Descriere

         

Solul este definit ca stratul de la suprafaţa scoarţei terestre. Este format din particule minerale, materii organice, apă, aer şi organisme vii. Este un sistem foarte dinamic, care îndeplineşte multe funcţii şi este vital pentru activităţile umane şi pentru supravieţuirea ecosistemelor.

Ca interfaţă dintre pământ, aer şi apă, solul este o resursă neregenerabilă care îndeplineşte mai multe funcţii vitale:

 • producerea de hrană/biomasă
 • depozitarea, filtrarea şi transformarea multor substanţe (incluzând apa, carbonul, azotul)
 • sursă de biodiversitate, habitate, specii şi gene.
 • serveşte drept platformă/mediu fizic pentru oameni şi activităţile umane
 • sursă de materii prime, bazin carbonifer
 • patrimoniu geologic şi arheologic.

Până acum, fără accentuarea acţiunilor comunitare, doar nouă SM au legislaţie specifică protecţiei solului, celelalte bazându-se pe câteva prevederi de protejare a solului în cadrul altor politici sectoriale.

Principalele opt procese de degradare a solului cu care se confruntă UE sunt:

 • eroziunea
 • degradarea materiei organice
 • contaminarea
 • salinizarea
 • compactizarea
 • pierderea biodiversităţii solului
 • scoaterea din circuitul agricol
 • alunecările de teren şi inundaţiile