Back

Descriere

În judeţul Ialomiţa sunt amplasate două staţii automate de monitorizare a calităţii aerului, care fac parte din sistemul naţional de monitorizare a calităţii aerului. O staţie este amplasată în curtea APM Ialomiţa şi este de tip urban iar cealaltă este amplasată în municipiul Urziceni, în curtea SC EXPUR SA şi este de tip industrial.

Staţia de tip urban evaluează influenţa "asezărilor urmane" asupra calităţii   aerului. Raza ariei de reprezentativitate este de 1-5 km. Poluanţii monitorizaţi sunt dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot (NOx), monoxid de carbon (CO), ozon (O3), compuşi organici volatili (COV) şi pulberi in suspensie (PM10) şi parametrii meteo (direcţia şi viteza vântului, presiune, temperatura, radiaţia solară, umiditate relativă, precipitaţii).

Staţia de tip industrial evaluează influenţa industriei asupra calităţii aerului. Raza ariei de reprezentativitate este de 100m-1km. Poluanţii monitorizati sunt: dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot (NOx), monoxid de carbon (CO), ozon (O3), compuşi organici volatili (COV) şi pulberi in suspensie (PM10) şi parametrii meteo (direcţia şi viteza vântului, presiune, temperatura, radiaţia solară,  umiditate relativă,  precipitaţii).

Calitatea aerului în fiecare staţie este reprezentată prin indici de calitate sugestivi, stabiliţi pe baza valorilor concentraţiilor principalilor poluanţi atmosferici măsuraţi.