de fond suburban.

- staţia automată de monitorizare a calităţii aerului Calafat DJ6 - staţie de trafic, amplasată în apropierea podului transfrontalier româno-bulgar

Sus

 

Instrucţiuni pentru vizualizarea Buletinelor de calitate a aerului

Pentru vizualizarea buletinelor de calitate a aerului zilnice (începând cu luna August 2010) alegeţi categoria "Buletine calitate aer"

Pentru lunile anterioare lunii August 2010, puteţi accesa arhivele buletinelor, din secţiunea "Arhive buletine calitate aer"

Pentru sinteza calităţii aerului pe intervale lunare, accesaţi secţiunea "Buletine lunare calitate aer"

Sus

 

Alte informaţii utile

Pentru informaţii suplimentare privind calitatea aerului (măsurări brute - nevalidate - on-line etc.), vizitaţi site-ul http://www.calitateaer.ro

Sus